הדפסה

הזמנות


SIGN IN/OUT HEJI
JI1234 AM/SU קוד משתמש
JD הצגת כל אזורי העבודה
JO* יציאה
DIRECT ACCESS (NOT SYSTEM USERS) HEDIRECT THEN GO TO GP GEN
1AZAN20JUNTLVMIL כניסה ישירה לחברת AZ
1AZAN20JUNTLVMIL6P כניסה ישירה לחברת AZ בתאריך 20 ביוני בשעה 6 בערב ,יעד:מילנו
ACL2 מעבר מ - AVAILABILITY  נטרלי ל-DIRECT לחברת תעופה בשורה מספר 2
1AZACR10JUN הצגת טיסות חזרה ב-DIRECT ב 10 ביוני
1AZMD 1AZMN הצגת אפשרויות נוספות ((MD או מעבר ליום אחרי (MN) ב DIRECT
DIRECT ACCESS SYSTEM USERS AF,IB,LH,OS,SK,AY,LA,RG,JP,OK,VV,LY,QF
ANLY20JUNTLVFRA כניסה ישירה לחברות שהן SYSTEM USERS  
ANAF20JUNTLVPAR7P הצגת AVAILABILITY בכניסה ישירה ב- 20 יוני לפריז ב- 7 בערב
ANIB20JUNTLVNYC/XMAD הצגת AVAILABILITY בכניסה ישירה לניו יורק על IB   דרך מדריד
ANOK20JUNTLVPRG/CY הצגת AVAILABILITY   במחלקות מסוימות, לדוגמא: מחלקה Y
ANLH20JUNTLVNYC10A/XFRA/CW  שמשלב טיסות דרך יעד ובמחלקה מסוימת AVAILABILITY
ACR5 הצגת טיסות חזור לאחר 5 ימים
ACR2JUL הצגת טיסות חזור בתאריך ה-2 ביולי
MN הצגת טיסות יום אחרי
MY הצגת טיסות יום לפני
AC10JUN שינוי מסך AVAILABILITY  נוכחי לתאריך ה-10 ביוני
GENERAL AVAILABILITY HEAN
AN15AUGTLVPAR1400 (OR 2P) הצגת AVAILABILITY   נטרלי בשעה- 2 בצהריים
AN15AUGTLVFRA/ALH הצגת AVAILABILITY  נטרלי על חברת LH
AN15AUGTLVNYC10P/ACO/CL הצגת  AVAILABILITY נטרלי בשעה, חברה ומחלקה מסוימת
AN10JUNTLVSFO/XNYC הצגת AVAILABILITY מתל אביב לסן פרנסיסקו דרך ניו יורק
AN10JUNTLVNYC/AAA,YY הצגת AVAILABILITY לניו יורק שמשלב את אמריקן וכל חברה מישראל
AA10JUNTLVSYD הצגת AVAILABILITY לפי תאריך הגעה ליעד
AD*A15NOVTLVNRT הצגת AVAILABILITY   של ה- STAR ALLIANCE
AD*S15NOVTLVNRT הצגת AVAILABILITY  של ה- SKYTEAM
AD*O15NOVTLVNRT הצגת AVAILABILITY  של ה- ONEWORLD
MN מעבר ליום אחרי
MY מעבר ליום לפני
AC10JUN שינוי מסך AVAILABILITY  נוכחי לתאריך ה- 10 ביוני
ACR5 הצגת טיסות חזור לאחר 5 ימים
ACR10JUN הצגת טיסות חזור בתאריך ה- 10 ביוני
DIRECT ACCESS - UNKNOWN  
AD30JULTLVNYC/AOK כניסה ל DIRECT כשלא יודעים האם החברה היא SYSTEM USER  יש לזכור כשנדרש להציג אפשרויות נוספות נא ללחוץ על MD, MU ולא להקיש ידנית
MINIMUM CONNECTING TIME HEDM
DM3/4 הצגת מינימום זמן התחברות לטיסת ההמשך
DMBA/LHR/AA זמן מינימלי הנדרש להתחברות בלונדון כאשר ההגעה עם BA וההמשך עם AA
SELL ENTRIES HESS
SS1M1 הזמנת מקום אחד במחלקה M משורה מספר 1 ב- AVAILABILITY
SS1MY3 הזמנת מקום אחד בטיסות CONNECT  במחלקות M ובטיסת ההמשך ב- Y משורה מספר 3
SS1M1/PE הזמנה ברשימת המתנה
SSLX257Z20JUNTLVZRH1 הזמנת טיסה/ מחלקה שלא נמצאת ב- AVAILABILITY
(LONG SELL)
SSLH691M12SEPTLVFRAPE1 הזמנת טיסה/מחלקה ברשימת המתנה שלא נמצאת ב- AVAILABILITY (LONG SELL)
PASSIVE  SEGMENT HEPK
SSTK1193M20JUNTLVISTPK1/GYB1SK סגמנט פסיבי שהוזמן במערכת אחרת, GYB1SK הינו מספר ה- PNR של חברת התעופה
SS1M2/PK/GYB1SK הזמנת סגמנט פסיבי ממסך AVAILABILITY  מקום אחד ב- M  משורה 2
SOAAL20JUNJFKLAX סגמנט פתוח ב- AA במחלקה L מניו יורק ללוס אנג'לס
SIARNK הוספת ARNK בהזמנה
FLIGHT INFORMATION (FLIFO) HEDO
DOBA162/20JUN הצגת מידע על טיסת BA 162 בתאריך ה- 20  ביוני (FLIFO)
1AZDO813/20JUL הצגת מידע ב- DIRECT  על טיסת AZ 813
DO3 הצגת מידע על טיסה בשורה 3 מתוך PNR  או AVAILABILITY
NAMES HENM
NM1COHEN/AVI MRהזנת שם
NM2COHEN/RONMR/EDNAMRSהזנת שני שמות עם אותו שם משפחה
NM1COHEN/RANMR1LEVY/RONITMRSהזנת שני שמות עם שני שמות משפחה שונים
NM1ROTEM/RON(CHD/20AUG00)הזנת ילד עם תאריך לידה
NM1LEVY/GAL (INF/BEN/20MAY08)הזנת תינוק ותאריך לידה ,עם אותו שם משפחה
NM1LEV/MIRIMS(INFCHEN/BEN/2MAY08) הזנת תינוק ותאריך לידה, עם שם משפחה שונה
PASSENGER TYPE CODES YTH, STU, CHD, YCD, VAC V05-(child vac), INF, CMA, CMP,HOF,SPS,F04    HEPTC
PNR ELEMENTS HEPNR
APהוספת מספר טלפון של המשרד
AP 08 9777272727 RONENהוספת טלפון לקוח. לאחר ה- AP  ניתן להוסיף כל דבר בפורמט חופשי
APE-adi@amadeus.co.ilהוספת כתובת דואר אלקטרונית
TKTL20JUNהוספת תאריך בו ההזמנה תיכנס ל- Q הכרטוס
(Q8 - TIME LIMIT)
TKOKהוספת TIME LIMIT  ב- OK למטרת סגירת הזמנה בלי תאריך
OP10JUN/CHK HTL VOUCHERהוספת שורת OP (שורת תזכורת) בתאריך שצוין. ה- PNR יכנס ל- Q3
RM Free flowהוספת הערה להזמנה (ההערה לא תופיע על מסלול נוסע)
RIR Free flowהוספת הערה להזמנה (ההערה תופיע על מסלול נוסע)
RFGALITחתימת סוכן
ER OR ET סגירת ה PNR  והצגתו (ER ). סגירת PNR ללא הצגה ((ET  
OSI OTHER SERVICE INFORMATION HEOS
OS YY Free Format    שליחת הודעה ב OSI לכל החברות שמופיעות בהזמנה
OS BA PIN-IL-12345 שליחת הודעה ל-BA  ,לעדכנם על מספר ה-PIN
OS AF AIN TLV-12345 שליחת הודעה ל-AF  ,לעדכנם על מספר ה-PIN
SSR SPCIAL SERVICE REQUEST HRSR
SRVGML/S2/P1 הוספת אוכל צמחוני לסגמנט 2 עבור נוסע מספר 1
SRSKMLLY/S2/P1 הוספת אוכל כשר למהדרין על LY לסגמנט 2 עבור נוסע מספר 1
SR*VGML הוספת אוכל צמחוני לכל החברות והנוסעים
SRSKMLLY הוספת אוכל כשר למהדרין לכל הטיסות עבור כל הנוסעים ב-LY
SRSPML-GLATT הוספת בקשה לאוכל כשר למהדרין בחברות תעופה למעט LY
FREQUENT FLYER HEFFN
FFNBA-66565656/P1 הוספת מספר נוסע מתמיד לנוסע מספר 1
FFNBA-66565656,AA הוספת מספר נוסע מתמיד של חברת BA ושליחתו ל- AA שעליה טסים
SRFQTVLHHK/-LH1234/P1 הוספה מאולצת של מספר נוסע מתמיד (במקרים שהמספר חדש)
FFAXX-123456 הוספת מספר נוסע מתמיד ושם בפקודה אחת תוך ביצוע הזמנה
(XX - חברה)
FFDXX-123456 הצגת שם מדויק של נוסע לפי מספר נוסע מתמיד (XX - חברה)
GGAIRLHSTARALLIANCE הצגת כל החברות ב- STAR ALLIANCE
GGAIRAFSKYTEAM הצגת כל החברות ב- SKY TEAM
GGAIRIBONEWORLD הצגת כל החברות ב- ONEWORLD
VFFDXX הצגת שותפות לצבירת נקודות על חברה מסוימת (XX - חברה)
ITINERARY PRINT/E-MAIL HEIEPJ
IEPJ  or IBPJ הדפסת מסלול מורחב אחד (IEPJ), הדפסת מסלול בסיסי אחד
(IBPJ)
IEPJ/S3,5,6  or IBPJ/S3,5,6 הדפסת מסלול אחד בסיסי או מורחב עם בחירת טיסות מסוימות
IEPJ-EML-ELI@AMADEUS.COM שליחת מסלול טיסה בדואר אלקטרוני
IEPJ-EML-ELI@AMADEUS.COM/S6-7 שליחת מסלול טיסה חלקי בדואר אלקטרוני  (חלק נוצל כבר)
WM/ELN פקודה זו צריכה להתבצע  אם בשליחת הדואר האלקטרוני  מתקבלת הודעה: UNAUTHORIZED USER
SEAT SELECTION HESM
SM3 מפת הושבה לטיסה בשורה 3.  כמו כן ניתן לבצע לחיצה כפולה על המחלקה בשורה מספר 3
ST/16A/S3/P1 הזמנת מקום ישיבה :שורה 16,מקום A  ,עבור נוסע מספר 1 לסגמנט 3
ST/A or ST/W בקשה כללית למקום במעבר (בחירה רנדומלית) או בקשה כללית למקום בחלון (בחירה רנדומלית)
ST/A/S3 בקשה למקום במעבר לסגמנט 3  (בחירה שרירותית)
PNR RETRIEVAL HERT HELM HELPO
RTהצג הזמנה
RTYBLMHKהצג הזמנה לפי מספר PNR
RT/COHENהצג הזמנה לפי שם משפחה
RTBA162/29JUN-COHENהצג הזמנה לפי מספר טיסה, תאריך ושם
LM/BA162/20JUNהצג רשימת נוסעים של המשרד שרשומים על BA 162 ב- 20 ביוני
REP/AF123/23OCT01-COHENלבקש PNR שאינו קיים יותר במערכת (יחזור -ל Q96) לוקח מספר ימים
1AZRTABC123 הצג הזמנה כפי שקיימת ב- AZ לפי מספר PNR  של AZ
LPO/ALL-Q1C0 שליחת כל ההזמנות של המשרד ל- Q1 קטגוריה 0
LPO/A(BA)-Q1C0 שליחת כל ההזמנות של חברת מסוימת ( BA ) ל- Q1 קטגוריה 0
LPO/D(01JAN-30JAN)-Q1C0 שליחת כל ההזמנות של יציאות בין 1 ל-30 בינואר ל- Q1 קטגוריה 0
LPO/D(01JAN-31JAN)/S(1003BA)-Q1C0 שליחת כל ההזמנות של יציאות בין 1 ל-31 בינואר עבור SIGN IN מסוים  ל- Q1 קטגוריה 0
DISPLAY HERT
RT הצג הזמנה
RTIMהצג טיסות MARRIED שקימות בהזמנה
RTNהצג רק שמות נוסעים בתוך הזמנה
RTIהצג מסלול נסיעה בלבד בתוך הזמנה
RHהצג היסטוריה של הזמנה
RLהצג מספר PNR של חברה תעופה
RLHהצג היסטוריה או מספרPNR  ישן של חברת תעופה
RTFהצג נתוני תמחור וכרטוס בלבד בתוך הזמנה
RTGהצג SSR ו-OSI בתוך הזמנה
RTTN/H הצג היסטוריה של מספרי כרטיס בתוך הזמנה
CHANGE ITINERARY / PNR ELEMENTS HEXE
XIביטול הזמנה
XE4ביטול אלמנט בשורה 4
XE4,5,9-11ביטול אלמנטים בשורות 4 ו- 5 ומ- 9 עד 11
5/TL20JUNשינוי TIME LIMIT ל- 20 ביוני שנימצא בשורה 5
3/HKשינוי טיסה בשורה 3 לסטטוס HK
ERKשינוי כל הטיסות וה- SSR בהזמנה ל-HK
1/(CHD/20AUG05)הוספת PTC ילד לנוסע מספר1(אסור על(LH 
1/(INF/BEN/20AUG07)הוספת תינוק לנוסע מספר 1 עם שם משפחה זהה למבוגר (אסור על LH)
3/(INFCOHEN/GUY/20AUG08)הוספת תינוק לנוסע מספר 3 עם שם משפחה שונה ממבוגר (אסור על LH)
2/(YTH)הוספת PTC - YTH לנוסע מספר 2 (אסור על (LH
2/הורדת PTC מנוסע מספר 2 (הורדת סוגרים, אסור על LH)
SBVשינוי למחלקה V על כל ההזמנה (אסור על DL ו-CO)
SB20JUN4,5שינוי תאריך ל 20 ביוני על סגמנט 4 ו-5 (אסור על DL ו-CO)
5/RR שינוי ל-(RR) RECO על סגמנט 5
   DIVIDE (STEPS) HESP
SP1 (SP1,3 OR SP4-6)הפרד שם מספר 1 (או טווח 4 עד 6)
RF GALITחתימת סוכן
EFסגירת הזמנה ראשונה ((EF
RF GALITחתימת סוכן
ER סגירת הזמנה ((ER
COPY A PNR HERRA
RRA העתקת הזמנה כפי שהיא
RRA/3 העתקת ההזמנה ל- 3 מקומות
RRI העתקת טיסות בלבד
RRI/S4-6 העתקת טיסות בשורות 4 עד 6 בלבד
RRN/P1-2 העתקת הזמנה לשמות נוסעים 1 ו-2
RRP העתקת שמות נוסעים בלבד
CODING DECODING HEDAC
DAC LONפענוח קוד של עיר או שדה תעופה
DAN AMSTERDAMפענוח שם של עיר או שדה תעופה
DAN HERZELIA/IL/Sפענוח שם של עיר ללא שדה
DNA LY  or DNA EL AL  or DNA114פענוח חברת תעופה לפי יאטא, שם או קוד
DNE 744פענוח סוג מטוס
DNS USA or DNSNEW YORKפענוח קוד של מדינה בתוך מדינה
DC THAILAND or DC THפענוח שם או קוד מדינה
DNH HILTON or DNH HHפענוח שם או קוד של רשתות בתי המלון
DNC AVIS or DNC ZIפענוח שם או קוד של חברות השכרת רכב
TILCC/FRANCE הצגת כל שדות התעופה בצרפת
INFORMATION PAGES HEGG
GG AIR BA עמודי המידע של BA
GG APT LGW מידע על שדות תעופה
GG WEA HNL מידע על מזג האוויר ב- HNL
GG COU  IL מידע על מדינה (IL קוד של ישראל)
GG CODE U מידע על קודים במערכת שמתחילים באות מסוימת (U)
GG CAR ZI מידע על חברה להשכרות רכב (דוגמא ZI אייויס)
GG HTL HI מידע על רשת בתי מלון (דוגמא HI הולידיי אין)
GGAIRLHXX6 מידע על מספרי טלפון של חברות תעופה. (XX - קוד מדינה)
QUEUES HEQUEUE
הסוכן שולח הזמנות ל- QUEUE 8 ו-3
הודעות שחברות תעופה שולחות מגיעות ל- QUEUE 0,1,2,7
QT הצגה כללית של כל רשימת ה-QUEUE במשרד
QS1C22D1 כניסה ל- QUEUE 1 קטגוריה 22   דחיפות 1
QCA כניסה לקטגוריות  של ה-SIGNED IN AGENT
QD or IG לדפדף ולהשאיר ב- QUEUE
QN להוציא מה- QUEUE
QE50 לשלוח את ההזמנה ל- 50 QUEUE  
QI לצאת מה- QUEUE
USEFUL ENTRIES HEDD, HEDX, HERS, HEVISA
DD20JUL02 יום בשבוע בו ה- 20 ליולי 2002 יוצא.
DD20JUL/60 הצגת יום בשבוע שיוצא 60 יום מה- 20 ביולי
DD20JUL/-60 הצגת יום בשבוע שיוצא 60 יום אחורה מ- 20 ביולי
DDBKK הצגת שעה ותאריך ב- BKK
DXTLVMNL מידע על יעדים דרכם ניתן לטוס מיעד ליעד (בדוגמא מ-TLV  ל-MNL )
TIETAA ויזה לאוסטרליה למחזקי פספורט זר. יש למלא את הטבלה/מסכה.
TILCC/ITALY הצגת כל שדות התעופה באיטליה
RS5,4 לשנות מיקום: סדר טיסות אחרי שורה 5 להכניס את שורה 4 (רק במידה והגיוני בסדר כרונולוגי)
PASSPORT DETAILS HEDOCA OR HEFOID

SRDOCS BA HK1-P-ISR-12345-ISR-20JUN68-M-20APR19-COHEN-ETI-H/P1/S3

הוספת פרטי דרכון
פירוט פקודה:
SRDOCS פורמט קבוע
BA חברת התעופה שאותה מעדכנים במידע על הדרכון
HK1-P- פורמט קבוע
ISR- מדינה שבה הוצא הדרכון (ISR   ישראל)
12345- מספר דרכון
ISR- מדינת לידה
20JUN68 תאריך לידה
-M- זכר ( (Mאו נקבה (F)
20APR11- תוקף הדרכון
COHEN-ETI

שם משפחה – שם פרטי
-H/ קבוע
P1/ מספר נוסע
S3 סגמנט כניסה למדינה שדורשת מספר דרכון
SRFOIDXX-PP123456 הוספת פספורט ב- FOID אם בזמן כרטוס נידרש ( XX  חברה, PP דרכון). הוספת מספר דרכון אחד בהזמנה,  מספיקה לשם כרטוס כלל הנוסעים בה.
PRINT ENTERIES HEWRA
WRA/RT הדפסת הזמנה
WRA/RH הדפסת היסטוריה של הזמנה
WRA/F הדפסת מחירון או חוקים שמופיעים על המסך
GL הדפסת עמודי המידע (GG)
CREATING A GROUP HEGROUP
NG15AMADEUS הוספת שם קבוצה להזמנה של 15 איש
AN20JUNTLVMIL/AXX הצגת AVAILABILITY  נטרלי כאשר XX הוא קוד החברה
SS15Y1/SG הזמנות 15 מקומות ממחלקהY  בשורה מספר 1 בחברות זרות
SS15Y1/RG הזמנות 15 מקומות ממחלקהY  בשורה מספר 1 בחברת אל על
SS15Y1/PG הזמנות 15 מקומות ברשימת המתנה ממחלקהY  בשורה מספר 1
SSLY315M20JUNTLVLHRRG20 מכירה ישירה של 20 מקומות ללא שימוש במסך ה- AVAILABILITY בחברת אל על. בחברות זרות יש להחליף את ה-RG ב-SG.
SSLY315M20JUNTLVLHRPG20 מכירה ישירה של 20 מקומות, ברשימת המתנה, ללא שימוש במסך ה- AVAILABILITY
SR GRPFXX-GV15 הוספת SSR לקבוצה (XX - קוד חברה, 15 - מס' אנשים)
NM1COHEN/RON MR הוספת שם נוסע
RTN הצגת שמות בלבד
RTAXR הצגת כל ההזמנות שהופרדו מההזמנה המקורית
RTW-LX337/20JUN-AMADEUS הצגת הזמנה לפי חברה, מספר טיסה, תאריך ושם
RTW-YFQE2V הצגת הזמנה לפי מספר PNR
3G להוריד שם מספר 3 מבלי לפגוע בכמות הנוסעים
XE3 לבטל מקום ושם של נוסע מספר 3 (פוגע בכמות הנוסעים)
XE0.5 לבטל 5 מקומות (ללא שמות ) מגודל הקבוצה הכללי.
SP0.5 פיצול 5 מקומות מהזמנה קבוצתית ללא שמות. שאר תהליך הפיצול רגיל
2/1AZULAY/BAR MR שינוי שם לשם מספר 2 תוך כדי הכנסת השם הנכון
SRGPSTLY-NN15 שליחת הודעה לאל על לפתיחת מקומות ישיבה ,בהזמנה קבוצתית (לאחר הכנסת כלל השמות).
OSLXGSOR TLVLX AGT NAME CTCT הוספה ושליחת פרטי סוכן ל- LX