Frequently Asked Questions
Amadeus - Your technology partner
חיפוש:
שגיאה: 
קטגוריה: 
איך נבצע REFUND בכרטיס אלקטרוני?

לפני ביצוע ה REFUND יש לוודא אם יש או אין דמי ביטול.

REFUND בלי דמי ביטול

TRF001-1234567890

TRFP

REFUND עם דמי ביטול

TRF001-1234567890

TRFU/CP50A דמי ביטול של 50 דולר

TRFP

 

 

כיצד מבצעים פיצול / הפרדה הזמנה???

פיצול הזמנה ב 5 שלבים:

1.SP2 ( הפרדת נוסע מספר 2 מתוך ההזמנה) אם מדובר ביותר מנוסע אחד SP2,5 (לא עוקבים) או SP2-4 (עוקבים).

2.RFXXX - חתימת הסוכן ( XXXX - שם הסוכן).

3.EF - סגירת ההזמנה המופרדת והעלאה אוטומטית של ההזמנה המקורית על ידי המערכת.

4. RFXXX - חתימת הסוכן

5.ER סיום פעולת הפיצול וקבלת 2 הזמנות וPNR .

כיצד ניתן לשכפל או להעתיק הזמנה ???

         ישנן כמה אופציות לביצוע שכפול או העתקה של הזמנה לפי הצורך.

בשלב ראשון יש להציג את ההזמנה שרוצים לשכפל או להעתיק ולאחר מכן:

RRI - ישכפל רק את הטיסות (לאותה כמות נוסעים הקיימת בהזמנה המקורית).

RRN - ישכפל את ההזמנה ללא שמות הנוסעים.

RRN/P1-2 - ישכפל את ההזמנה כולל שמות הנוסעים 1 ו 2 .

RRI/3 או RRN/3 ישכפל את ההזמנה לעוד 3 נוסעים.

RRI/S2,4,5 או RRN/S2,4,6 ישכפל אתההזמנה רק לסגמנטים הנבחרים.

RRP - יעתיק את כל פרטי הנוסעים ללא טיסות.

לאחר ההעתקה יש לסגור את ההזמנה על מנת לקבל PNR חדש.

 

כיצד ניתן להעתיק שמות מתוך הזמנה?

יש להציג את ה PNR המקורי.

RRP - יעתיק את פרטי הנוסעים עם השמות.

כיצד מעתיקים / משכפלים הזמנה PNR עם שמות הנוסעים???

מציגים את ההזמנה המקורית.

RRN/P1-2 - יעתיק / ישכפל את ההזמנה כולל שמות של נוסעים 1 ו 2 .

כיצד ניתן להעתיק / לשכפל הזמנה ולשנות את מספר המקומות המוזמנים??

יש להציג את ההזמנה המקורית ולאחר מכן:

RRI/3 או RRN/3 - יעתיק / ישכפל את ההזמנה המקורית לעוד 3 נוסעים.

כצד ניתן לשכפל / להעתיק סגמנטים מסוימים מתוך הזמנה ???

יש להציג את ההזמנה המקורית ולאחר מכן:

RRN/S3,6 או RRI/S2,4 - יעתיק / ישכפל רק את הסגמנטים הנבחרים.

 

 

כיצד ניתן להעתיק / לשכפל סגמנטים מסוימים ושם ספציפי מתוך הזמנה???

יש להציג את ההזמנה המקורית ולחר מכן:

RRN/S2,4,7/P2 - יעתיק / ישכפל את סגמנטים 2,4,7 ורק את השם השני מתוך ההזמנה.

איך נוסיף תינוק להזמנה ?

תינוק עם שם משפחה זהה למבוגר:

1/(INF/AVIV/20AUG06)

             1 - זהו מספר שמו של אחד ההורים בהזמנה.

            20AUG06- תאריך הלידה של התינוך.

תינוק עם שם משפחה שונה מהמבוגר:

1/(INFCOHEN/AVIV/20AUG06)

             1 - זהו מספר שמו של אחד ההורים בהזמנה.

  COHEN - שם המשפחה של התינוק.

             20aug06 - תאריך הלידה של התינוק.

כיצד שולחים העתק של כרטיס אלקטרוני במייל?

 

ITR-EML-email address/L30 כאשר L30 הינו מספר השורה המתחילה ב FA .

ניתן גם לשלוח ITINERARY:                                                                      

IEPJ-EML-email address

 

 

איך מוסיפים תאריך לידה?

הוספת תאריך לידה נעשת לאחר שמירת דאטה לכירטוס.

יש להקליק על אייקון ה FE , יפתח מסך עם שבו יהיה ניתן להוסיך ל ENDORSEMENT של כל נוסע את הנדרש.לסיום יש להקיש על UPDATE .

 

5. מדוע לא מתקבל מחיר נכון בהזמנה למרות ש-TIME LIMIT ל 17 באוגוסט?

בהזמנה קיימים 2 .TIME LIMIT    אחד להזמנה ואחד למחיר.

TIME LIMIT לכרטוס חברת התעופה שולחת הערה ב SSR או OSI המודיע על ביטול PNR.

TIME LIMIT למחיר נקבע מחוקי המחיר. בזמן תמחור הזמנה המערכת מודיעה

1-2 LAST TKT DTE 21SEP06 תאריך אחרון לקבלת המחיר ב- PNR.

חובה להתייחס ל TIME LIMIT המוקדם ביותר.

איך קורה כשמזמינים טיסה ומכרטסים וההזמנה חוזרת עם UC?

כשמזמינים טיסות לשים לב שלפני שסוגרים הזמנה שהטיסות נלקחו בסטטוס LK או DK ולא מ SS .

            כאשר מזמינים בסטטוס SS יש לחברת התעופה הזכות לסרב להזמנה תוך 24 שעות.

1. אני מנסה לשלוח אימייל ומקבל תגובה של UNAUTHORIZED USER ???

יש להקליד את הפקודה WM/ELN באופן חד פעמי ולאחר מכן לחזור על פקודת שליחת המייל פעם נוספת.

לא נסגר לי ה PNR , המערכת כותבת NEED TICKETING ARRANGMENT ???

זה בדרך כלל קורה אם ה-PNR  מכורטס ומוסיפים או משנים סגמנט צריך להוסיף את הפקודה TKOK  וה -PNR  ייסגר.

אם זה קורה בסגירת PNR  חדש יש להוסיף את הפקודה .TKTLddMMM   dd)- יום MMM-חודש לתאריך הכרטוס).

איפה נמצא את קוד המשרד??

אנא הקש JD ואז למעלה באמצע כתוב ...TLVI32 או ...HFAI32   או JRSI32...

אם אתה נמצא בחלון הכניסה ל VISTA כתוב למעלה YOUR OFFICE ID IS    

 

אני מנסה לסגור PNR והמערכת כותבת "NEED OSI SSR FOR PASSENGER TYPE”??

           הודעה זו אומרת שכלול ב- PNR ילד(CHD),  בכדי שה-PNR  ייסגר צריך:

           1. להוריד את הסוגרים של הילד/ים על ידי הפקודה  /2 ,   2- זה מספר הילד בPNR .

           אם יש עוד ילד  גם כאלמנט 3,  אז /3 יוריד את הסוגרים גם משם מספר 3.  

           2. לסגור את ההזמנה ע"י הגלובוס.

     3. להוסיף את הילד/ים בסוגרים על ידי הפקודה  (CHD)/2  2-מספר נוסע שהוא ילד. לכל ילד בהזמנה יש להוסיף את הסוגרים מחדש.

4. אני מנסה לתמחר את מחיר FAMILY PLAN של חברת AFבתוך צרפת. מה עושים?

      FXP/RPF   או FXP/S5,6/RPF אם מתמחרים לפני סגמנטים.

 

איך בודקים הסכמי כרטוס באופן כללי ו/או בין שתי חברות?

-

 

      TGAD-TG  לבדוק על איזה חברות יש הסכם כרטוס עם חברת TG ובמקביל לבקש אישור טלפוני מאותה חברה שנבקש לכרטס על ה-STOCK שלה.

 

      TGAD-LH/TG  לבדוק הסכם בין שתי חברות. האם אפשר לכרטס את -TG על חברת LH ובמקביל לקבל אישור טלפוני.

      תשובת המערכת יכולה להיות: T עבור כרטוס כרטיסי נייר, P עבור כרטיסי PRE PAID, E עבור כרטיסים אלקטרוניים.

 

 

 

 

 

איך ניתן לראות אלו חברות ניתן לכרטס על HR ?

TGGSD-IL            המערכת תציג את כל חברות התעופה שחברתHR(פולאריס) מייצגת בארץ.

 

 

איך רואים בהזמנה כמה כרטיסים כורטסו?

            RTTN/H

 

המערכת תציג את כל  ההיסטוריה של כל הכרטיסים שכורטסו לפי מספר כרונולוגי כאשר הכרטיס האחרון שכורטס יופיע ראשון. 

איך יתבצע תשלום המסלול בכרטיס אשראי?

מוחקים את שורת ה- FP אם קיימת בהזמנה ומוסיפים את השורה הנ"ל.

 

FPCCVIXXXXXXXXXXXXXX/0709

סוג כרטיס האשראי - VI

 0709- תאריך תוקף כרטיס האשראי

איך מכניסים FOID בהזמנה?

כדי לכרטס כרטיס אלקטרוני בחברות מסוימות המערכת מבקשת FOID.

 

SRFOIDXX-PP12345678

קוד חברת התעופה - XX

מהי הפקודה לבצע REFUND על מיסים בלבד?

מעלים את פרטי הכרטיס:

TRF125-1234567890 /TAX

מאשרים את  ה- REFUND :

TRFP

אני רוצה לבצע REFUND עם הערה, כיצד?

לבצע REFUND עם הערה:

1.TRF055-1234567890 - להציג את ה REFUND RECORD .

2.TRFU/RMxxxxxxxxxxxxxx -להוסיף הערה כאשר יש לשים לב שאין שום רווח בין המילה הראשונה של ההערה לRM .

אין להשתמש בסימנים - , / על מנת להפריד בין השדות

3.TRFP - יסגור ויסיים את תהליך הREFUND . 

 

אני רוצה לבצע REFUND עם הערה ודמי ביטול איך אעשה זאת?

לבצע REFUND עם הערה ודמי ביטול יש:

1. TRF123-12345678 יציג את את מסכת ה REFUND RECORD .

2.TRFU/CP50.00A יוסיף את הדמי ביטול ( 50 דולר).

3.TRFU/RMxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  - יוסיף את ההערה ,יש לשים לב שאין שום רווח בין המילה הראשונה של ההערה לRM .

 כמו כן אין אפשרות להשתמש בסימנים - , /

4. TRFP יסיים את הפעולה

5. TJQ בדיקה שהפעולה אכן נקלטה בדו"ח הכרטיסים

איך בודקים אם REFUND נעשה?

יש להקיש :

TRF125-1234567890

אם מקבלים את הREFUND RECORD סימן שלא נעשה REFUND.

אך אם התגובה היא:

MATCHING DOCUMENT NUMBERS LIST

NUMBER - 125 - 5917396363

------------------------------------------------------------

SEQ TYPE STATUS PASSENGER NAME OFFICE REFUND NUMBER

------------------------------------------------------------

 SALE CS ZUCKERMAN/OHADY TLVI32180

 

 REFD RD ZUCKERMAN/OHADY

 

זה אומר שהכרטיס כורטס ולאחר מכן בוצע עליו REFUND .

אם ברצונכם לראות או להדפיס את פעולת ה REFUND יש :

TRF/I-2 יציג את הREFUND

ולהקיש על אייקון המדפסת.

TRFIG יציאה מהREFUND על מנת שאפשר יהיה להמשיך לעבוד

איך ניתן להדפיס מסלול כאשר חלק מהטיסות כבר בוצעו?

IEPJ/S4-6      הדפסת מסלול עם שיוך לסגמנטים שאינם FLOWN          

בצעתי REFUND ואינני רואה את זה בדו"ח?

יש לזכור להסתכל בדו"ח היומי הנכון.

יש לחפש את הREFUND ביום ביצוע ההחזר ולא ביום כירטוס הכרטיס.ביום הכירטוס תראה את הכרטיס ככירטוס נורמלי לכל דבר.

כיצד שולחים במייל מסלול חלקי כאשר חלק מהטיסות טסו אותן??
IEPJ-EML-email address/S5,6,7 - פקודה זו תשלח במייל רק את סגמנטים 5,6,7 ( שהם במקרה זה הטיסות שעוד לא טסו אותן).
אני מנסה לשלוח מסלול בדו"אל ואני מקבל שגיאת מערכת.

הודעת השגיאה "RESTRICTED PRIOR TO EOT" אומר שההזמנה אינה סגורה.

יש לסגור את ההזמנה בגלובוס, ולבצע שליחה במייל שוב.

היכן ניתן לראות בכרטיס אלקטרוני אם הנוסע השתמש בטיסות??

ראשית יש להציג את הכרטיס האלקטרוני בפקודה

TWD/TKT125-1234567890

אם הכרטיס אינו מוצג על המסך ז"א שהשתמשו בו במלואו.

אם הכרטיס כן יוצג ז"א שלא השתמשו בו בכלל או שימוש חלקי.

 

כיצד מוסיפים תינוק עם שם משפחה אחר מהמבוגר שמשייכים אותו?

 

2/(INFLEVY/AVIV/20aug06)

2 - מספר שם הנוסע אליו מצרפים את התינוק.

לאחר פתיחת הסוגריים יש לרשום INF ושם משפחתו של התינוק ללא רווח ביניהם.

20aug06 -תאריך הלידה של התינוק. 

 

איפה ניתן לראות איזה חברות תעופה הן חלק מה BSP .
TGBD-IL יציג את טבלת החברות ב BSP .
כיצד נבצע VOID על כרטיס אלקטרוני אם ההזמנה בוטלה?

יש לעשות IG על הPNR המבוטל.

לביצוע ה-VOID יש לעשות:

1.TWD/TKT122-5675990081 - מציגים את הכרטיס.

2.TWX - עשיית ה VOID .

כיצד עושים VOID לכרטיס אלקטרוני בתוך הזמנה?

יש להציג את ההזמנה.

TWD/Lxx - הצגת הכרטיס האלקטרוני לפי מספר שורה של FA .

TWX - עשיית VOID על הכרטיס.

שורת הכרטיס (FA) תראה את השורה הבאה:

FA PAX 005-5917390631/EVCO/USD546.50

EV משמעו שהכרטיס האלקטרוני בוטל באמצעות VOID

איך ניתן לכרטס ולשלוח כרטיס אלקטרוני בפקודה אחת?

TTP/ET/ITR-EML-email address/T1

כאשר T1 - הדאטה הראשונה.

יש לי 2 נוסעים בשורה של ה FA ואני רוצה לשלוח במייל רק כרטיס של אחד מהם?

כאשר יש 2 נוסעים ב FB ורוצים לשלוח רק מייל של כרטיס אחד יש לעשות:

ITR-EML-AMADEUS@AMADEUS.CO.IL/L30/P1  

כאשר L30 מספר השורה של ה FA .

P1 - מספר הנוסע שאת הכרטיס שלו רוצים לשלוח.

טיפ: מיסים בתימחורים ידניים.

טיפ    להזכירכם המיסים בכרטיסים ידניים לא מגובים על ידי אמדאוס ולכן חובה לבדוק עם חברת התעופה את סה"כ המסים ולא להסתמך על לחיצה על ה-TAX.  כמו כן אנא בדקו שאין הטלי דלק נוספים שצריך להוסיף למחיר ולא למיסים (Q).

טיפ: הזמנות בחברת DL .

חברת דלתא אירליינס לא מאשרת לבצע DOUBLE BOOKING גם לא לתאריכים שונים על אותו מסלול כמו כן אסור להשתמש ב SB או בתמחור של FXB/R,UP FXR/R,UP

הפקודות הנ"ל לא שולחות הודעות עדכניות לדלתא.

כל שינוי בהזמנה בדלתא מחייב קודם כל לבטל טיסה קיימת לסגור הזמנה ולהזמין את הטיסה החדשה.

כיצד ניתן לצפות בכרטיס אלקטרוני ??

מתוך הזמנה :

TWD/L18  - כאשר L18 מספר השורה של ה FA .

מחוץ להזמנה:

TWD/TKT125-2235958608

ואז:

TKT-0142267094301-302    RCI-                     1A LOC-Y7KCH2

 OD-TLVTLV SI-      FCMI-0   POI-TLV DOI-07JUN06 IOI-37200623

   1.LACHMAN/RAN               ADT            ST

 1 OTLV AC 85   L 26SEP 1245 OK LKAP22D       F    26SEP26SEP 2PC

 2 OYYZ AC 714  L 30SEP 1415 OK LKAP22D     F     30SEP30SEP 2PC

 3  LGA    ARNK

 4 ODCA AC 8007 L 18OCT 1330 OK LKAP22D  O   18OCT18OCT 2PC

 5 XYYZ AC 84   L 18OCT 1715 OK LKAP22D    O   18OCT18OCT 2PC

    TLV

 

 • F   FLOWN/USED
 • O  OPEN FOR USE
האם פעולת VOID מבטלת אוטומטית את מספר הכרטיס בהזמנה?

לא. הכי חשוב יש לוודא כי פעולת ה-VOID נקלטה בדו"ח ה- TJQ .

בהזמנה יופיעו  האותיות EV לכרטיס אלקטרוני ו-PV לכרטיס נייר לפני קוד חברת התעופה.

דוגמא ל-PNR לאחר ביצוע VOID:

עבור כרטיס נייר: FA PAX 006-5123080988/PVDL/USD1187.40  

      

עבור כרטיס אלקטרוני: FA PAX 075-2322446817/EVIB/USD1138.00          
טיפ:הזמנת טיסות על OA !!
 

טיפ      חברת התעופה אולמפיק פיתחו מנגנון כדי למנוע  DOUBLE

 BOOKINGS            כאשר נוסע/סוכן מבצע DUPE המערכת מזהה ומאחדת את כל ההזמנות

להזמנה אחת, כלומר במידה ומבטלים את אחת ההזמנות כל ההזמנות בטלות ומבוטלות.

הודעת HX לא משודרת בהזמנה ולכן יש להימנע מביצוע הזמנות כפולות ולעדכן את הלקוחות

במידה וסגרו הזמנה במשרד אחר.

טיפ: שמות נוסעים

טיפ :  לפני סגירתPNR  אנא הסתכלו שוב על שמות הנוסעים בכדי לוודא שהשמות לא השתבשו. אם אתם נמצאים ב-PNR ולוחצים על ENTER בלי להקליד פקודה המערכת כותבת /1 אם לא שמתם לב ל-/1 והקלדתם כל פקודה אחרי, השם ישתנה לפקודה המוקלדת.

לפני סגירת  ה- PNR על ידי IR   אפשר להחזיר את ה- PNR  למצב הנכון.  אחרי סגירת PNR  זה אבוד. אנא בדקו את שמות הנוסעים לפני סגירת ה PNR.

טיפ:הזמנת טיסות על RJ .
 

טיפ      חברת התעופה רויאל גורדניאן  פיתחה מנגנון כדי למנוע  DOUBLE

 BOOKINGS            כאשר נוסע/סוכן מבצע DUPE המערכת מזהה ומאחדת את כל ההזמנות

להזמנה אחת  כלומר במידה ומבטלים את אחת ההזמנות כל ההזמנות בטלות ומבוטלות

הודעת HX  לא משודרת בהזמנה ולכן יש להימנע מביצוע הזמנות כפולות ולעדכן את הלקוחות

במידה וסגרו הזמנה במשרד אחר .

טיפ: תמחור חברות אמריקאיות על טיסות טרנס - אטלנטיות.

כאשר מתמחרים טיסות של חברות אירופאיות בשילוב אמריקאיות על קטעים טרנס אטלנטיים , והכירטוס יעשה על החברה האמריקאית מומלץ לתמחר כך:

FXP/R,VC-XX - כאשר XX הוא קוד החברה האמריקאית .הפקודה תתמחר את ההזמנה ותשמיט את חלק ממיסי הYQ שחברות אמריקאיות אינן מחייבות.

איך מבצעים הזמנה לקבוצה?

הזמנה קבוצתית:

יש לתת לקבוצה שם וכמות אנשים:

 • NG20TRAVLGRP - כאשר הפקודה NG היא היא קבועה לקבוצה לאחר מכן כמות הנוסעים ושם קבוצה.
 • AN20NOVTLVFRA/ALH  - בקשת AVAILABILITY .
 •  SS20N1/SG - הזמנת 20 מקומות לקבוצה.
 • SRGRPFYY-GV20 - הכנסת מחיר קבוצה בSR (בקשה מיוחדת) GRPF ( מחיר קבוצה) YY ( חברת תעופה) GV20 (מספר האנשים).
 •  PNR ELEMENTS
טיפ: VOID על כרטיס אלקטרוני של CX .

כאשר רוצים לבצע VOID על כרטיס אלקטרוני של חברת CX על ההזמנה להיות בתוקף .

לא לבטל את ההזמנה לפני שעושים VOID על הכרטיס, קודם VOID ואחר כך ביטול ההמנה.

אם בטלתם את ההזמנה לא יהיה ניתן לבצע VOID .

טיפ: עשיית הזמנות פיקטיביות ע"ש TEST

לידיעתכם חברות תעופה יתחילו לגבות כסף על הזמנות שיעשו תחת השם TEST .

אין לעשות הזמנות כאלו , אפילו אם הן מבוטלות מיידית.

חברות התעופה הודיע על גביית תשלום.

מהו מטרתו של סמל ה- TKT שמופיע ב Scripts?

     באמצעות הTKT תוכלו לבדוק את כמות הכרטיסים שכורטסו בהזמנה.

     המערכת תציג את כל הכרטיסים שכורטסו לפי סדרם הכרונולוגי כאשר הכרטיס האחרון שכורטס, יופיע ראשון.     

     בנוסף ניתן לבצע באמצעות ה TKT :

·         VOID 

·         REFUND

·         הדפסת מספרי כרטיסים ע"י העברתם לקובץ EXCEL.

מוכנות מערכת אמדאוס לחישוב כבודה

אנו שמחים לבשר לכם שמערכת אמדאוס נערכה ראשונה ומוכנה לחישוב כבודה אוטומטי

החל מה- 18 באפריל.

 

באחריותכם לבדוק בזמן התמחור את משקל הכבודה ב –TST בכל אחת מחברות התעופה  וליידע את הנוסעים.

 

לשאלות בנושא כבודה עליכם לפנות לחברות התעופה.

האם יש דרך לצפות במערכת חברות US,CO,AA ולבדוק הזמנות שביצענו במערכת הויסטה?

התשובה: כן                                                                                      :

1USRTBZ6DVW

                  

1   הכרחי

 US קוד חברת התעופה

 RTהכרחי   

 BZ6DVWמספר הזמנה של חברת התעופה

 

US AIRWAYS נקבל תמונת מצב בחברת

 

 

** US - US AIRWAYS **                                                          

*ACN 0041166                                                                   

  BZ6DVW                                                                         

 1.1VARD/N                                                                     

 1 US 797Y 20AUG SA TLVLAX HK1  1155P 1042A                                    

GEN FAX-                                                                        

1.OSI YY CTCP TLV 972-3-7950000 - AMADEUS ISRAEL - A   

 

כיצד אני מבצע החזר REFUND))ׁבכרטיס לאילת?

לחיצה על אייקון  

בביצוע REFUND מתוך הזמנה מספר הכרטיס יופיע במשבצת, במידה ולא עליי להוסיף את מספר הכרטיס  ולדגל את אילת

לחיצה על LOAD TICKET

יש להוסיף את סכום הקנס בשקלים, לחיצה על ADD PENALTY

לחיצה עלPROCESS REFUND  .

מהי הפקודה לתמחור מסלול לטיסות לאילת בחברת אל-על?

אפשרות התמחור לטיסות לאילת אינה פתוחה לכלל המשרדים  ולפיכך משרדי הנסיעות אשר פתוחים לכרטוס ותמחור אילת, יש האפשרות להעזר באייקון LY המופיע בסקריפט וללחוץ על  EILAT.

פקודת התמחור:  לחיצה על  אייקון LY, לחיצה על EILAT הוספת הסגמנטים הרצויים ולחיצה על תמחור.

  בפקודת התמחור  נקבל תמחור בשקלים במידה  ולא  מתמחר, אנא פנו למחלקת התמיכה לשם תמחור המסלול. 

איך ניתן לראות דו"ח כרטיסים , וכיצד מדפיסים אותו ?

דו"חות:

1.לראות דו"ח אישי של היום:   TJQ

2. לראות דו"ח משרדי של היום: TJQ/SOF

3.לראות דוח אישי לתאריך מסויים: TJQ/D-15SEP

4. לראות דו"ח משרדי לתאריך מסויים: TJQ/SOF/D-15SEP

5.לראות דו"ח משרדי לתקופה מתאריך עד תאריך:TJQ/SOF/D-1OCT15OCT

6.לראות דו"ח משרדי של REFUND לתקופה:

TJQ/SOF/QTX-REFD/D-1OCT15OCT

7.לראות דו"ח משרדי של VOID לתקופה:

TJQ/SOF/QTX-VOID/D-1OCT15OCT

כיצד ניתן לכרטס חברות תעופה שדורשות בצורת תשלום כרטיס אשראי בלבד.

ישנם כמה חברות תעופה שאינם חלק מה-BSP אך עדיין יש לסוכן אפשרות לכרטס אותם באמצעות כרטיס אשראי דרך המערכת.חברות התעופה הן:

G3,2Q,3L,4U, EO,F7,HS,WS,X3,VY,SH,NE,M3,LF,JO,B6,FL

בונים הזמנה רגילה אך לפני שסוגרים את ה PNR יש להוסיף את כרטיס האשראי.לכל חברה יש את הפורמט שלה:

לראות את הפורמט: GGAIRXX כאשר XX יש להכניס את קוד חברת התעופה.

דוגמא לצורת תשלום:

SR EPAYWS NN1-CC/MC44448888444881/EXP12 08-COHEN AVI

לאחר שהוספנו את צורת התשלום יש לסגור את ההזמנה.

לאחר הסגירה יתקבל מספר אישור.

יש לי הזמנה שהקטעים עד אירופה הם על חברות אירופאיות ומאירופה על חברות אמריקאיות כיצד לתמחר נכון ?

לפעמים כאשר הטיסות מאירופה הן על חברות אמריקאיות , והטיסות תל אביב - אירופה על חברה אירופיות או LY המערכת מחייבת מיסים מלאים של YQ/YR .( במקרה כזה חברות אמרקאיות אינן לוקחות מיסים אלו באופן מלא).

אם נתמחר את ההזמנה בפורמט: FXP/R,VC-AA המערכת תחשב מיסים נכונים.

( VC - חברת התעופה האמריקאית עליה מכרטסים לדוגמא AA).

כיצד ניתן להעביר הזמנה למשרד אחר לצרכי כירטוס בלבד ?

הסוכן שרוצה לשתף משרד אחר בהזמנתו לצרכי כירטוס בלבד יעשה:

ESTLVI32111-B

TLVI321111 - מספר הזיהוי של המשרד שאותו רוצים לשתף.

ולסגור את ההזמנה.

איך אפשר לדעת אם ניתן לכרטס הזמנה בכירטוס אלקטרוני?

על מנת לכרטס כירטוס אלקטרוני יש צורך בנתונים הבאים:

 •  הזמנה סגורה
 • בסוף הסגמנט חייב להיות מספר הזמנה של חברת התעופה
 • לכל הסגמנטים צריך שיהיה E - סימון לכירטוס אלקטרוני
 • החברה שאני רוצה לכרטס תופיע ב TGETD-IL
 • אם במסלול יש יותר מחברת תעופה אחת יש לבדוק שיש בין החברות הסכם כירטוס אלקטרוני:

TGAD-IB/MX כאשר החברה המכרטסת היא IB והחברה שטסים איתה היא MX .

התשובה שאמורים לקבל אם יש הסכם היא TPE

T-for paper tickets, P-for Pre raid tickets, E-for Electronic ticketing

 • אין כירטוס אלקטרוני ב - TY
טיפ: ביטול בתי מלון

כאשר מבטלים בית מלון יש לוודא שמקבלים מספר אישור ביטול CX .

אם מסיבה כלשהי בוטל בית מלון ולא התקבל אישור על הביטול יש לדווח את העניין מיידית לתמיכה.

אם לא ידווח הענין יכול להיווצר מצב שבו הסוכן / נוסע יחוייבו בדמי ביטול או NOSHOW .

לכן שוב אם אין מספר אישור ביטול  CX...................

 

איפה ניתן למצוא את מספרי הטלפון של חברות תעופה בחו"ל??

אם אנו מחפשים את מספר הטלפון של VV בתאילנד:

DCTHAILAND -לראות את קוד המדינה של תאילנד ואז:

GGAIRLHXX6 - כאשר במקום XX נכניס את קוד המדינה הרצוייה.

יש חברות תעופה שניתן למצוא את פרטיהם ב:

GGAIRXXNYC - כאשר במקום XX קוד החברה שלאחריו קוד העיר בה אנו רוצים למצוא את מספר הטלפון.

האם ניתן לכרטס קבוצה כירטוס אלקטרוני שנוצרה מחוץ לאמדאוס?

כן, על חלק מחברות התעופה ניתן לעשות זאת ע"י בניית הזמנה פסיבית לקבוצה:

1. הכנס שם קבוצה: NG25AMADEUS

2.הזמן את הטיסות בסטטוס פסיבי:למשל טיסת TK192 מחלקה M מתל אביב לאיסטנבול בסטטוס פסיבי PK ל25 איש ובסוף השורה את מספר ההזמנה של חברת התעופה.

SSTK192M20NOVTLVISTPK25/L345Y6

3.להכניס את שמות הנוסעים:

NM1COHEN/MOSHE

NM2LEVY/NATALIE/JONATHAN

4.להכניס את אלמנט של הקבוצה: SRGRPF-GV25

5.לבנות את כל פרטי ההזמנה - PNR ELEMENTS

6.לבנות את הכרטיסים ידנית דרך ה TICKET EDITOR .

7.יש לכרטס את הקבוצה אך לא את כולם בפקודה גורפת אלא בקבוצות קטנות:

TTP/ET/P1-4

 

 

 

איך מזמינים קבוצה ב-BA ?

ניתן להזמין קבוצה מעל 10 אנשים ומעלה.

סוכנים שהם לא בעלי מספר יאטא מתבקשים לעשות את ההזמנה ישירות עם BA

תהליך ההזמנה:

1.זמינות ANBA1MAYNCELON/RGRP

לקיחת מקומות: SS10G1/RG (עבור 10 מקומות)

2.הוספת שם קבוצה לדוגמא: NG10SUNTOURS/BA GROUP

3. הוספת מס' הטלפון של הסוכנות: APTLV 03-1234567 - AGENT SUNTOURS

3.מספר יאטא של הסוכנות: RM IATA NUMBER 372-11111

4.TKOK

5.להכניס SR :

SRGRPFBA-ADHOC GROUP

6.RFRINA (שם הסוכן)

7.יש לשלוח את ההזמנה ל QUEUE :

QE/TLVBA0100/87

אני לא רואה את כל המחלקות ב AVAILABILITY ?

מצב כזה נפוץ ב AVAILABILITY ישיר של UA :

1UAAN20NOVNYCORD

** UA - UNITED AIRLINES ** 002 MO 20NOV

 

21 UA 667 F9 Y9 B9 M9 E9 LGA ORD 0600 0725 0 752

U9 H9 Q9 V9 W9

-MORE CLASSES AVL - RQST AD BY FLT NO

במקרה הזה יש לעשות:

AN20NOVLGAORD/AUA667  

AUA667 - מספר הטיסה

 

איך ניתן לראות טיסות קשר עם עצירת קישור אחת לפני טיסות עם 2 עצירות קישור?

אמדאוס מציגה טיסות לפי זמן טיסה לכן יש מקרים בהם נראה טיסות קשר עם 2 נקודות קישור לפני טיסות קשר עם נקודת קישור אחת.

ניתן לשנות את זה על ידי:

AN20NOVMIATLV/ACO/ZUS   

כאשר אנו בעצם משנים את האזור של הטיסות.

איך מזמינים טיסה ברשימת המתנה WAITLIST ?

קליק כפול על המחלקה לא תמיד יאפשר הזמנה ב WAITLIST .

הפקודה הידנית היא:

SS3M2/PE

( הזמנת 2 מקומות ממחלקה M מטיסה בשורה 3 ב WAITLIST ).

איך רואים זמינות של טיסות של בעלות ברית מסוימת כגון:STAR ALLIANCE

AD*A15NOVTLVNRT מראה זמינות רק של STAR ALLIANCE .

AD*S15NOVTLVNRT מראה זמינות של SKYTEAM .

AD*O15NOVTLVNRT מראה זמינות של ONEWORLD .

כיצד ניתן לראות טיסות דרך יעד מסויים?

לראות לדוגמא טיסות מתל אביב למיאמי דרך ניו יורק של חברת CO :

AN22NOVTLVMIA/XNYC/ACO

ניתן לבקש עד 3 יעדים לדוגמא:

AN20DECTLVSYD/XLHR,BKK,SIN

 

כיצד ניתן להזמין טיסה במכירה ישירה כאשר לא רואים מחלקה מסוימת?

למשל להזמין טיסת LX256 במחלקה I ב20 לנובמבר מתל אביב לציריך,מקום אחד:

SSLX256I20NOVTLVZRH1

זה ניתן לעשות רק אם המחלקה לא נראית אך יש עליה מקום.

יש לנוסע כרטיס טרנסאטלנטי ויש צורך לתמחר בלי מיסים כגון US ו ZP

FXP/R,WT-US-ZP יתמחר ללא המיסים ZP ו US .

יש לזכור:חובה להכניס לתוך הENDORSEMENT את מספר הכרטיס.

1.קליק על האייקון של ה FE .

2.למחוק את הקיים ולהוסיף את המספר כרטיס לכל נוסע ונוסע ופרטי טיסות הלוך ושוב.

איך ניתן לראות את הטבלה של הסכמים של נוסע מתמיד בין חברות תעופה?
VFFDIB כאשר IB היא חברת התעופה שלגביה מבבררים את ההסכמים.
כיצד מוסיפים פרטי נוסע מתמיד חדש?

אם ניסיתם להוסיף נוסע מתמיד וקבלתם תגובה: ENTER AS FOID יש להוסיף את פרטי הנוסע המתמיד בצורה הבאה:

SR FQTV LH HK/-LHXXXXXXXXX/P1 

LH היא חברת התעופה

 

טיפ:סגמנטים בסטטוס HX

אנא זיכרו לבטל את כל הסגמנטים המופיעים ב HX מההזמנה ע"י ביטול של XI או ביטול הסגמנט.

אם סגמנטים אלו לא יבוטלו יש לחברות התעופה זכות לשלוח חיוב לסוכן.

האם ניתן לכרטס את חברת S2 על כרטוס של HR ?

לא!  ניתן לשלוח שובר לחברת פולריס והכרטוס מתבצע  באמצעותם.

איסור הנפקה

בחברות התעופה הבאות לא ניתן להנפיק כרטיסי טיסה באמצעות HR  

                                                                                                                                TA/LR/RG/IC/BW/PU/LA/LP/XL/4M/S2
איך נעלה את כל ההזמנות לנוסעים לפי פרטי טיסה ותאריך שנוצרו במשרדינו?

LP/LX257/12MAR

LX257 - מספר הטיסה המבוקשת

12MAR - תאריך הטיסה

כיצד אני מתמחר מסלול בתוך ארה"ב לנוסע היוצא מישראל (מיסים מופחתים)?

המערכת לוקחת כיום את כל המיסים עבור כל חברות התעופה אשר טסות בתוך ארה"ב.

יש לברר עם חברת התעופה אילו סוגי מיסים יש להוריד מהתמחור עבור נוסע שיוצא מישראל.על מנת לתמחר את המסלול נשתמש בפקודה:

FXP/R,WT-US-ZP

חשוב מאוד: לאחר הורדת המיסים חובה לצרף מספר כרטיס טראנס אטלנטי לתוך ה-ENDORSMENT של הכרטיס בתוספת תאריכי כניסה ויציאה של הנוסע מארה"ב.

 

האם ניתן לכרטס את המסלול הנ"ל ככרטיס אחד?

   LAST TKT DTE 13DEC06                                                           

------------------------------------------------------------                   

     AL FLGT  BK T DATE  TIME  FARE BASIS      NVB  NVA   BG                   

 TLV                                                                           

 NYC dl  0085 I  I 20DEC 1115  IL11S16W        20DEC20DEC PC                   

 BOS dl  1120 I  I 23DEC 0745  I7M1BVN         23DEC23DEC PC                   

 NYC dl  1117 I  I 25DEC 0630  I7M1BVN         25DEC25DEC PC                   

 TLV dl  0084 U  U 29DEC 1550  ULA21ILW        29DEC29DEC PC                   

                                                                                

USD  1135.00      20DEC06TLV CO NYC Q68.00 328.50CO BOS                        

                  124.18CO NYC124.18CO TLV Q68.00 422.00NUC                    

USD    13.00IL    1134.86END ROE1.000000                                        

USD     5.00YC    XT USD 14.50US USD 14.50US USD 5.00XA USD                    

USD    53.00XT    7.00XY USD 7.50AY USD 4.50XF EWR4.50               

         

רצוי לכרטס שני כרטיסים בנפרד   הכרטיס הנ"ל מורכב ממסלול שנקרא  "SIDE TRIP"   (EWRBOSEWR)   ומחיר  TRANSATLANTICהכוונה היא שהמסלול מורכב ממספר FARE BASIS שונים.

כאשר מכרטיסים מסלול שכזה חוק הכרטיס הוא מוגבל ביותר.לכן רצוי לכרטס בשני כרטיסים נפרדים,  אחרת יכולה להיווצר בעיה לנוסע  בשינוי/החזר/ ולסוכן בגובה עמלת הכרטיס.

 

מהי הפקודה לתמחור כרטיס סובב עולם?

           S2 היא שורת מספר האלמנט של תחילת המסלול                              FXP/S2RW        
כיצד ניתן לתמחר כרטיס ידני של CX (לא דרך ה- TICKET EDITOR) ?

     FXP/R,VC-CX,CL-MIT/L-Y1

     TTK/IUSD1108.50 Total amount=ticket fare+extra $4.25 for each dep from HKG

מדוע ביטלו לי טיסות של PHILIPPINE AIRLINES ?

            בישראל, אין נציגות של חברת התעופה PR.

כשמכרטסים  את חברת  (PR) PHILIPPINE AIRLINES

חברת PR לא מקבלת מספר כרטיס ב- .FH  על מנת לאשרר את טיסתכם הינכם מבקשים לשלוח מספר כרטיס לפקס: 8537725-632 או לסרוק את  צילום הכרטיס ולשלוח לכתובות האימייל הבאות:

VIDA_BARAOIDAN@PAL.COM.PH
VIVIAN_INGCO@PAL.COM.PH
 

כיצד נכניס להזמנה מספר נוסע מתמיד של AC על טיסות של US?

FFNAC-4774747474,US

סגרתי הזמנה עם KL בתאריך ה- 13 בפברואר ואינני זוכר את שם הלקוח כיצד אני מעלה את רשימת הנוסעים של המשרד לפי מספר הטיסה והתאריך?

 

  LP/KL462/13FEBהמערכת תציג את כל ההזמנות שנוצרו באותו משרד על אותה טיסה ותאריך מבוקש.                 

 LP002                    להעלות הזמנה מתוך רשימה

                                                                                                                                                                                                        

 

כיצד מבצעים EXCHANGE REISSUE לפני יציאה על דמי שינוי ו UPGRADE על AZ?
 1. שינוי ההזמנה
 2. ביטול כל נתוני כרטוס ישנים (old data) TTE/ALL
 3. תמחור של המסלול FXP/R,UP או FXP/R,01FEB07,UP
 4. לסגור את ההזמנה עם נתוני הכרטוס החדשים
 5. TQT/T1 תראה את נתוני הכרטוס החדשים
 6. לחץ על כפתור EXCHANGE
 7. לחץ על כפתור OK
 8. TQT/T1 תראה את נתוני הכרטוס שוב
 9. לחץ על האייקון ליד המיסים להשוות שהמיסים החדשים והישנים זהים, במקרה שהמיסים זהים הוסף את דמי השינוי (PENALTY) כמס YR.  USD100.00YR(לא לסמן כמשולם) לחץ על OK על מנת לסגור את חלון המיסים.

 

 • בכרטוס מחדש כל המיסים יסומנו כמשולמים. במקרה שבכרטיס המקורי לא שולמו כל המיסים יש למחוק את סימן ה-√ ובכך להראות שמדובר במס חדש.
 • בנוסף ניתן לעדכן את הסכום של מס מסויים. לדוגמה, במקרה שמס IT בכרטיס המקורי היה USD36.00 ובכרטיס החדש הוא USD72.00. שנה את ערך המס בחלון המיסים לערכו המקורי USD36.00IT והוסף בסוף רשימת במיסים מס חדש USD36.00IT את המס החדש לא לסמן כמשולם.

 

 1. שנה את סך הכל למחיר החדש פחות המחיר המקורי והוסף את המיסים החדשים ואת דמי השינוי מס YR. (NEW FARE-OLD FARE + NEW TAXES).
 2. צורת תשלום (FOP) – בטל את ה-FP ב-PNR ומלא את הטבלה.O/CASH+/USD130 או מתוך ה-PNR   -  FPO/CASH+/CASH/USD130 שמתוכם USD100 הם חובת התשלום.
 3. נתוני כרטיס מקורי  לכרטיסי נייר (ORIGINAL ISSUE) –

055-1234567890C34TLV01OCT06/3720001 כאשר

 

            055-1234567890 הוא מספר הכרטיס המקורי

            C34 הם מספרי הקופונים שמחליפים

            TLV01OCT06 העיר ותאריך הכרטוס המקורי

            /3720001 מספר ה-IATA של הסוכן שכרטס את הכרטיס המקורי

 

 1. לחץ על UPDATE  ועל TTP/T1 (כרטיסי נייר)
 2. לכרטיסים אלקטרוניים – אחרי שלב 11 FOP - לחץ על UPDATE  וחזור ל-PNR.
 3. TWD/L20 20 מתייחס למספר השורה של הכרטיס ב-FA או FHE
 4. FO*L20 - ייצור את שורת ה-FO בראש המסך
 5. עלה לשורת ה-FO והקלד מעל אחד הסימנים ולחץ ENTER (יש להוסיף P1/ בסוף השורה במידה ויש יותר מנוסע אחד בהזמנה)
 6. סגור את ה-PNR
 7. TTP/T1 לכרטוס.
כיצד ניתן להוסיף כתובת Email של הנוסע בהזמנה? ולשם מה?

לאחר הוספת כתובת ה-EMAIL של הנוסע בהזמנה אין צורך להוסיף אותה בכל פעם שרוצים  לשלוח EMAIL.

APE-MBAUER@YKT.COM                                                                                                                                                         

            העתק אלקטרוני- ITR-EMLA

IEPJ-EMLA מסלול טיסה-

כיצד ניתן לראות את רשימת חברות תעופה שמשתתפות בכל אחת מהחברויות הנ"ל?

 

 

GGSTAR ALLIANCE

GGSKYTEAM

GGONEWORLD

הזמנה חדשה על PNR מבוטל

         לא מומלץ להזמין טיסות חדשות על הזמנה מבוטלת. חברות  תעופה מסויימות לא רואות את ההזמנה החדשה.        

         רצוי לפתוח הזמנה חדשה.

 

 

הוספת מספר כרטיס ידני ב PNR

            כאשר מכניסים להזמנה  מספר כרטיס אמיתי  ב- FHE רצוי להתקשר לחברת התעופה ולעדכן שהכרטיס הוא אכן אמיתי, אחרת ההזמנה עלולה להיתבטל.

 

יש לי כמה חברות תעופה בהזמנה. איך אדע על איזה סטוק לכרטס את ההזמנה?

כאשר נותנים פקודת תמחור המערכת רושמת מתחת למחיר את ההערה המציינת את קוד חברת התעופה עליה יש לכרטס:

 

PRICED WITH VALIDATING CARRIER XX - REPRICE IF DIFFERENT VC

 

XX                - קוד חברת התעופה

 

המחיר המצוטט במערכת תקף רק לחברת התעופה המצויינת בפקודת התמחור.

במידה ורוצים לכרטס על סטוק של חברת תעופה שונה מזו המופיעה בתמחור יש לתמחר בצורה הבאה:FXX/R,VC-XX,UP

 

 

XX             - קוד חברת התעופה עליה רוצים לכרטס

יש לשים לב כי קיים סיכוי שמחיר הכרטיס ישתנה בהתאם לתנאי חברת התעופה עליה מכרטסים כעת.

 

 

 

 

 

מהי הפקודה לבדיקתSTAR ALLIANCE EUROPEAN AIRPASS ?

FQN LH/060-061המערכת תציג את הכללים להזמנות ווזה באירופה                                                          

 

איך ניתן להוציא מיסים על מסלול מתוך PNR?

FXL/R,VC-XX,UP

 

XX           =קוד חברת התעופה עליה רוצים להוציא את הכרטיס.  באופן הזה המערכת תיתן את המיסים הנכונים על פי חברת התעופה עליה יונפק כרטיס הטיסה.

מהן חברות התעופה שמאפשרות כרטוס באמצעות כרטיס אשראי?

AA-AMERICAN

AC-AIR CANADA

AF-AIR FRANCE

BA-BRITISH AIRWAYS

CO-CONTINENTAL

CX-CATHAY PACIFIC

DL-DELTA

KL-KLM

LX-SWISS

LH-LUFTHANSA

OS-AUSTRIAN

OK-CSA CZECH AIRLINES

SN-BRUSSELS AIRLINES

 

כיצד ניתן לאשרר טיסה בהזמנה?

            ישנן חברות תעופה שמזכירות לסוכן ב- SSR שחובה לאשרר טיסה אחרת ההזמנה תבוטל.

דוגמא לחברה שדורשת אשרור:CZ  

 

RR/3 3- מספר האלמנט בהזמנה              

כשמתמחרים הזמנה לכמה זמן תקפה ה- DATA?

כששומרים מחיר ה- DATA תקפה עד חצות באותו יום.

איך ניתן לקבל מידע על בית מלון לאחר שסגרתי הזמנה וקיבלתי מספר אישור?

HFS4 כדי לראות את מיקום בית המלון ופרטים על המלון (כתובת, טלפון, פקס)

RTSVCH4 כדי לראות תנאי מחיר אחרי סגירת הזמנה

HPS4 כדי לראות את תנאי המחיר לפני סגירת הזמנה

(כש-4 הוא מס' האלמנט)  

מהי הפקודה לראות את שמות הנוסעים מתוך הזמנה קבוצתית?
RTN
טיפ: הזמנת קבוצות ב PASSIVE

כאשר מכרטסים הזמנה קבוצתית ב– PASSIVE SEGMENTS  (PK לדוגמא עם: AZ,TK,CO

חייבים לרשום את  שמות הנוסעים בדיוק כמו בחברת התעופה במידה ואין התאמה מדויקת של השם לא יתאפשר לכרטס כרטיס אלקטרוני.

כיצד ניתן לבדוק ה- MINIMUM CONECTING TIME בין שתי חברות תעופה?

 

מתוך הזמנה כש- 5 ו-6 הם מספרי הסגמנטים                         DM5/6

מחוץ להזמנה לדוגמא;  שדה JFK בין LY ל AA יש לעשות  DMLY/JFK/AA

 

           

המערכת מציגה את הזמן המינימלי ל-connection בצורת שעה ודקות כלומר 130 משמעה שעה וחצי.

                          

 

כיצד מוסיפים קנס לפעולת ה-refund בסכום שנקוב במטבע שונה מ-USD?

 

המטבע בו מתבצעות פעולות במערכת הוא USD ועל כן יש להמיר את הסכום לפני ביצוע ה-refund לדוגמא: המרה של 75 אירו ל- USD  הפקודה: FQC75EUR/USD

לאחר מכן  יש לבצע את ה-  REFUND כרגיל.

מהו ההבדל בין VOID לבין REFUND ?

 

פעולת ה-VOID היא בעצם ביטול של כרטיס ביום ביצוע הכרטוס עד חצות. לפיכך היא איננה גוררת קנס ביטול (penalty)

החל מהיום שלמחרת הכרטוס ביטול הכרטיס יכול להתבצע רק באמצעות REFUND.

במידה ועלינו לבצע REFUND יש לבדוק בתנאי הכרטיס האם יש קנס (penalty) על הביטול ואם כן מה סכום הקנס.

תזכורת: כאשר נכנסים לדו"ח הכרטיסים (TJQ) פעולת ה-VOID תסומן באמצעות CANX בסוף השורה בה מופיע הכרטיס.

פעולת ה-REFUND תסומן באמצעות RFND בסוף השורה בתאריך ביצוע ה- REFUND.

 

מהי הפקודה לבדיקת מחיר ביעדים בתוך אסיה עם חברת CX?
FQDHKGBKK/ACX/1AUG/R,FS-USD,UP
ילד ותינוק פקודות חדשות

 

החידוש הוא בכך שהפקודות החדשות מייצרות SSR עם תאריך הלידה.

הכנסת ילדׁ(17APR04/3/(CHD

(כאשר 3 הוא מספר האלמנט של הילד בהזמנה)

הכנסת תינוק עם אותו שם משפחה כמו של המבוגר: (17DEC06/2/(INF/TAL

 (כאשר 2 הוא מספר האלמנט של המבוגר אליו מצורף התינוק).

הכנסת תינוק עם שם משפחה שונה מהמבוגר: (17DEC06/2/(INFLEVY/TAL

(כאשר 2 הוא מספר האלמנט של המבוגר אליו מצורף התינוק).

 

 

חשוב מאוד: למרות שהוספנו את תאריך הלידה ליד השם עדיין חובה להכניס את תאריכי הלידה של כל אחד מהנוסעים המקבלים מחיר מיוחד בשם גילם

(ילדים, תינוקות, סטודנטים, צעירים, וכו') בשורת ה-endorsement של הכרטיס כפי שהיה נהוג עד כה בכדי להימנע מקנסות ADM.

                       
איך מציגים זמינות בתי מלון?

1. זמינות חדרים בבתי מלון

 

 חיפוש  כללי למלון בניו יורק ל- 2 ביולי שלושה לילות (חדר ליחיד)  HANYC2JUL-3                         

 חיפוש למלון בניו יורק ל-2 ביולי שלושה לילות חדר זוגי במרכז (D)         HANYC2JUL-3/RT-2/AR-D           

 (D-downtown A-airport, N-North)

חיפוש מלון לפי שם מסוים                                                  HANYC2JUL-3/HN-HILTON    

 חיפוש לפי רמת מלון (L-luxury, F-first S-standard T-tourist)  HANYC2JUL-6JUL/HC-F      

חיפוש לפי מיקוד  HANYC2JUL-6/ZP-46875                                                               

חיפוש לפי מספר טלפון במלון   HANYC2JUL-4/PH-22222                                                 

חיפוש לפי מחיר סוכן                                                               HANYC2JUL-4/SR-TVL 

חיפוש מחיר ב- USD                                                            HANYC2JUL-4/FC-USD  

חיפוש מלון עד מחיר מסוים                                                        HANYC2JUL-4/QU-200 

 

כל האפשרויות ניתנות לשילוב והמחירים שמוצגים הנם לחדר ללילה         

 

לדוגמא:

חיפוש מלון בניו יורק מתאריך – עד תאריך במרכז, רמת מלון FIRST CLASS חדר זוגי.

 

                                                                   HANYC20MAY-25MAY/AR-D/HC-F/RT-2  

 

 

2. פרטים על המלון -  HFוזמינות מחירים וחדרים - HA

    יציג פרטים למלון הנמצא בשורה 1 בתצוגה                                                                        HF1

    יחזיר לרשימה המלאה המקורית                                                                                  MPHM

    יציג את סוגי המחירים שיש בהם זמינות חדרים למלון הנמצא בשורה 2                                         HA2

    יחזיר לרשימה המלאה המקורית                                                                                  MPHM

    לרדת למסך הבא                                                                                                      MD

    לעלות                                                                                                                  MU

 

3. פרטים על מחיר- HP 

    ממסך סוגי המחירים HA ניתן לקבל מידע על סוג המחיר אם המחיר כולל מסים, ארוחת בוקר, סוג מיטות

    פוליסת ביטולים ועוד

    יציג את סוגי המחירים במלון שבשורה 1                                                              HA1

    יציג את פרטי המחיר                                                                                    HP3

    יחזיר אחורה ויציג את סוגי המחירים המקורי במלון בו אנו נמצאים                                    HA

  

  4. ביצוע ההזמנה    

     בכדי לבצע הזמנה יש לפתוח PNR להוסיף שם לקוח

    יוסיף שם ויפתח PNR                                                 NM1AMADUES/AMADEUS MR

    יחזיר אותנו למסך סוגי המחירים וסוגי החדרים הקודם.                                                 HA

   

    רוב בתי המלון דורשים מספר כרטיס אשראי כביטחון.

    ניתן לראות זאת במסך ה HA הזיהוי הוא G 

    מספר כרטיס  מחויב רק אם האורח לא מגיע למלון ולא מבטל את ההזמנה לפי דרישת המלון במועד המצוין במסך ה HP 

 

HS3/G-CCCA5426738848858EXP0608/SI-SMOKING ROOM  

  ביצוע הזמנה בתוספת מספר כרטיס אשראי והוספת הערה לבקשה לחדר מעשנים על מחיר בשורה 3 

 

    יש מקרים שמלון דורש DEPOSIT של לילה או יותר.  הזיהוי לדרישה זו האות  D במסך ה  HA  

     DEPOSIT משמעותו חיוב כרטיס האשראי על מחיר ללילה או יותר (המידע נמצא במסך ה- HP )

                                                                         HS3/DP-CCCA5426738848858EXP0608

    ביצוע הזמנה בתוספת מספר כרטיס אשראי ל-  DEPOSITעל מחיר בשורה 3

 

    יש מקרים בהם ניתן לבצע הזמנה ולתת GUARANTEE של המשרד.  יש לוודא במסך ה HF שהמלון

    אכן מאפשר GUARANTEE  למשרד

    יזמין חדר במחיר שבשורה 2 עם GUARANTEE של המשרד.                                 HA2/G-BS

 

·        להזמנה של יותר מחדר אחד יש לחזור על ביצוע ההזמנה כמספר החדרים הנדרש.

    לאחר ביצוע ההזמנה יש להוסיף PNR ELEMENTS  ולסגור את ה- PNR    כמו PNR טיסות רגיל.

 

5. ביטול ההזמנה  בכפוף לתנאי המחיר והחוק

  

 ביטול הזמנה בשורה מספר 2 ו"גלובוס" לסגירת ה PNR.                                                     XE2

 ביטול כל ה-PNR  ו"גלובוס" לסגירת ה PNR                                                                    XI 

 

חשוב מאוד לראות שהתקבל מספר ביטול בתוך ה- PNR  (CX NUMBER) אם לא יש לדווח לתמיכה של אמדאוס על כך בכדי למנוע חיוב.

 

                         

מהי הפקודה לתמחור מחירי זוגות ומשפחות מבלי להוסיף סוגרים ליד שמות הנוסעים?

תמחור משפחה באל על FXP/RHOF*HOF*FNN*FNN*FNN

תמחור משפחות  FXP/RHOF*SPS*FNN

תמחור זוגות  FXP/RCMA*CMP

כיצד ניתן לבדוק מתוך רשימת מחירים מה מסלול נסיעה של המחיר?

הצגת המחירון המבוקש ע"י FQDTLVBOS/ARJ/R,UP   

בחירת המסלול מתוך רשימת המחירים ע"י FQR1/1

תגובת המערכת תציג את המסלול המבוקש:

ROE 1.00 NEAREST 1.00 USD              SURCHG MAY APPLY-CK RULE                

04JUL07**04JUL07/RJ TLVBOS/NSP;AT/TPM ...../MPM  6592                          

LN FARE BASIS    OW   USD  RT   B PEN  DATES/DAYS   AP MIN MAXFR               

01 SHABIL                  1183 S  +  S01JUL  15SEP+ 5  7   3M R               

ADDON          SPECIFIED  RJ0180  ADDON  RJ0375  EFF08JUN07                    

YY - MEANS ANY CARRIER.                                                         

  1 * TLV-AMM-NYC-RJ/UA/US/DL/AA-BOS

 

מה יש לבדוק ב-SSR לאחר הוספת תינוק להזמנה?

ישנה הגבלה על מספר התינוקות שניתן להעלות על טיסה מסוימת. לפיכך, אם ה-SSR חוזר עם תשובה שלילית (סטטוס US או UC) משמעות הדבר כי חברת התעופה אינה מאפשרת את הוספת התינוק לקטע הטיסה אליו מתייחס ה-SSR. לכן, יש לשים לב במיוחד לסטטוס המתקבל ב-SSR לאחר הוספת התינוק להזמנה ולוודא שלא מתקבל סטטוס US או UC.

איך אפשר לדעת על איזה סטוק כרטיסים ניתן לכרטס מסלול הכולל מספר חברות תעופה?

כאשר מבצעים פעולת תמחור על הזמנה המערכת מתריאה על איזה סטוק יש להוציא את הכרטיס.

PRICED WITH VALIDATING CARRIER XX - REPRICE IF DIFFERENT VC

XX = קוד חברת התעופה

למשל: שילוב של טיסות LH עם UA כאשר קטע הטיסה הטראנס-אטלנטי מבוצע ע"י UA ולכן חובה להוציא את הכרטיס כולו על סטוק של UA ועל פי חישוב המיסים של חברת UA ולא על סטוק של חברת LH. במקרה זה אם הכרטיס יכורטס על סטוק LH יתקבל קנס משום שחלק מהמיסים (YQ) שגובה חברת LH גבוהים יותר מאשר אלה שבחברת UA לפיהם המערכת חישבה את המסלול.

טיפ: מערכת time limit חדשה בחברת TK.

כאשר מבצעים הזמנה וכרטוס בחברת TK יש לשים לב לכללים הבאים:

1. אם הזמנה שכורטסה עולה ב-Q ועליה time limit אין להתעלם מכך. פירוש הדבר הוא כי TK לא קיבלו את מספר הכרטיס למערכת שלהם. יש ליצור קשר עם משרדי TK ולוודא כי הם מוסיפים את מספר הכרטיס במערכת שלהם ושה-time limit מבוטל.

2. הזמנות מכורטסות שהנוסע מעוניין לשנות אך השינוי מתבצע ברשימת המתנה. אם מתקבל אישור מרשימת ההמתנה (סטטוס KL), גם אם על חלק מהטיסות, יתקבל time limit למסלול החדש. יש לדבר עם חברת TK כדי שיבטלו את ה-time limit עד שיתקבל אישור על המסלול כולו. לאחר קבלת אישור על המסלול כולו יש לכרטס את המסלול החדש בכדי לבטל את ה-time limit.

3.אם הזמנה מכורטסת מקבלת סטטוס HX יש להזמין מחדש את הטיסות

ולהוסיף OSI עם מספר הכרטיס הנייר ע"י הפקודה: OSTK TKNO 235-1234567890/P1

אם הכרטיס המקורי היה כרטיס אלקטרוני יש צורך ליצור קשר עם משרדי TK כדי שיוסיפו את מספר הכרטיס למערכת שלהם.

4. לאחר כרטוס ההזמנה הנוסע מבקש לבצע שינוי במסלול או בתאריך והשינוי מאושר (סטטוס HK). יש לבצע refund על הכרטיס המקורי ולהוציא כרטיס חדש על המסלול החדש כדי שה-time limit יתבטל.

הזמנתי טיסה וקיבלתי סטטוס SS. מה ההבדל בין סטטוס SS לסטטוס LK?

כאשר הסטטוס הוא SS הסגמנט נמכר ב-direct sell ולפיכך יכולה חברת התעופה לסרב למכירה בתוך 24 שעות. סטטוס SS יכול להתקבל במספר מקרים:

1. כאשר לא מזמינים דרך AD (direct availability) ומזמינים דרך AN (neutral availability).

2. כאשר יש link down בין מערכת אמדאוס לבין חברת התעופה.

3. כאשר חברות התעופה המוזמנות הן ברמת התקשרות לא ישירה לאמדאוס ולכן מומלץ לבדוק באיזה סטטוס התקבל הסגמנט.

מהי הפקודה להוספת ילד עם תאריך לידה לתוך הזמנה לפי דרישות IATA החדשות?

1/(CHD/5APR05)

תתקבל הערת SSR לתוך הזמנה הכוללת את הילד ואת גילו.

בנוסף יש להוסיף את תאריך הלידה של הילד לתוך ה-FE כרגיל.

כיצד נוסיף הערת SSR לתינוק בהזמנה שכבר כורטסה?

יש להוסיף את ה-SSR בפורמט הבא:

SR INFT XX NN1-COHEN/RON 10JUN07/S3-6/P1

xx-חברת התעופה

s3-6 - מספרי הסגמנטים בהזמנה

p1 - מספר האלמנט של הנוסע המבוגר אליו משוייך התינוק

אני מנסה לשמור DATA ותגובתהמערכת היא: previous tst exists/override or delite. מה עליי לעשות?

ה-DATA ששמורה בהזמנה איננה מהיום. ה-DATA טובה רק לאותו היום בו היא נוצרה. יש לבטל את ה-DATA ע"י פקודת TTE/ALL ולשמור DATA חדשה.

 

איך מבצעים refund על כרטיס שנוצל בחלקו?
לא ניתן לבצע refund במערכת על כרטיס שנוצל חלקית. יש לבצע את ה-refund דרך מערכת ה-BSP link.
טיפ: time limit

כאשר מכרטסים כרטיס מומלץ מאוד שלא לחכות לרגע האחרון לפני שההזמנה נופלת ב-time limit. לעיתים לוקח זמן עד שההודעה על מספר הכרטיס מגיעה לחברת התעופה. לכן ישנה סכנה שההזמנה תבוטל בחברת התעופה משום שמספר הכרטיס לא נקלט עדיין במערכת שלה. לפיכך מומלץ לבצע את הכרטוס לפחות שעתיים לפני השעה שמופיעה ב-time limit כדי שמספר הכרטיס יספיק להגיע אל חברת התעופה.

כיצד ניתן לראות את כל הטיסות בתוך ה-availability direct (AD) כאשר התצוגה היא רק של חלק מהטיסות?

על מנת לראות טיסות נוספות של חברת התעופה ועדיין לשמור על ה-availability direct יש להשתמש בלחצן MD בשורת ה-scripts.(לא להקליד MD ידני)

בצורה זו המערכת תציג את יתר הטיסות ועדיין תציג את מלאי המקומות (inventory) האמיתי של חברת התעופה.

מהי הפקודה לתמחור מחירי זוגות (COMPANIAN) כאשר הנוסעים מוזמנים בהזמנות שונות?

 

FXP/RCMA*CMP

FXT1/P1               הקליק על מספר השורה  או להקיש  ניתן  

 

מהי הפקודה לתמחור מחיר מבוגר,צעיר,ילד ותינוק מתוך הזמנה ללא הגדרת PTC ?

       FXP/RCD,UP - תמחור מבוגר בכור  

       FXP/RZZ,UP  - תמחור צעיר

       FXP/RCH,UP - תמחור ילד  

                                                                                                                                      תמחור תינוק-FXP/RIN,UP                                                                                                                                   
מהי הפקודה כדי לשמור את המחיר הזול ביותר במחלקה המוזמנת (מבלי לשנות את המחלקות) מתוך רשימה?

FXP/LO/R,UP

כיצד נאמת שם של נוסע מתמיד בחברות תעופה שהן system users (למשל חברת AF)?

FFDAF-1600994893

AF = חברת התעופה

HADAS/TZACH MR

טיפ: שינוי שם

חברות התעופה ככלל אינן מתירות לבצע שינויים בשמות הנוסעים (שם פרטי ושם משפחה כאחד).

לפיכך כל נגיעה בשדה השם, גם אם מדובר באות אחת בלבד, מצריכה את אישורה של חברת התעופה.

במידה ונוגעים בשמות הנוסעים ללא אישור מחברת התעופה ההזמנה עלולה להתבטל.

הנכם מתבקשים שלא לבצע שינויים בשמות הנוסעים מבלי לדבר עם חברות התעופה המופיעות במסלול (במידה ויש יותר מחברה אחת במסלול יש לתאם את שינוי השם עם כל חברה וחברה).

לתשומת ליבכם: הוספת PTC  (PASSENGER TAPE CODE) להזמנה היא לא שינוי שם הפקודה:

(XXX)/ 1

ALL PASSENGERS/SEGMENTS ALREADY TICKETED

הודעה זו מופיעה כאשר יש בהזמנה מספר כרטיס פקטיבי שהוכנס ידנית או שהנוסעים כבר כורטסו בה.

כל אחת מהפקודות הבאות תאפשר הוצאה של כרטיסים חדשים.

TTP/T1 = ייכרטס את DATA מספר 1

TTP/T1-3 = ייכרטס את DATA מספר 1,2,3

TTP/P1 = ייכרטס את נוסע מספר 1

TTP-P1-3 = ייכרטס את נוסעים מספר 1,2,3 בהזמנה

ניתן גם להוסיף את פקודת ITR-EML-email address@amadeus לכל אחת מהפקודות על מנת לשלוח את הכרטיס האלקטרוני למייל יחד עם פקודת הכרטוס.

AIRLINE PROHIBITS ETKT

הודעה זו מופיעה כאשר חברת תעופה איננה מאפשרת כרטוס אלקטרוני בישראל, זאת על אף שליד סגמנט הטיסה מופיעה האות E

TTP/PT = לשם הוצאת כרטיס טיסה מנייר

CHECK MINIMUM CONNECTION TIME - SEGMENTS 2/3

הודעה זו מופיעה כאשר אין מספיק זמן המתנה מינימלי בין הטיסות שהוזמנו. הזמן המינימלי בין הטיסות נקבע בלעדית ע"י חברות התעופה אשר אינן מאפשרות ביצוע טיסות המשך בזמן קצר יותר מאשר הזמן המינימלי עליו הוחלט. במקרה של הוצאת כרטיס במסלול שאינו עומד בדרישות זמן ההמתנה המינימלי של חברת התעופה עלולה חברת התעופה שלא לאפשר את עלייתו של הנוסע לטיסה או במקרה של עיכוב הטיסה הראשונה, לא תהיה אחריות מצידה של חברת התעופה במציאת טיסה חלופית וכדומה.

DM2/3 = יוצג זמן ההמתנה המינימלי בין הטיסה בסגמנט 2 לטיסה בסגמנט 3

ER = סוגר את ההזמנה בכל מקרה (גם אם הופיעה ההערה)

COMMISSION NOT VALIDATED RE-ENTER COMMISSION

הודעת שגיאה זו תופיעה במידה וההזמנה תומחרה ונשמרה עליה DATA ובאופן אוטומטי נוספה גם העמלה שמקבלים על המחיר המסוים שנבחר. במידה והסוכן מחליט לשנות את סכום העמלה שהוזן יחד עם המחיר וה-DATA המערכת לא תאפשר זאת ותציג את הודעת השגיאה הנ"ל.

TTE/ALL = תבטל כל DATA שמורה בהזמנה

FXP/R,UP

FXP/R,U0000 = במקרה של חברה עיסקית (0000=מספר של חברה עיסקית)

TTP/T1 = מאפשר הוצאת הכרטיס עבור DATA מספר 1

CT RJT: ET/153 NAME MISMATCH

הודעה זו מתקבלת כאשר נעשה שינוי שם או הוספת סוגריים וחברת התעופה אינה מקבלת את השינוי במערכת שלה.

יש להמתין מעט משום שלעיתים לוקח זמן לשינויים להיקלט ע"י המערכת האחרת. במידה ועשיין לא ניתן לבצע את השינוי, יש להתקשר למוקד התמיכה על מנת שנוכל לשלוח מייל לחברת התעופה כדי שתתאים את השינויים למערכת שלה.

CREDIT CARD DENIAL 5 - DO NOT HONOUR CARD

הודעת שגיאה זו מופיעה כאשר אין מספיק כסף בחשבון האשראי בכדי לכסות את עלות העיסקה.

XE29 (29=מספר האלמנט בו הוכנס כרטיס האשראי)

FPCCVI12345/0909

 (VI=סוג כרטיס האשראי, 12345 = מספר כרטיס האשראי, 0909=תוקף כרטיס האשראי) = הכנסת מספר כרטיס אשראי חדש כצורת תשלום

FPCASH*123456 = הוספה של מספר דוקט כצורת תשלום במקום כרטיס האשראי הבעייתי

CREDIT CARD GUARANTEE REQUIRED

הודעת שגיאה זו מתקבלת בזמן שמנסים להזמין מלון מבלי לתת מספר של כרטיס אשראי כ-guarantee.

HS1/G-CCVI123456EXP0909/P1 = מבצע הזמנה למלון על המחיר המופיע בשורה מספר 1 עם מספר כרטיס אשראי (VI=סוג כרטיס האשראי,123456=מספר הכרטיס,0909=תוקף הכרטיס)

CT RJT: EDIFACT MESSAGE SIZE EXCEEDED

הודעת שגיאה זו מופיעה כאשר מנסים להוציא מספר רב של כרטיסים בפקודה אחת. יש להוציא את הכרטיסים בפקודות נפרדות כשבכל פקודה יוצאו כרטיסים ל-3 או 4 נוסעים בכל פעם.

TTP/P1-3 = ייכרטס את נוסעים 1,2,3 ולאחר מכן יש לבצע

TTP/P4-7 = ייכרטס את נוסעים 4,5,6,7 וכך הלאה

ניתן להוסיף שליחת מייל יחד עם כרטוס ההזמנה

TTP/P1-3/ITR-EML-emailaddress@amadeus

CT RJT ETKT RJT NO INTERLINE BETWEEN CARRIERS

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר אין אפשרות להוציא כרטיס אלקטרוני על המסלול המבוקש משום שאין הסכם "אינטרליין" בין חברות התעופה המשתתפות במסלול. יש להוציא כרטיס נייר.

TTP/PT = הוצאת כרטיס נייר

TTP/OPT = הוצאת כרטיס נייר באמצעות פעולת override

CHECK NOSTOPOVER INDICATOR

הודעה המציינת בעיה ב-fare calculation אשר בתוך ה-DATA.

יש להציג את ה-DATA ע"י הפקודה TQT

יש להסתכל בשורת ה-fare calculation ולחפש בתוכה את נקודת ה-connection (מסומנת ע"י .../X)

להשוות את ה-fare calculation למסלול בראש ה-data כאשר מתחת לעמודת ה-stop ה-connection (שהוא .../X) יופיע כ-X התואם את ה-fare calculation

לחיצה על update בתוך תצוגת ה-DATA

לחיצה על OK

יציאה מה-DATA

סגירת ההזמנה עם הגלובוס

DOCUMENT NOT AVAILABLE FOR VOID REQUEST

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר מנסים לבטל כרטיס באמצעות VOID אך הכרטיס לא הוצא באותו יום ועל כן לא ניתן לבטל את הכרטיס ע"י VOID.

על מנת לבטל את הכרטיס יש לבצע פעולת REFUND שכן את פעולת ה-VOID יש לבצע רק באותו יום בו כורטס הכרטיס.

על מנת לבצע REFUND:

TRF014-1234567890 = יציג את הכרטיס שברצוננו לבטל

TRFU/CP100A = יוסיף דמי ביטול על סך 100 דולר

TRFP = יסגור את פעולת ה-refund

במידה ואין דמי ביטול יש לבצע את פקודת TRFP לאחר הצגת הכרטיס

FORM OF PAYMENT INVALID FOR ETKT

הודעת שגיאה זו מתקבלת כארשר צורת התשלום איננה נכונה לכרטוס אלקטרוני.

צורת התשלום הנכונה צריכה להיות CASH.

יש לבטל את שורת ה-fp בהזמנה ע"י XE20 כאשר 20 היא מספר השורה

FPCASH*123456 = הוספת צורת תשלום נכונה (123456 הוא מספר הדוקט)

FPCCCA123456789/0909 = הוספת צורת תשלום ככרטיס אשראי (123456789=מספר הכרטיס, 0909=תוקף הכרטיס)

FINISH OR IGNORE

הודעה זו מתקבלת כאשר הפעולה שבוצעה לא נשמרה. על מנת לסגור את ההזמנה יש ללחוץ על הגלובוס או לחילופין לבצע את הפקודות:

RFAGENT

ER

במידה והודעת השגיאה ממשיכה להופיע יש ללחוץ IG ולבצע את הפעולות מחדש בהזמנה.

FARE PRICE OVERRIDE DISALLOWED FOR LOCATION

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר יש בטעות שורת FS בהזמנה.

יש לבטל את השורה המיותרת באמצעות הפקודה XE40 כאשר 40 הוא מספר השורה המיותרת.

כיצד אבצע החזר על כרטיס באמצעות אייקון ה-R/V ?

  בעזרת האייקון   נוכן לבצע החזר על כרטיס מתוך הזמנה ומחוצה לה.

                                            מתוך הזמנה קיימת מספר הכרטיס יופיע במשבצת TICKET FOUND.

                                                 מחוץ להזמנה יש להוסיף את מספר הכרטיס במשבצת     

                                                 לדוגמא:   114-26562998182

   לחיצה על  LOAD TICKET

   הוספת הקנס  במשבצת  AMOUNT PENALTY ואפשרות נוספת להוספת הקנס באחוזים.

   לחיצה על  ADD PENALTY

    אפשרות  להוסיף הערה במשבצת REMARK  ולחיצה על   PROCESS REFUND   - לביצוע הפעולה

INFANT NOT ALLOWED FOR ETKT

הודעה זו מתקבלת כאשר אחת מחברות התעופה השותפות במסלול אינה מאפשרת הוצאת כרטיס אלקטרוני עבור תינוק או הסכם האינטרליין בין החברות השונות אינו מאפשר זאת. במקרה זה יש להוציא כרטיס נייר

TTP/PT/INF = הוצאת כרטיס נייר עבור התינוק

או

TTP/OPT/INF = הוצאת כרטיס נייר עבור התינוק ע"י override לברירת המחדל של כרטוס אלקטרוני

יש להעלות את ההזמנה מחדש ולכרטס כרטיס אלקטרוני את המבוגרים ע"י פקודת TTP 

INPUT LOST - RETRY

הודעה זו מתקבלת כאשר אבד הקשר אל המערכת (link down).

יש להמתין בסבלנות ולנסות לבצע את הפעולה במועד מאוחר יותר.

INVALID TRANSACTION - FILE REQUIRED

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר מנסים לסגור הזמנה באמצעות גלובוס או ER באמצע תהליך של פיצול ההזמנה.

EF = יבצע סגירה של ההזמנה של הנוסע/ים שפיצלנו ויחזיר למסך את ההזמנה המקורית ממנה בוצע הפיצול

במידה ולא חזרנו אל ההזמנה המקורית יש לבצע שוב את פקודת EF על מנת לחזור אל ההזמנה המקורית.

פעולת פיצול מלאה:

SP2,5 = פיצול נוסעים מספר 2 ומספר 5 מההזמנה המקורית

RFagt = חתימת הסוכן

EF = פעולת end file מחזירה למסך את ההזמנה המקורית ממנה בוצע פיצול.

רק לאחר שעלתה ההזמנה המקורית ניתן לסגור את פעולת הפיצול באמצעות הגלובוס.

רק לאחר סיום פעולת הפיצול ניתן לבצע את השינויים הדרושים שבעבורן ביצענו את פעולת הפיצול

INVALID PAST DATE SEGMENTS

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר מנסים לשלוח מייל/להוציא הדפסת מסלול כאשר חלק מהטיסות במסלול כבר בוצעו. ניתן לשלוח/להדפיס רק טיסות עתידיות שעדיין לא בוצעו בפועל.

שליחה במייל:

IEPJ-EML-AMA@AMADEUS.CO.IL/S6,7,8 = שליחת המסלול עבור סגמנטים 6,7,8 שעדיין פעילים בהזמנה.

הדפסת המסלול:

IEPJ/S6,7,8 = הדפסת המסלול עבור סגמנטים 6,7,8 שעדיין פעילים

שליחה באמצעות אייקון המעטפה שב-script:

לחיצה על אייקון המעטפה

סימון הטיסות הפעילות בלבד

לחיצה על send

INVALID BOOKING DESIGNATOR VENDOR

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר מנסים להוציא כרטיס אלקטרוני אך המערכת אינה מוכנה בשל ההזמנה עצמה.

1. יש לבדוק שאף אחת מהטיסות בהזמנה איננה code share וזאת ע"י לחיצה על מספר הטיסה.

2. במידה ואחת הטיסות היא code share יש לבדוק אם הסכם האינטרליין בין שתי החברות מאפשר הוצאת כרטיס אלקטרוני

 וזאת ע"י הפקודה TGAD-LH/US. תחילה יש לרשום את הסטוק עליו רוצים לכרטס ואח"כ על איזו חברה טסים.

3. לנסות לבנות הזמנה חדשה ע"י הפקודה RRN/P1-2. פקודה זו תעתיק את ההזמנה בשלמותה עבור שמות 1 ו-2.

4. לנסות להוציא את הכרטיס פעם נוספת.

במידה ועדיין לא ניתן לכרטס יש לפנות למחלקת התמיכה.

ITINERARY/NAME CHANGE VERIFY TST

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר לאחר שמירתה של ה-DATA חל שינוי במסלול (טיסה אחת או יותר) או בשם הנוסע. יש לבטל את ה-DATA הקודמת ששמורה בהזמנה וליצור DATA חדשה.

במקרה של DATA אוטומטית

FXX/R,UP = תמחור ההזמנה. יש לשים לב שהמחיר לא משתנה מהמחיר על ה-DATA הקיימת

במידה והמחיר לא השתנה:

TTE/ALL = יבטל את ה-DATA הישנה בהזמנה

FXP/R,UP = שמירת DATA חדשה

FM7 = הוספת עמלה של 7 אחוז

TTP = הוצאת כרטיס

במקרה של DATA ידנית:

TTE/ALL = ביטול ה-DATA בהזמנה

לחיצה על אייקון ה-ticket editor ויצירת DATA ידנית מחדש.

INVALID ICO TAX CODE

TQT = יציג את רשימת ה-DATA בהזמנה

TQT/T1 = כניסה ישירות ל-DATA מספר 1

יש ללחוץ על אייקון המחברת שב-DATA ונוכל לראות את פירוט המיסים

יש לבדוק את המיסים ולוודא את הקוד של כל מס עם חברת התעופה

XT הוא איננו קוד של מס. במידה והוא מופיע יש לבטלו ולהכניס במקומו את הפירוט של המיסים המרכיבים אותו

כל הקודים של המיסים הם בעלי 2 אותיות בלבד

על מנת להוסיף מס:

יש לעמוד על עמודת currency ולמלא את סוג המטבע USD

בעמודה הבאה יש להוסיף את קוד המס (2 אותיות)

אין צורך להוסיף כלום בעמודת ה-type

לאחר הוספת כל המיסים החסרים יש ללחוץ על OK על מנת לחזור אל ה-DATA

יש ללחוץ על UPDATE בתחתית ה-DATA

לחיצה על OK

סגירת ה-DATA באמצעות X בצד ימין למעלה

סגירת ההזמנה וכרטוס הכרטיס

 

INVALID PASSENGER TYPE CODE

להל"ן רשימת סוגי הנוסעים (PTC):

(CHD/05JAN99) = ילד עם תאריך לידה

(INF/TAL/05JAN07) = תינוק ששם משפחתו זהה לשם המשפחה של אחד המבוגרים בהזמנה

(INFCOHEN/TAL/05JAN07) = תינוק ששם משפחתו שונה מזה של המבוגרים בהזמנה

(YTH) = צעיר

(STU) = סטודנט

(YCD) = אזרח ותיק

(S65) = אזרח ותיק בחברת TK

זכאות companion

(CMP) = עבור אחד הנוסעים

(CMA) = עבור הנוסע השני

זכאות family plan

(HOF) = ראש המשפחה (עבור אחד הנוסעים המבוגרים)

(SPS) = בן/בת הזוג (עבור המבוגר הנוסף בהזמנה)

(F07) = ילד בן 7 (יש לכתוב את הגיל בשתי ספרות)

(FNF) = תינוק

זכאות VUSA

(VAC) = בקשה למחיר vac

(VAC07) = בקשה למחיר vac עבור ילד (גיל בשתי ספרות)

במקרה של הזמנה סגורה:

(...)/2 = הוספה של קוד זכאות (בתוך הסוגריים) המבוקש עבור שם מספר 2 בהזמנה

בעת בניית ההזמנה:

NM1COHEN/AVI MR (...) = יש להוסיף בתוך הסוגריים את סוג הנוסע המבוקש

במידה ולא מצליחים לתמחר הזמנה בשל סוג הנוסע:

/2 = ביטול סוג הנוסע של נוסע מספר 2 בהזמנה

 

 

INVALID TST EXISTS - DELETE TST

TTE/ALL = מחיקת ה-DATA בהזמנה

או

TTE/T2 = מחיקת DATA מספר 2 בהזמנה

FXP/R,UP = תמחור ההזמנה ושמירת DATA באופן אוטומטי

או

תמחור ידני באמצעות המטוס (ticket editor)

INVALID ALPHA SIGN

אפשרות א':

הודעה זו מופיעה כאשר מנסים להוציא כרטיס בהזמנה שנעשתה במערכת שאינה אמדאוס.

על מנת להוציא את הכרטיס יש לבנות הזמנה חדשה.

אפשרות ב':

אין SIGN IN. יש להכניס sign in דרך השוקולד או באופן ידני

JI1234XX/SU

להזכירכם: ה-sign in מורכב מארבע ספרות ושתי אותיות ולאחריהן SU/

במידה ואינכם זוכרים את ה-sign in צרו קשר עם מוקד התמיכה של אמדאוס.

INVALID TST NUMBER

יש למצוא את מספר ה-DATA הנכונה. המספר נמצא בצד שמאל של תצוגת ה-TQT.

לאחר שנמצא את מספר ה-DATA יש לנסות לכרטס שוב

TTP/T3 = כרטוס של DATA מספר 3

או

TTP/T3/ITR-EML-emailaddress@amadeus = כרטוס של DATA מספר 3 ושליחת הכרטיס ישירות למייל

INVALID ITINERARY
הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר ישנם שני ARNK בסוף המסלול בהזמנה. יש לבטל לפחות אחד מהם באמצעות פקודת XE8 כאשר 8 מציין את מספר האלמנט שרוצים לבטל.
LINK DOWN - RETRY IN 2 MINUTES

אין קישור בין מערכת האמדאוס למערכת של חברת התעופה, המלון, ספק הרכב.

לא ניתן לעשות דבר אלא להמתין בסבלנות עד לחידוש הקשר.

LINK DOWN SOLD IN STANDARD ACCESS

הקשר בין מערכת האמדאוס לבין חברת התעופה, בית המלון, ספק הרכב השתבש.

במקרה של הזמנת טיסה יתכן וההזמנה תיסגר בסטטוס HK אולם לרשות חברת התעופה ישנן 24 שעות לסרב להזמנה.

יש ליידע את הלקוח כי עדיין יכול להיווצר מצב שתתקבל תשובה שלילית על ההזמנה, או לנסות ולבצע את ההזמנה במועד מאוחר יותר.

הזמנת טיסה שנעשית כאשר אין קשר בין מערכת אמדאוס למערכת חברת התעופה תראה סטטוס SS בעת הזמנת הסגמנט להזמנה.

האם ניתן לבצע חיפוש עבור מחלקה זמינה בטווח תאריכים מבוקש?

AN/16DECTLVNYC/ABA/CS

 

**FIRST FLIGHT AVAILABLE 17DEC** TLV NYC                                       

** AMADEUS AVAILABILITY - AN ** NYC NEW YORK.USNY             64 MO 17DEC

1            BA 162  S9       /TLV 3 LHR 4  0725    1110  E0/767            

          BA 115  S4       /LHR 4 JFK 7  1600    1845  E0/744

המערכת תציג את הטיסה הראשונה, בטווח של שבוע מהתאריך המבוקש, בה ניתן להזמין מקום על המחלקה המבוקשת או להרשם בה ברשימת ההמתנה

אמנם הבקשה היתה עבור 16 לדצמבר אולם המערכת מציגה את תאריך 17 לדצמבר שכן זהו התאריך הראשון בו ניתן לבצע הזמנה על המחלקה המבוקשת

 

האם ניתן לחפש תאריכים זמינים בהן מבוצעת טיסה בין שני יעדים?

AN/20DECTLVAMM/AIZ 

**FIRST FLIGHT AVAILABLE 24DEC** TLV AMM                                       

** AMADEUS AVAILABILITY - AN ** AMM AMMAN.JO                  78 MO 24DEC 0000 

 1   IZ 961  F5 A5 J5 C5 D5 W5 Y5  TLV 2 AMM N  1310    1400  E0.DH7       0:50

 

הבקשה הינה לתאריך 20DEC אולם התאריך הראשון הזמין שהמערכת מציגה הינו 24DEC. זאת משום שתאריך הטיסה הזמינה הראשונה של IZ בין TLV ל-AMM הוא רק בתאריך זה.

מהי הפקודה להעלות את כל ההזמנות של סוכן במשרד לפי SIGN INושליחתו ל-Q?

פקודה זו טובה לבדיקת הזמנות בכדי למנוע NO SHOW.

LPO/S(1201SR)D(14OCT)-Q40C0 = שליחת ההזמנות ל-Q40 קטגוריה 20 לתאריך מסויים ול-sign in מסוים.

LPO/S(1201SR)D(14OCT-16OCT)-Q40 = שליחה ל-Q40 הזמנות בטווח של תאריכים מבוקשים.

מהי הפקודה לקבלת העתק דו"ח REFUND בין תאריכים ספציפיים?

TJQ/SOF/D-01SEP30SEP/QTC-RFND

TJP

LH ETKT: NUMBER OF INFANTS EXCEED MAXIMUM ALLOWED PER ADULT

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר מנסים להוציא כרטיס אלקטרוני עבור התינוק בלבד (ללא ההורים) יש להוציא את הכרטיס האלקטרוני עבור התינוק ביחד עם הוצאת הכרטיס האלקטרוני למבוגרים בהזמנה.

TQT = יציג את רשימת ה-data בהזמנה

TTP/T1,4 = כרטוס data מספר 1 ומספר 4 כשאחד מהמספרים הוא עבור התינוק.

במידה והפקודה הנ"ל אינה עובדת יש להוציא כרטיס נייר עבור התינוק:

TTP/INF/PT = הוצאת כרטיס נייר עבור התינוק

TTP = הוצאת כרטיסים אלקטרוניים עבור יתר הנוסעים

NAME CANCEL RESTRICTED

הודעה זו מתקבלת כאשר מנסים לבטל אלמנטים בתוך ההזמנה יחד עם ביטול שם נוסע באותה פעולה.

IR = .התעלמות מהפעולה האחרונה שבוצעה

XEx = ביטול הנוסע שרוצים לבטל (X=מספר האלמנט של הנוסע)

סגירת ההזמנה.

MANDATORY SSR FOID MISSING FOR CARRIER

SRFOIDxx-PP123456 = יוסיף foid להזמנה על מנת לאפשר כרטוס. ניתן לבטל את אלמנט ה-foid לאחר הוצאת הכרטיס (xx=קוד חברת התעופה).

במידה והפקודה הנ"ל אינה עובדת יש לבטל את מספר הנוסע המתמיד בהזמנה (FQTV), להוציא את הכרטיס ולאחר מכן להוסיף מחדש את מספר הנוסע המתמיד.

NEED RECEIVED FROM

RFamadeus = יוסיף להזמנה את חתימת הסוכן

ER

במידה ואין הדבר עובד יש ללחוץ על IG ולהתחיל שוב.

NEED RECORD LOCATOR FROM ETKT

יש לבדוק את ההזמנה. כנראה שאין מספר הזמנה של חברת התעופה בצד ימין של הסגמנט של הטיסות שבכוונתכם לכרטס. יש להתקשר אל מוקד התמיכה של אמדאוס על מנת שנוכל לבקש מחברת התעופה ליצור מספר הזמנה.

NEED TOUR CODE

FT*xxxxxxx = הוספת tour code לתוך ההזמנה

(xxxx=ה-tour code שרוצים להוסיף).

NEED TST

הודעה זו מתקבלת כאשר אין DATA בהזמנה או כאשר בתוך ה-DATA הקיימת לא מופיעים כל הסגמנטים.

TTP/T1 = כרטוס של DATA מספר 1 בהזמנה.

ניתן לבצע גם

TQT = מציג את כל ה-DATA

מצא/י את מספר ה-DATA המבוקשת וכרטוסה באמצעות TTP/Tx

(X=מספר ה-data אותה רוצים לכרטס)

 

NEED XF BREAKDOWN

ה-fare calculation בהזמנה חסר את פירוט ה-xf.

TQT/TX = יציג את ה-TST בו חסר פירוט ה-xf.

יש להקליק על פירוט המיסים בתוך ה-data המופיע ליד בך כל המיסים.

מצא/י את סך כך מס ה-xf.

הקלק/י על OK

הכנס/י לתוך שורת ה-fare calculation והוסיפו בסוף השורה רווח ולאחריו xf xxx4.5 או לחילופין xf xxx3

(xxx=קוד שדה התעופה אליו מתייחס מס ה-xf)

NEED ORIGINAL ISSUE TICKET NUMBER

TTE/ALL = מחיקת ה-DATA הקיימת

FXP/R,UP = תמחור מחדש של ההזמנה

FM7 = הוספת העמלה

הוצא/י את הכרטיס פעם נוספת.

NEED ORIGIN DESTINATION

הודעה זו מתקבלת כאשר חסר ב-DATA שיצרתם שדה נקודת המוצא.

יש לבטל את ה-DATA באמצעות פקודת TTE/T1 ולאחר מכן ליצור DATA חדשה באמצעות FXP/R,UP

באופן הזה ה-DATA החדשה תכיל את השדה המבוקש ועדיין תהיה אוטומטית.

NEED GROUP NAME

NG25AMADEUSGRP = הכנסת שם כללי לקבוצה של 25 נוסעים

במידה והזמנת הקבוצה נוצרה ע"י חברת תעופה, יש להכניס את שם הקבוצה בדיוק כפי שהוא הוכנס אצל חברת התעופה.

NEED PASSENGER NAME

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר מנסים לסגור הזמנה ללא שם.

NM1AMADEUS/AMADEUS MR = הוספת שם להזמנה

או

להקליק על המזוודה ועל PASSENGER NAME על מנת להוסיף את השם.

כיצד מכרטסים EXCHANGE REISSUE כרטיס לאחר יציאה על AZ?

).

 

לפני הכירטוס יש צורך לבדוק מה היה המחיר של הכרטיס ביום הכירטוס המקורי בהתחשב במחלקות, מסלול, והתאריכים החדשים.

 

1.      הכנס להזמנה (PNR) המקורי בו מוזמנת החזרה

2.      בטל את כל נתוני הכרטיסים הקודמים (OLD DATA) TTE/ALL

3.      הוסף ב-GK את כל הקטעים הישנים past date segments במחלקה המקורית

AGT/SSAZ811L2JUL07TLVFCOGK1

4.      תמחר את ההזמנה (מבלי לסגור אותה) עם תאריך הכרטוס המקורי FXP/S2,3/R,30JUN07 עם כל הקטעים (ישנים ועתידיים) כאשר 30JUN07 הוא תאריך הכרטוס של הכרטיס המקורי

5.      סגור את ההזמנה וההודעה הבאה תופיע על המסך

WARNING: PAST DATE SEGMENTS REMOVED

6.      סגור את ההזמנה שוב ER

7.      TTF/ALL פקודה זו תעדכן את נתוני הכרטיס עם הטיסות החדשות

 

המחיר החדש הוא USD449.00 פחות המחיר ששולם USD419.00 הפרש של USD30.00 ועוד דמי שינוי של USD100.00 – סה"כ לגבייה USD130.00

 

 1. הפקודה TQT/T1 תעלה את נתוני הכרטיס עם המחיר החדש
 2. לחץ על EXCHANGE
 3. לחץ על OK
 4. סגור את החלון עם ה-X
 5. הפקודה TQT/T1 תעלה מחדש את נתוני הכרטיס
 6. הגדרת חברת התעופה FVAZ
 7. חובה לעדכן את השדה של תוקף אחרון של הכרטיס (NOT VALID AFTER DATE)
 8. לחץ על האייקון שליד המיסים על מנת להשוות את המיסים הישנים והחדשים. אם אין הבדלים הוסף את דמי השינוי כמס חדש עם קוד YR USD100.00YR (לא לסמן √ כמשלום) ולחץ על OK לסגור את חלון המיסים.

 

 • בכרטוס מחדש כל המיסים יסומנו כמשולמים. במקרה שבכרטיס המקורי לא שולמו כל המיסים יש למחוק את סימן ה-√ ובכך להראות שמדובר במס חדש.
 • בנוסף ניתן לעדכן את הסכום של מס מסויים. לדוגמה, במקרה שמס IT בכרטיס המקורי היה USD36.00 ובכרטיס החדש הוא USD72.00. שנה את ערך המס בחלון המיסים לערכו המקורי USD36.00IT והוסף בסוף רשימת במיסים מס חדש USD36.00IT את המס החדש לא לסמן כמשולם.

 

 1. שנה את סך הכל למחיר החדש פחות המחיר המקורי והוסף את מיסים חדשים ואת דמי השינוי מס YR. (NEW FARE-OLD FARE + NEW TAXES).
 2. צורת תשלום (FOP) – בטל את ה-FP ב-PNR ומלא את הטבלה.O/CASH+/USD130 או מתוך ה-PNR   -  FPO/CASH+/CASH/USD130 שמתוכם USD100 הם חובת התשלום.

 

 

 1. נתוני כרטיס מקורי  לכרטיסי נייר (ORIGINAL ISSUE) –

055-1234567890C34TLV01OCT06/3720001 כאשר

 

            055-1234567890 הוא מספר הכרטיס המקורי

            C34 הם מספרי הקופונים שמחליפים

            TLV01OCT06 העיר ותאריך הכרטוס המקורי

            /3720001 מספר ה-IATA של הסוכן שכרטס את הכרטיס המקורי

 

 1. לחץ על UPDATE  ועל TTP/T1 (כרטיסי נייר)
 2. לכרטיסים אלקטרוניים – אחרי שלב 11 FOP - לחץ על UPDATE  וחזור ל-PNR.
 3. TWD/L20 20 מתייחס למספר השורה של הכרטיס ב-FA או FHE
 4. FO*L20 - ייצור את שורת ה-FO בראש המסך
 5. עלה לשורת ה-FO והקלד מעל אחד הסימנים ולחץ ENTER (יש להוסיף P1/ בסוף השורה במידה ויש יותר מנוסע אחד בהזמנה).
 6. כרטס וסגור את ההזמנה TTP/ET/T1

 


מהי הפקודה לראות היסטוריה SSR של- TIME LIMIT מתוך הזמנה?

 RHG

 

RP/RPNI3210X/RPNI3210X            OC/PR  12NOV07/1306Z   3HVI4X                

RPNI3210X/2901MS/8NOV07                                                         

    000 OR/SSR OTHSYY AUTO XX IF SSR TKNA/E/M/C NOT RCVD BY                    

        1044/14NOV/IEV LT                                                      

    000 OO/OSI YYXXX TOURS TIBERIAS/ADI 04-67XXXX                        

    000 OO/OSI YYXXX TOURS TIBERIAS/ADI 04-67XXXXX                        

    000 RF-AGT CR-RPNI32104 SU 2901MS 08NOV/0904Z                          

    001 SA/SSR OTHS1A AUTO XX IF SSR TKNA/E/M/C NOT RCVD BY                    

        1104/15NOV/IEV LT                                                      

    001 RF-HDQRMVV 080904 CR-HDQ RM VV 08NOV/0904Z                             

 

 

·         בשורה 001 ׁנשלחה הערת TIME LIMIT מחברת VV ב- 8 בנובמבר בשעה  Z09:04  

 

מהי הפקודה לתמחור מחיר פנסיונר, צעיר, ילד, ותינוק מתוך הזמנה ללא הגדרת PTC= Passenger type code בסוגריים?

FXP/RCD,UP = תמחור עבור פנסונר

FXP/RZZ,UP = תמחור עבור צעיר

FXP/RCH,UP = תמחור עבור ילד

FXP/INF,UP = תמחור עבור תינוק

חשוב לזכור: אין לשכוח להכניס את תאריך הלידה בשורת ה-endorsement בכרטיס

מהי הפקודה לתמחור הזמנה ע"י FARE BASIS (תמחור חצי אוטומטי)?

כאשר מתמחרים הזמנה באופן חצי אוטומטי יש לזכור כי מדובר בתמחור ידני אשר כפוף לאישורה של חברת התעופה. אמדאוס לא תגבה תמחור שכזה במקרה של קנס.

FXP/L-KLZZ1M/R,UP = תמחור לפי fare basis נתון (למשל KLZZ1M)

מהי הפקודה לקבל העתק דו"ח כרטיסי VOID מתאריך 1 לספטמבר ועד 30 לספטמבר?
TJQ/SOF/V-1SEP30SEP = יציג את כל כרטיסי ה-VOID לתקופה המבוקשת.
מהי הפקודה לבדוק האם ה-DATA בהזמנה מוכנה לכרטוס מבלי לכרטס את הכרטיס

TTP/TKT = בדיקת DATA מספר 1 האם היא מוכנה לכרטוס. זאת במקרה של DATA אחת בהזמנה.

TTP/T2/TKT = בדיקת DATA מספר 2 האם היא מוכנה לכרטוס

כשמנסים לסגור הזמנה ומופיעה ההודעה SIMULTANEOUS CHANGES TO PNR USE WRA/RT TO PRINT OR IGNORE מה עליי לעשות?
IR = ביטול הפעולה האחרונה והצגת ההזמנה מחדש. כעת יש לבצע שוב את הפעולה המבוקשת
טיפ: סגמנטים בסטטוס HX

אנא זיכרו לבטל את כל הסגמנטים המופיעים ב- HX מהזמנה ע"י ביטול של XI או ביטול הסגמנט.

אם סגמנטים אלו לא יבוטלו, חברות התעופה עלולות לשלוח חיובים.

NOT AVAILABLE BUT WAITLIST OPEN

הודעה זו מתקבלת כאשר לא ניתן להזמין טיסה ברשימת ההמתנה באמצעות קליק על המחלקה.

SS1M21/PE

SS = מכירת סגמנט

1 = מספר הנוסעים

M = המחלקה

21 = מספר השורה

/PE = קוד להזמנה ברשימת המתנה

NO FARES/RBD/CARRIER PASSENGER TYPE

הודעה זו מתקבלת לאחר תמחור הזמנה באמצעות פקודות FXX/R,UP או FXP/R,UP כאשר המחלקות שהוזמנו אינן כאלה הניתנות לתמחור על פי חוקי הכרטיס.

במקרה כזה מומלץ להשתמש בפקודות FXR/R,UP או FXB/R,UP על מנת שהמערכת תשנה את המחלקות למחיר הזול ביותר שזמין כעת.

לחילופין ניתן לבדוק באמצעות FQD אילו מחלקות יש להזמין אל היעד המבוקש.

אפשרות נוספת היא לחפש את המחלקות הנכונות מתוך הרשימה שהתקבלה וזאת ע"י הפקודה FQQ3 (כאשר 3 היא מספר השורה ברשימה)

NO NR AGREEMENT WITH XX

יש ליצור קשר עם מחלקת התמיכה על מנת לבדוק את הגדרות המשרד במערכת.

NO DATA FOUND

הודעה זו מתקבלת כאשר ה-DATA אינה מכילה את כל הסגמנטים בהזמנה. אפשרות נוספת היא שהמסלול בהזמנה שונה לאחר שמירת ה-DATA ולכן אין התאמה בין ההזמנה לבין ה-DATA.

TTP/T1 = כרטוס של DATA מסוימת

או

TTE/ALL = מחיקה של כל DATA

FXP/R,UP = יצירת DATA חדשה

NEED TICKETING ARRANGMENT
הודעה זו מתקבלת כאשר מוסיפים טיסה לתוך הזמנה שכבר מכורטסת. יש להוסיף את הפקודה TKOK שתציין כי ההזמנה כבר מכורטסת.
NEED PASSENGER / SEGMENT ASSOC

הודעה זו מתקבלת כאשר יש יותר מדי נוסעים ביחס למספר המקומות שנלקחו או להפך.

כל עוד לא מדובר ב-married segments יש לבצע התאמה בין מספר הנוסעים למספר המקומות שנלקחו.

2/3 = שינוי של מספר המקומות בסגמנט מספר 3 לשלושה מקומות

אם מדובר ב-married segments יש לבצע IG ולהזמין את המקומות מחדש.

במידה והוזמנו יותר מדי נוסעים ביחס למספר המקומות, כלומר יש להוריד שמות מיותרים:

4-8/P1,3

4-8 = מספרי האלמנטים של הסגמנטים

P1,3 = מספרי הנוסעים שברצונכם להשאיר בהזמנה

לאחר מכן יש לבטל את מספרו של הנוסע המיותר ע"י הפקודה XE2

PNR IN AAA NET ASSOCIATED TO E-TICKET RECORD

הודעה זו מתקבלת כאשר הטיסות שהוזמנו שונו וכעת מנסים לבצע פעולת VOID.

יש לבצע את פעולת ה-VOID מחוץ להזמנה.

IG = יציאה מההזמנה

TWD/TKT123-1234567890 = יציג את הכרטיס האלקטרוני

TWX = ביטול הכרטיס האלקטרוני

PREHIBITED TICKETING CARRIER RE-ENTER TICKETING CARRIER

יש לבדוק את שורת ה-FV ולשנות אותה בהתאם לחברה שעל הסטוק שלה מכרטסים.

30/XX = כאשר 30 הוא מספר האלמנט ו-XX הוא קוד חברת התעופה שעל הסטוק שלה מכרטסים

במידה ומדובר על קטע טיסה ספציפי יש להוסיף את הסטוק של החברה המכרטסת את אותו קטע ספציפי

FVxx/S5

xx = קוד החברה שעל הסטוק שלה מוציאים את הכרטיס

S5 = הסגמנט הספציפי של הטיסה

במידה ואינכם מעוניינים לכרטס לפי ברירת המחדל של המערכת והנכם מעוניינים לכרטס על סטוק של חברה אחרת יש לדאוג לאישור מצד חברת התעופה עליה רוצים לכרטס ואז לבצע כרטוס באמצעות TTP/V*xx

xx = קוד חברת התעופה שנתנה אישור לכרטס על הסטוק שלה

שימו לב: מדובר בכרטוס ידני המגובה ע"י חברת התעופה אשר נתנה את האישור לכך.

REFUND RECORD PENDING - ACTION OR IGNORE

TRFIG = יתעלם ממה שנעשה עד כה

כעת יש להתחיל מחדש

TRF123-1234567890...

RESTRICTED FA/ET EXISTS

הודעה זו מתקבלת כאשר מנסים לשנות את השם לאחר שההזמנה כורטסה כבר.

יש לבטל את הכרטיס ע"י פעולת VOID או REFUND ורק לאחר מכן ניתן יהיה לבצע שינוי של השם.

RESTRICTED NEED GROUP FARE

SRGRPFxx-GV20

SRGRPF = קוד להכנסת ה-SSR

XX = קוד חברת התעופה

-GV20 = כאשר 20 הוא מספר הנוסעים בקבוצה

RESTRICTED PLS ADD SSR OTHS ZZ WITH FREE TEXT

הודעה זו מתקבלת כאשר חברת התעופה לוקחת שליטה על ההזמנה.

אנא צרו קשר עם מוקד התמיכה על מנת להחזיר את השליטה על ההזמנה אליכם.

REFUND REJECTED DOCUMENT NOT CONFIRMED SALE USE TWX TO CANCEL

הודעה זו מתקבלת כאשר מנסים לבצע פעולת REFUND לכרטיס ביום הכרטוס (יש לבצע פעולת VOID ולא REFUND)

TWD/TKT123-1234567890 = יציג את הכרטיס האלקטרוני

TWX = ביצוע פעולת ה-VOID

RESTRICTED PRIOR TO EOT

הודעה זו מתקבלת כאשר מנסים לשלוח מייל לפני סגירת ההזמנה.

ER או לחיצה על הגלובוס

SECURED PNR
הודעה זו מתקבלת כאשא מנסים להעלות הזמנה אשר איננה שייכת למשרד שלכם ושאינו בשליטתכם.
SEMI-AUTO COM CAPFOUND- NEED MAN FM PERCENTAGE -T1

הודעה זו מתקבלת כאשר חסרה ב-DATA העמלה.

FMx = הוספת העמלה

x = אחוז עמלה

SIMULTANEOUS CHANGES TO PNR IGNORE/RE-RETRIEVE/RE-ENTER

הודעה זו מתקבלת כאשר חברת התעופה שולחת הודעה בדיוק בזמן שהסוכן מנסה לבצע עדכון כלשהו בהזמנה.

יש להתחיל מחדש לאחר פקודת IG

SPLIT PNRS DIFFERENT BOOKING CODES

הודעה זו מתקבלת כאשר בכדי לקבל את המחיר המבוקש יש לפצל את ההזמנה משום שחלק מהנוסעים צריכים להיות מוזמנים על מחלקה שונה.

SP3 = פיצול נוסע מספר 3 מההזמנה

RFagent = חתימת הסוכן

EF = end file

הנכם חוזרים אל ההזמנה המקורית. כעת סיגרו אותה בגלובוס.

לאחר מכן ניתן לתמחר כל הזמנה ע"י פקודת FXB/R,UP

SPECIFY DATA NUMBER

הודעה זו מתקבלת כאשר ה-DATA ששמורה חסרה מידע והמערכת אינה יכולה להוציא את כל הכרטיסים.

TTP/T2 = כרטוס של DATA מסויימת.

T2 = מספר ה-DATA שרוצים לכרטס

TST EXPIRED- OVERRIDE OR DELETE AND REPRICE

TTE/ALL = ביטול של ה-DATA שבהזמנה

TTE/T2 = ביטול DATA מספר 2 בהזמנה

כעת יש לתמחר מחדש

FXP/R,UP

TICKETING INHIBITED CONTACT AMADEUS HELP DESK

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר מנסים להוציא כרטיס על חברת תעופה החסומה למשרדכם.

אנא צרו קשר עם מוקד התמיכה בכדי לברר סוגייה זו.

TICKETING REQUEST REJECTED DUE TO MARRIED

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר מנסים להוציא כרטיס כל DATA שמכילה רק אחת מהטיסות שהן married segments. לא ניתן לכרטס את אחת מהטיסות הנ"ל ללא יתר הטיסות שהן married לאותו הסגמנט.

ניתן לכרטס באופן זה רק ב-ty mode והכרטיס יצא ככרטיס נייר.

TICKETING RESTRICTED- CHECK STATUS CODE

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר יש שינוי בזמני הטיסה (schedule change) ועדיין לא שונה הסטטוס של הסגמנט ל-HK.

RFagent = חתימת הסוכן

ERK = שינוי הסטטוס ל-HK

TTP = הוצאת הכרטיס

TRANSACTION NOT ALLOWED FOR OPEN SEGMENTS

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר מנסים לבצע פקודות FXB/R,UP או FXR/R,UP או FXL/R,UP.

פעולות אלה אינן אפשריות כאשר במסלול יש סגמנט פתוח (open segment).

UNAUTHORISED USER

WM/ELN = פתיחת הלינק על מנת שניתן יהיה לשלוח מייל

כעת יש לנסות לשלוח את המייל שוב.

WARING CHECK OSI/SSR STATUS CODE

RFAGENT;ER = סגירת ההזמנה תוך כדי שינוי הסטטוס ל-HK.

או

הכנסו אל השוקולד ובחרו את הקיצור change status אשר נמצא במלבן התחתון.

WARNING CHECK QUEING OFFICE

הודעה זו מתקבלת כאשר השליטה על ההזמנה נלקחה ע"י חברת התעופה.

התקשרו אל מוקד התמיכה

או

RP/office ID/Q

סגרו את ההזמנה

WARNING CHECK ITINERARY STATUS

RFAGENT;ERK = ישנה את הסטטוס ל-HK על כל ההזמנה

או

פתיחת השוקולד ובחירת הקיצור change status במלבן התחתון.

WARNING CHECK TICKETING DATE

הודעה זו מתקבלת כאשר התאריך לכרטוס שהוכנס בהזמנה באמצעות ה-ticket elements (tktl) מאוחר יותר מהתאריך של הטיסה הראשונה במסלול.

יש לשנות את התאריך ע"י הפקודה: 10/10JAN

10 = מספר האלמנט של התאריך לכרטוס (TKTL).

WARNING AIRLINE CODE NOT IN ITINERARY SSR/OSI CANCELLED AT EOT

הודעת שגיאה זו מתקבלת כאשר מוסיפים OSI או SSR של חברת תעופה אשר איננה חלק מהמסלול שהוכנס להזמנה.

ER = יבטל את ה-OSI או ה-SSR המיותר ויסגור את ההזמנה

או

בדקו את ההזמנה על מנת לוודא שהכנסתם את קוד חברת התעופה הנכונה בפקודת ה-OSI או ה-SSR.

WARNING CHECK SEGMETN CONTINUITY SEGMENT 5/6

הודעה זו מתקבלת כאשר אין המשכיות במסלול שבהזמנה. יש להוסיף להזמנה ARUNK.

SIARNK = הוספה ידנית של ה-ARUNK למסלול שבהזמנה

ER = סגירת ההזמנה

או

פתחו את השוקולד ובחרו את הקיצור ARNK אשר נמצא במלבן התחתון

או

ER יסגור את ההזמנה תוך התעלמות מהמחסור ב-ARNK.

 

WARNING NEED OSI SSR FOR PASSENGER TYPE CODE

הודעה זו מתקבלת כאשר מנסים להזמין מחדש טיסה שבוטלה בהזמנה בה ישנו ילד.

יש להוסיף את הילד מחדש

2/(CHD/20AUG05)

2 = מספר האלמנט בו מצוי הילד

20AUG05 = תאריך הלידה של הילד.

WARNING CHECK ARRIVAL/DEPARTURE SEGMENTS 4/5

בדקו את המסלול בהזמנה. כנראה שיש connection שגוי במסלול שנבחר.

1A RJT: TICKETING INHIBITED SPECIFY STOCK REFERENCE

הודעה זו מתקבלת כאשר יש במשרדכם יותר ממדפסת כרטיסים אחת. לפיכך יש לעדכן את הפקודה עם המספר של המדפסת הנכונה (למשל A1 או A2).

TTP/XA1 = פקודת הדפסת כרטיס נייר אל מדפסת BSP בשם A1

TTP/XC1 = פקודת הדפסת כרטיס נייר עבור מדפסת אל על בשם C1

מהי הפקודה לכרטוס אלטרוני ונייר על סטוק חברת אל על?

TTP = פקודה להוצאת כרטיס אלקטרוני על סטוק חברת אל על.

.

TTP/ITR-EML-amadeus@amadeus.co.il = פקודה להוצאת כרטיס אלקטרוני על סטוק חברת אל על ושליחתו במייל.

הערה: לא לשכוח להכניס את ה-ticket elements דרך קוביית LY שנמצאת בסרגל ה-scripts.

כיצד נבדוק penalty של מחיר מתוך הזמנה?

 FXX/R,UP

FQN1-1*PE     בדיקת קנס של fare basis בשורה 1

FQN1-2*PE      בדיקת קנס של fare basis בשורה 2

מהי הפקודה באמצעותה ניתן להוסיף להזמנה מספר נוסע מתמיד של חברת אל על?

FFNLY-123456

יש להוסיף את מספר הנוסע המתמיד בשש ספרות וללא קידומת (GL,PL,TL).

האם יש באפשרותי לראות/לשלוח כרטיס אלקטרוני אשר הוציאה עבורי חברת תעופה?

לא.

במידה וחברת התעופה המדוברת היאSYSTEM USER  ניתן יהיה לראות את מספר הכרטיס בהזמנה אך לא ניתן יהיה לראותו בעזרת פקודת TWD, יש לבקש מחברת התעופה לשלוח אליכם במייל את הכרטיס אשר כורטס עבורכם על מנת שתוכלו להעבירו ללקוח.

מהי הפקודה ךתמחור הזמנה ע"י מספר חברה (חברה עסקית)?

FXP/R,U048739

 

FQE 48739   כיצד נאמת מספר קוד של חברה

IBM. INDIA   48739.

     

האם נכון להשתמש בפקודת התמחור הרגילה לדוגמא: FXP/FXB לטיסות לאילת?

התשובה: לא. התמחור לאילת מחייב תמחור שיקלי ועל כן התמחור חייב להתבצע באמצעות אייקון תמחור אילת  שהכרחי לקבלת תמחור בשקלים.

האם פקודת הכרטוס לאילת זהה לפקודת הכרטוס ליעדים שונים בעולם ?

התשובה:לא.  אחרי תמחור המסלול לטיסות לאילת, עלינו להקיש על אייקון EILAT להוסיף את מספר הדוקט  וללחוץ על PRINT TICKET.

אפשרות נוספת: במידה והוספת את הדוקט בצורה ידנית פקודת הכרטוס הינהTTP/T-LY

מהי הפקודה לבדיקת דו"ח כרטיסים של חברת אל על אשר כורטסו באמדאוס?

TJQ/SOF = הדו"ח של היום

TJQ/SOF/D-1JAN = הדו"ח עבור 1 בינואר

ניתן גם להשתמש בקיצורים אשר נמצאים בתוך אייקון LY אשר בתוך ה-SCRIPTS.

כיצד ניתן להוסיף TOUR CODE עבור DATA של כרטיס שכבר הכנתי?
FT*TLV300FF500 = הוספת tour code (למשל tlv300ff500).
כיצד ניתן להזמין את הארוחות המיוחדות לאל על (דוגמת strictly kosher meal - SKML)?

את הארוחות המיוחדות לאל על ניתן למצוא בתוך קוביית LY אשר בשורת ה-SCRIPTS.

יש לבחור בשורת MEALS ולאחר מכן לבחור את הנוסע שעבורו מיועדת הארוחה וללחוץ על MEALS.

להזכירכם: יש לבחור במלבן התחתון את טיסות אל על. יתר חברות תהעופה אינן מכירות ארוחות מיוחדות אלה.

לחיצה על OK.

מהי הפקודה שמאפשרת לי להמיר מטבעות?

FQC1530THB/USD

                                                                

BSR CONVERSION OF THB TO USD                                                   

USD 51.00 - ROUNDED AS FARES                                                   

USD 51.16 - ROUNDED AS OTHER CHARGES                                           

USD 51.16 - AMOUNT TRUNCATED                                                   

BSR USED 1 THB = 0.033440 USD EFF 09JAN08                                      

                                                                                

ROUNDING OF FARES TO NEAREST 1.00 USD                                          

ROUNDING OF OTHER CHARGES TO NEAREST 0.01 USD                                  

                                                                               

THB - THAI BAHT                                                                

USD - US DOLLAR               

 

1530THB = הסכום והמטבע שאותו רוצים להמיר

USD = המטבע אליו רוצים להמיר

 

איך ניתן לבדוק הסכם כרטוס (אינטרליין) על מנת לוודא שקיימת אפשרות לכרטוס אלקטרוני על סטוק אל על?

TGAD-LY/IB

בדיקה האם ניתן לכרטס סגמנטים של חברת IB על סטוק של חברת אל על.

תגובת המערכת:  

              -AIRLINES HAVING AGREEMENT WITH: LY                                           

IB  T P E                                                 

הכוונה:  T P E  להלן תגובת המערכת                     

כרטיס נייר –T

מכירה מראש- P

כרטוס אלקטרוני-E

 

 

כיצד ניתן להוסיף הערה כך שניתן יהיה לראותה על גבי הכרטיס האלקטרוני (ITR)?
RIZ טקסט חופשי
מהי הפקודה לתשלום על כרטיס טיסה באמצעות כרטיס אשראי בינ"ל על סטוק חברת אל על?

FPCCVI12326536/0909*V123456BC

 

ניתן להשתמש ב-TICKET ELEMENTS בנמצאים באייקון LY שבשורת ה-SCRIPTS.

תחת צורת התשלום, יש לפתוח את הגלילה ולבחור תשלום באמצעות כרטיס אשראי לאל על, לאחר מכן ללחוץ על OK.

 

 

מהי הפקודה באמצעותה ניתן למצוא את 10 שדות התעופה הקרובים ביותר לעיר מסויימת?

DANBOLOGNA/N

 

NEAREST AIRPORT FROM:                                                           

  BLQ C  BOLOGNA     /IT                                                       

                                                                               

BLQ BOLOGNA          AEROPORTO GUGLIELMO MA /IT   -3M / 4K                     

FRL FORLE            AEROPORTO CIVILE LUIGI /IT   -41M / 66K                   

FLR FIRENZE          AEROPORTO PERETOLA     /IT   -49M / 79K  

 

בדוגמא שלפנינו המערכת מציגה את שדות התעופה הקרובים לעיר בולוניה (BOLOGNA).     

טיפ: טיפ: אפשרות שליחת כרטיס אלקטרוני באמייל כאשר הכרטיס מכורטס באמצעות חברת תעופה ו/או במשרד אחר

ניתן לשלוח העתק כרטיס אלקטרוני אשר כורטס בחברות תעופה שהינן SYSTEM USERS ו/או באמצעות משרד נסיעות אחר.

WM/

ITR-EML-amadeus@amadeus.co.il/l21

המערכת תשלח העתק של הכרטיס אשר נמצא בשורה מספר 21 בהזמנה

מהי הפקודה באמצעותה ניתן להציג את רשימת כל הערים ושדות התעופה במדינה מסוימת?
TILCC/ITALY
מהי הפקודה שתציג ריכוז של כל ההזמנות של סוכן במשרד לפי SIGN IN ל-Q20?

LPO/S(1234AB)-Q20

1234AB = sign in של הסוכן

האם ניתן לכרטס את המסלול הנ"ל בחברת דלתא ככרטיס אחד?

   LAST TKT DTE 13DEC06                                                           

------------------------------------------------------------                   

     AL FLGT  BK T DATE  TIME  FARE BASIS      NVB  NVA   BG                   

 TLV                                                                           

 NYC dl  0085 I  I 20DEC 1115  IL11S16W        20DEC20DEC PC                   

 BOS dl  1120 I  I 23DEC 0745  I7M1BVN         23DEC23DEC PC                   

 NYC dl  1117 I  I 25DEC 0630  I7M1BVN         25DEC25DEC PC                   

 TLV dl  0084 U  U 29DEC 1550  ULA21ILW        29DEC29DEC PC                   

                                                                                

USD  1135.00      20DEC06TLV CO NYC Q68.00 328.50CO BOS                        

                  124.18CO NYC124.18CO TLV Q68.00 422.00NUC                    

USD    13.00IL    1134.86END ROE1.000000                                        

USD     5.00YC    XT USD 14.50US USD 14.50US USD 5.00XA USD                    

USD    53.00XT    7.00XY USD 7.50AY USD 4.50XF EWR4.50       

 

רצוי לכרטס שני כרטיסים בנפרד.

המסלול הנ"ל מורכב ממסלול שנקרא SIDE TRIP (EWR-BOS-EWR) ומחיר טראנס אטלנטי. הכוונה היא שהמסלול מורכב ממספר FARE BASIS שונים.

כאשר מכרטסים מסלול שכזה חוק הכרטיס נבע מהחלק המוגבל ביותר.

במידה ומסלול שכזה מכורטס ככרטיס אחד העמלה בדלתא תהיה אפס (מסלול הכולל קטעים טראנס אטלנטיים יחד עם SIDE TRIP). בנוסף הכרטיס כולו הופלך להיות NON REFUNDBLE.

לכן אנו ממליצים לכרטס מסלול שכזה בשני כרטיסים נפרדים, אחד עבור הקטעים הטראנס אטלנטיים ואחד עבור הקטעים הפנימיים (SIDE TRIP).

טיפ: תאריך לידה (DOB) בתוך ה-ENDORSEMENT בכרטיס הטיסה

להזכירכם, בכל כרטיס טיסה של נוסע אשר מקבל הנחה בשל גילו (INF,CHD,YTH,STU,YCD) ישנה חובה להכניס את תאריך הלידה (DOB) בתוך שדה ה-ENDORSEMENT שבכרטיס. הדבר תקף עבור כלל חברות התעופה.

על מנת להכניס את תאריך הלידה ב-ENDORSEMENT בכרטיס יש להיעזר באייקון FE שבשורת ה-scripts. את תאריך הלידה יש להכניס בתחילת שורת ה-ENDORSEMENT.

כיצד ניתן לבדוק איות נכון של שם הנוסע בהתאם למספר הנוסע המתמיד שלו?

FFDLY-123456

כיצד ניתן להכניס להזמנה את ה-SSR עבור הנוסע המתמיד יחד עם השם כפי שהוא מופיע בחברת התעןפה לפני יצירת הזמנה? פקודה המשמשת את כל חברות התעופה שהן SYSTEM USERS והדרך הנכונה להזמין בחברת אל על טיסות עבור

            בשלב ראשון יש להשתמש בפקודת FFA:

FFALY-123456

  1.AMADEUS/AMADEUMSMR                                                             

  2 *SSR FQTV YY HK/ LY123456    

 

המערכת תיצור אוטומטית את השם עם האיות המתאים ובנוסף תייצר SSR עבור מספר הנוסע המתמיד. כעת ניתן להזמין את הטיסות ולסגור את ההזמנה בעזרת PNR ELEMENTS.

ניתן גם בשלב ראשון להזמין את הטיסות המבוקשות ורק בשלב שני להשתמש בפקודת FFA ולאחר מכן לסגור את ההזמנה בעזרת PNR ELEMENTS.

אלו מושבים ניתן לקחת במפת הושבה גראפית?

מפת הושבה גראפית תיפתח ע"י לחיצה על מחלקת השירות בסגמנט ההזמנה.

ניתן להזמין מושבים הצבועים בצבע הירוק.

מושבים הצבועים באדום לא ניתן להזמין (מושבים תפוסים).

מושבים הצבועים בלבן לא ניתן להזמין דרך המערכת אלא רק באמצעות חברת התעופה.

מושבים הצבועים בצבע הירוק עם מסגרת אדומה ניתנים להזמנה עבור נוסעים מועדפים או במידה ואושר לנוסע שירות מיוחד (כסא גלגלים, ילד ללא ליווי וכדומה).

מהי הפקודה להדפסת העתק REFUND שנעשה בעבר?

עבור כרטיסים של חברות תעופה זרות (BSP):             TRF220-1234567890

עבור כרטיסי אל על:                                                          TRF114-1234567890/T-LY

 

               המערכת מציגה:

TCHING DOCUMENT NUMBERS LIST                                                 

                                                                                

  NUMBER - 005 - 5656549708                                                    

                                                                               

  ------------------------------------------------------------                 

  SEQ TYPE STATUS     PASSENGER NAME  OFFICE    REFUND NUMBER                  

  ------------------------------------------------------------                 

  01  SALE CS         OFFER/AMIRMR    TLVI32185                                 

  02  REFD RD         OFFER/AMIRMR                                             

 

TRF/I-02 

PRINT SCREEN

המערכת תדפיס את ה-REFUND שבוצע.

 

טיפ: כרטיסי טיסה שכורטסו בחברת התעופה.

להזכירכם, במידה וחברת תעופה מכרטסת עבורכם כרטיס או מבצעת בו שינוי (re-issue/revalidation) אין באפשרותכם לשלוח את הכרטיס למייל או להדפיסו.

במקרה זה יש לקבל את הכרטיס מחברת התעופה אל המייל שלכם.

לכן, לפני שליחת כרטיס אל חברת התעופה אנא הוסיפו את כתובת המייל שלכם לתוך ההזמנה באמצעות הפקודה: APE-AMADEUS@AMADEUS.CO.IL כך תוכל חברת התעופה להחזיר אליכם את הכרטיס במייל.

כיצד ניתן לראות מסלול עבור מחיר מסויים (למשל יעדי BEYOND) ?

כאשר מסתכלים במחירון (FQD) יש להקליק על האות R אשר בסוף הטבלה.

לחילופין לבקש את המסלול באמצעות פקודת FQR1 (1 = מספר השורה בה המחיר מופיע במחירון)

 

FQDTLVSFO/12JUL/ALY/R,UP                                                       

12JUL08**12JUL08/LY TLVSFO/NSP;AT/TPM ...../MPM  9190                          

LN FARE BASIS     USD  RT   B PEN  DATES/DAYS   AP MIN MAXFR               

01 VHIPDIL        1602 V  +  S01JUL  20AUG+  +SA+ 12M  R           

02 VHIP1YIL       1764 V  +  S01JUL  20AUG+  +SA+ 12M  R           

 

           המערכת תציג את כל המסלולים האפשריים למחיר, יחד עם חברות התעופה שניתן לשלב

FQR2                                       

ROE 1.00 NEAREST 1.00 USD              SURCHG MAY APPLY-CK RULE                 

12JUL08**12JUL08/LY TLVSFO/NSP;AT/TPM ...../MPM 

LN FARE BASIS    OW   USD  RT   B PEN  DATES/DAYS   AP MIN MAXFR               

02 VHIP1YIL                1764 V  +  S01JUL  20AUG+  +SA+ 12M R               

ADDON          SPECIFIED  LY0910  ADDON          EFF20FEB08                    

  1 * TLV-LY-YTO/NYC/MIA/LAX-UA/NW/US/DL/CO/AA-SFO

  2 * TLV-LY-YTO/NYC-AA-CHI-AA-SFO                                             

כיצד ניתן לראות את המחלקות של חברת תעופה המשתתפת במסלול הנסיעה?

ראשית יש להעלות את המחירות (פקודת FQD).

לאחר מכן מומלץ להסתכל על המסלולים האפשריים למחיר הרצוי (פקודת FQR).

לאחר שנבחרה חברת התעופה הנוספת יש להשתמש בפקודת FQS2/ACO (2 = מספר שורת המחיר ב-FQD  CO = חברת התעופה המשתתפת במסלול).

המערכת תציג את המחלקות הדרושות הן על החברה הראשית (שאת המחירון שלה ביקשנו) והן על חברת התעופה הנוספת המשתתפת במסלול.

FQS2/ACO                            

**  RULES DISPLAY  **                  XF MAY APPLY                            

EXCLUDED                        

12JUL08**12JUL08/LY TLVSFO/NSP;AT/TPM ...../MPM  9190                          

LN FARE BASIS    OW   USD  RT   B PEN  DATES/DAYS   AP MIN MAXFR               

02 VHIP1YIL                1764 V  +  S01JUL  20AUG+  +SA+ 12M R               

                                                                              

 PRIME BOOKING CODE WHEN NO EXCEPTIONS APPLY                              

V

 DEFAULT EXCEPTIONS                                                             

       VIA CO  L     REQUIRED

טיפ: TIME LIMIT

 כאשר מתמחרים הזמנה יש לשים לב לתאריך האחרון לכרטוס (LAST TICKETING DATE) של המחיר על פי חוקי הכרטיס, וכן מיהי חברת התעופה שעל הסטוק שלה יש לכרטס את הכרטיס.

תאריך זה הוא בנוסף ל-TIME LIMIT שחברת התעופה שולחת ויש לפעול על פי התאריך המגביל ביותר.

לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה לקבל את המחיר באופן אוטומטי ע"י המערכת.

להזכירכם ה-DATA באמדאוס תקפה ליום בו היא נוצרה (עד חצות), לאחר מכן יש ליצור DATA חדשה.

מהם השלבים לכרטוס כרטיס כאשר העמלה היא 0 החל מה-1 בינואר בחברות:LH,LX,AF,KL?

ממתמתמחרים את ההזמנה כרגיל FXP,FXB  פותחים את ה-TICKET ELEMENT        ומוסיפים עמלת 0. כל השאר כרגיל .

 

3. מהי הפקודה לקבלת כל הזמנות במשרד בסטטוס HX ל-Q מספר 20?

LPO/W(HX)-Q20

איך שומרים TST לכרטיס שמתחיל מחוץ לישראל ואשר מאושר ע"י חברת אל-על 7% עמלה מהמחיר מערכת למעט מס הדלק ?

1.  fxp

2.  fxx/zo-7                                   רשמו את מחיר בסיס הכרטיס וסה"כ מחיר לצורך חישוב בלבד!

3.  tti/nf-usdbase                                                          מחיר נטו אחרי הנחה של 7%+ דלק  

4.  fpnr+agt*v123456ba/usdמחיר הכרטיס אחרי הנחה +דלק+מיסים                                    total

5.  ftnr114

6.  fm0

7.  fvly

מהי הפקודה להצגת הזמנה לפי מספר כרטיס?
RTTKT/114-2456565650
טיפ: נוהל תמחור VAC בחברת AA (אמריקאן איירליינס)

לידיעתכם, נוהל תמחור VAC  בחברת אמריקן איירלינס:

 

MVUSA  תקף לכרטוס  כאשר כרטיס הטרנס אטלנטיק הוא לא בחברות אמריקאיות. מאפשר לכרטס קופון אחד.         

      

NVISIT   SVISIT  מותנה לכרטוס במינימום שני קופונים  והכנסת כרטיס טרנס אטלנטיק בחברות כדלקמן בלבד:

AA/LX/LY/JJ/SA/TK/SN

כמו כן אנא תזכור להוסיף מספר כרטיס בינלאומי בשורת ה-ENDO כמו כן חובה להתחיל להשתמש בכרטיס ש VUSA תוך 21 יום מההגעה לארצות הברית

 

אם הנ"ל לא יבוצע עלולים להגיע חיובים (ADM)  שיחולו על הסוכן. אנא הקפידו על כלל זה .

מהו התהליך לגבות דמי טיפול SFM לסוכנים שעובדים בגלבוע?

יצירת הזמנה/מסלול והכנסת שם

במידה ויש פרופיל (ברירת מחדל) שמוגדר במשרד ממשיכים בפעולת התמחור כרגיל: FXP/FXB

 כאשר רוצים לבחור פרופיל אחר שמוגדר במשרד:

TFL- מציג את רשימת הפרופילים

 

ו- TFP/xxxxx- לבחור פרופיל (ה-xxxxx  מציין את מספר ה- PSR, לדוגמא TFP/19707)

 

FXP/FXB מציג את דמי התמחור/הכרטוס (TKT FEE) בנוסף למחיר הכרטיס.

 

כאשר רוצים לתמחר סגמנטים בהזמנה שיש בה כרטוס של חברות תעופה שונות, ובהזמנה כבר הוכנס ב- FV קוד חברת התעופה לדוגמאFVLY .

בפקודת התמחור צריך להוסיף את חברת התעופה שעליה מכרטסים FXP/S3-4/R, VC-LH או להכניס ב FV את קוד חברת התעופה שעליה רוצים לכרטס, וזאת כדי שיופיעו דמי הטיפול בהתאם לחברת התעופה.

לדוגמא: אם רוצים לתמחר סגמנטים 3 ו-4 של לופטהנזה :

 

בשלב התמחור FXP/FXB תפתח תיבה ובה יפורט המחיר כולל מיסים וכולל דמי טיפול

 

כדי להפעיל את דמי הטיפול לפני כרטוס, יש ללחוץ על ADD SERVICE FEE  ואז יתווספו להזמנה שורות הערה עם סכום העמלה שיועברו לגלבוע ויופיעו גם על גבי הכרטיס.

בשלב זה יועבר לדוקט סכום הכרטיס כולל ה-TICKETING FEE.

במידה ויש דמי טיפול נוספים BOOKING FEE (שהוגדרו בפרופיל): כגון דמי טיפול על VOID/REFUND /REISSUE  יש לעדכן אותם באופן ידני בדוקט

ניתן להוסיף באופן ידני את הפקודה להעברת סכום דמי הטיפול לדוקט:

RM*PAX NAME /100USD/S2-3/P1

כמו כן ניתן להוסיף באופן ידני את הפקודה להעברת סכום דמי הטיפול והסכום הכולל לכרטיס:

(פקודה זו מופיעה גם בשוקולד כ- SERVICE FEE)

RIZ SERVICE FEE USD100/S2-3/P1

RIZ TOTAL PRICE USD 600USD/2-3/P1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הצגת אינפורמציה של העמלה לאחר שמירת דאטה:

RTR מציג את שורת ההערה עם סכום העמלה לפי נוסע ולפי סגמנטים, המועבר לדוקט

RTB- מציג את שורת ההערה עם סכום העמלה והמחיר הכולל לפי נוסע ולפי סגמנטים, המועבר לכרטיס

 

TQT- ניתן לראות את העמלה מתוך הדאטה ע"י קליק על לשונית ה- SERVICE FEE

 

 

 

במסך הגרפי יש לבחור את מספר הדאטה:

הצגת פרטי העמלה:

פקודות נוספות להצגת העמלה לאחר תמחור FXB/FXP:

TFIA- הצגת סך העמלה (במידה ויש מספר נוסעים פקודה זו תראה את סך העמלה לכל הנוסעים)

TFIA/P1- הצגת פרטי העמלה לפי נוסע

TFIA/T1- הצגת פרטי העמלה לפי דאטה

 

מידע נוסף ניתן לראות בדפי המידע במערכת- HE SFM

 

מהי הפקודה לבדוק מחיר מני-יורק לתל-אביב כאשר סכום הקנס לביטול הזמנה (PENALTIES) הוא עד 100 דולר?

FQDTLVNYC/R,*PE100A                                                            

ALSO SEE TLVEWR TLVJRB TLVLGA TLVTSS   XF MAY APPLY                            

MORE FARES AVAIL IN EUR                5XA/7XY EXCLUDED                        

                                       OTHER TAX MAY APPLY                     

ROE 1.00 NEAREST 1.00 USD              SURCHG MAY APPLY-CK RULE                

13MAY10**13MAY10/TLVNYC/NSP;AT/TPM  5666/MPM  6819                             

LN FARE BASIS    OW   USD  RT   PEN  DATES  DAYS AP MIN MAX ALFR               

01 WICSWIIL               514  +     -      -   -  3  12M LX R               

02 NLZZME                  589  +  S30JUN    - + -   + 12M AZ R               

03 LICSWIIL                 664  +     -      -   -  3  12M LX R               

04 H2LE6MIL               670  75 S30JUN    - +  + 3   6M 9W R               

 

 

מהו הפורמט לבדוק תמחור מ- LAX ל- LAS בתאריך ה-15 בפברואר ע"י שימוש ב "value pricer" ?

FXCLAS/D15FEBLAX

             קבוע                FXC

יעד המראה   LAS            

      קבוע            /D       

תאריך טיסה        15FEB   

יעד נחיתהLAX               

            להזמנת אפשרות מספר2              FXZ2

3. מדוע במקרים מסוימים לא ניתן לבצע ביטול (VOID) או החזר (REFUND)ׁ על כרטיס אלקטרוני בחברות תעופה למרות שסטטוס הכרטיס במערכת הוא O (OPEN FOR USE)?

 התראת המערכת היא : ETKT:INVALID TICKET/COUPON STATUS

 

במקרים אלו יש אי התאמה בין מה שמוצג באמדאוס לבין סטטוס הכרטיס בחברת התעופה . סטטוס הכרטיס בחברת התעופה יכול להיות A או C למרות שבאמדאוס הסטטוס הוא O .

 

 יש לפנות לחברות התעופה על מנת שישנו את הסטטוס של הקופון  ל-O לשם המשך הביטול או ההחזר המבוקש.

 

מהו הנוהל להזמנת מושב EXIT בחברת אל-על?

קריטריונים :                

  הגיל המינימלי הנידרש למושבים אלו הוא 15 ומעלה  .

  נוסעים בעלי כשירות גופנית .

 נוסעים הזכאים להזמין מראש מושבי חרום ליד ה- EXIT (במידה וזמינים ) הם :   TP,PL,GL

 נוסעים הזכאים לבקש מאל על  (request) מושבי חרום ליד ה-EXIT   אלו הם: חבר במועדון מסחרי  CODG/CODP   (תיירים + עסקים)

במידה והנוסע עונה על קריטריונים אלו , דרך ביצוע הזמנת המושב תעשה באמדאוס בצורה הבאה :

             לחיצה על אייקון LY

             לחיצה על אפשרות FQTV/SEATING

             בחירה באפשרות הראשונה : FQTV PASSANGERS THAT ARE ALLOWED EXIT SEATS

             יש למלא את האינפורמציה הנדרשת

             לחיצה על SEND

             בקשה זו תגיע ל-Q במחלקת הושבה של אל- על ,להמשך טיפול .

טיפ:הודעה חשובה לחברי מועדון Amadeus First !

חברת אמדאוס מעוניינת להמשיך ולעדכן את חברי המועדון על אירועים, מבצעים מיוחדים והודעות חשובות .

 על-מנת שנוכל להמשיך בשיתוף הפעולה עם חברי המועדון ,נבקשך לעדכן באתר  המועדון:www.amadeusfirst.co.il   

את האישור על קבלת הודעות בדואר אלקטרוני (ב "עדכון פרטים" ).

חשוב לציין!! לפי תקנון מועדון Amadeus First  חברים אשר לא יאשרו קבלת דיוור מחברת אמדאוס תבוטל חברותם במועדון.

מהי הפקודה להוספת מספרי כרטיס טיסה אלקטרוני ונייר (LY) להזמנה אם היא לא כורטסה על ידי הסוכן?

 

הוספת כרטיס טיסה אלקטרוני S3-6/p1 /FHE114-2432432440

הוספת כרטיס טיסה ניירS3-6/p1          /FHA114-2423544524

.                     

  לתשומת לבכם:הוספת מספר כרטיס להזמנה ב-FH114-xxxxxxxxxx איננה נכונה.  

                               הרובוט של חברות  התעופה  לא מזהה את מספר הכרטיס ובכך מבטל

                                                                        הזמנות.             

 

מהי פקודת תמחור מסלול בשיטת ה- VALUE PRICER מתוך הזמנה לעוד שלושה ימים ?

מתוך PNR

FXC/D3 יציג אפשרות לשלושה ימים מתאריך ב-PNR

FXC/D-5 יציג אפשרות לחמישה ימים אחורה מתאריך ב-PNR

 

 

להזמנת המקום יש להקישFXZ2  -

3. האם ניתן לשלוח את כרטיס הטיסה האלקטרוני במייל כאשר חברת התעופה כירטסה עבורכם כרטיס?

 

התשובה: לא

ניתן לשלוח  אך ורק במייל את מסלול ההזמנה בנוסף יופיע בסוף המסלול  מספר הכרטיס האלקרוני. הנוסע מגיע עם המסלול לשדה וזה מקובל על  חברות התעופה.

 

 

IEPJ-EML-AMADEUS@AMADEUS.CO.IL  או מהשוקולד לבחור EMAIL
מהי הפקודה לראות את שוברי הכרטוס (בונוס ושדרוג) או כל הודעה שנשלחה על ידי הסוכן מה-COMMUNICATION ׁ לחברת אל-על בהזמנה?

RTS

 

 34 SK KDVM LY HK1/P1                                                                                                             

 35 SK RESTRICTED                                                               

 36 SK TKTG LY AGT 3557ES/USD100/TAX47.32/37-237106/BP16846914                 

 37 SK TKTG LY AGT 3557ES/USD100/TAX47.32/37-237106/BP16846915                 

 38 SK TKTG LY AGT 3557ES/USD100/TAX55.32/37-237106/BP16846914                 

> 

טיפ:נוהל תמחור הזמנה

כאשר מתמחרים מסלולים ומכרטסים על חברה שהיא לא חלק מהמסלול, חובה לציין זאת בזמן תמחור.

  לדוגמא: מסלול על CZ וכרטוס על HR, חובה לתמחר הזמנה זו   FXP/R,VC-HR
איך ממפיקים כרטיס בונוס באמדאוס?

מערכת אמדאוס מציגה את לחצן ה  “ BONUS VOUCHER , אשר מקושר למערכת האינטרנטית של אל על .

ע"י לחיצה על האפשרות הנ"ל ,תפתח טבלה אשר תתן אינפורמציה על מצב הנקודות של הנוסע המתמיד ותאפשר  יצירת bonus/upgrade voucher   בתוך המערכת .

שלבי קבלת האינפורמציה ויצירת voucher :

1.      מתוך הזמנה לחיצה על אייקון  LY

2.      לחיצה על  אפשרות   “BONUS VOUCHER”

3.      מילוי מספר ה  password של הנוסע המתמיד

4.      FQTV יתעדכן באופן אוטומטי. במידה ורצונך לנצל נקודות מנוסע מתמיד שונה , יש לבחור “other fqtv”.

5.      יש ללחוץ על “create session” . לאחר הלחיצה , ייפתח חלון “CUPCHA”  מטעמי ביטחון .

6.      בשלב זה , עליך לראות את תוספת הסיפרה השביעית למספר הנוסע המתמיד וכמות הנקודות הזמין לו .

7.      יצירת  voucher  :  1. יש לסמן את הטיסות והמערכת תמצא באופן אוטומטי את סוג ה voucher  המבוקש (bonus או upgrade). 2. יש לסמן את שמות הנוסעים . 3. לסיום התהליך יש ללחוץ על

“REQUEST VOUCHER”

 

 

·         המערכת תפתח חלונית ובה מספרי ה vouchers .

·         מספרי  ה vouchers  יתווספו להזמנה בצורה אוטומטית בפורמט Remark  

לדוגמא : RM VOUCHERS 16864139,16864143 CREATED FOR PASSENGER 1

 

האם ניתן להזמין ולכרטס קופון פתוח של רכבת לגרמניה (9B ) כחלק מכרטיס אל-על?

התשובה: לא.  יש לנהוג  לפי  כללי חברת התעופה.

רכבת גרמניה – 9B- תהליכי עבודה :

 

 1. ניתן לקבל עד 2 קופונים (1 לכל כיוון) בחינם (מסובסד ע"י אל-על) ממחירי K/cl ומעלה.
 2. לקבלת מחיר על מחלקה v  יש לפנות לא-על.
 3. יש לנצל את קופוני הרכבת בטווח של 24 שעות לטיסות אל-על.
 4. יש להזמין רכבות כמו שמזמינים טיסות AN20MAYFRAQYG/A9B .
 5.  התמחור הינו ידני ה- FARE BASIS של קופוני הרכבת הוא :YAIR/TRAIN.

-- RLR ---

RP/TLV1A0980/TLV1A0980 AA/SU 22APR09/2040Z 3C64GE

TLV1A0980/0001AA/22APR09

1.VARD/NATALIE

2 LY 357 K 19MAY 2 TLVFRA HK1 0920 1255 19MAY E LY/3C64GE

3 9B3012 Y 19MAY 2 FRAQYG HK1 1500 1600 19MAY E

4 9B3021 Y 27MAY 3 QYGFRA HK1 0400 0500 27MAY E

5 LY 358 K 27MAY 3 FRATLV HK1 1420 1925 27MAY E LY/3C64GE

6 AP TLV 972-3-7950000 - AMADEUS ISRAEL - A

7 TK OK22APR/TLV1A0980

>

 

 

-                       

                                              

טיפ: אמדאוס פירסט

צבירת הנקודות במועדון Amadeus First הינה באחריות חבר המועדון ועליו לוודא:

בעבודה במערכת ה- ALP – יש להקפיד לעבוד עם קוד המשתמש האישי של חבר המועדון.

בעבודה במערכת ה-Vista  – יש לוודא שבכל הזמנה מופיעה הערה עם מספר חבר המועדון  בפורמט הבא: RM*AMA 123456

 (ניתן להוסיף את ההערה עם מספר החבר לקבועי המערכת).

כיצד עלי לנהוג בכרטיס המכיל קופונים של חברת PR אשר עבר שינוי ?

תשובה: לאחר שינוי כרטיס המשלב טיסות של חברת PR , יש לשלוח את מספר הכרטיס בפורמט SSR TKTE/TKTA לחברת התעופה PR .

לדוגמא : SROTHSPR-TKNE114-2461009506

יש לשלוח את הכרטיס למייל :   Albert_SanGabriel@pal.com.ph
מהי הפקודה לקבלת כלל הזמנות בתי- המלון אשר קיימות במשרד ל-40Q?

LPO/N(HHL)-Q40

כיצד אציג את רשימת ההזמנות לפי סדר כרונולוגי הקיימות ב- Q מספר 1 קטגוריה 21 ?

הצגת רשימה של כל ההזמנות לפי תאריך 

                                 QV/1C21/S-(DD)

 

הצגת הזמנה מתוך הרשימה בשורה  11

QV11    

 

הכרחי

QV

Q מספר 1 קטגוריה 21

C211

הכרחי

S-(DD)

 

מהי פקודת תמחור FAMILY PLAN כאשר בהזמנה מופיעים 2 מבוגרים ו- 3 ילדים בעלי אחוזי הנחה שונים ?( 2ילדים מקבלים 25% והשלישי מקבל 33%).

        התמחור חייב להתבצע לפי הסדר הנכון של ה- PTC בהזמנה.

         כאשר המערכת לא מתמחרת נכון את הילד השלישי עליכם לפעול כדלקמן:

         1) ראשית חייבים להוריד את הסוגרים( FNN) משם הילד שמבקשים לקבל הנחת 33% לדוגמא: /5                          

          2) התמחור מתבצע בשיטת ה- ZAP OFF  לדוגמא:FXP/P5/ZO-33.

                                

PTC CODES:

HOF-HEAD OF FAMILY

מבוגרים

FNN-FAMILY PLAN CHILD

 

           הזמנה לדוגמא :

 

VARD/LIAM(FNN)   2.VARD/MIA(FNN)   3.VARD/JOHN(HOF)                        

  4.VARD/SANDRA(SPS)   5.VARD/JESS                                              

  6  LY 081 V 12APR 7 TLVBKK HK5  2305 1440  13APR  E  LY/5TUR4M               

  7  LY 082 V 22APR 3 BKKTLV HK5  0010 0720  22APR  E  LY/5TUR4M               

  8 AP TLV 972-3-7950000 – AMADEUS ISRAEL – A        

תמחור הזמנה :

1)FXX/RFNN*FNN*HOF*HOF/P1-5

                                                                               

 * FARE BASIS *  DISC    *  PTC       * FARE  * MSG  *T                   

01 VLIP1Y     * CF       * 1-2        *   1058.07  *      *Y                    

02            *          * 3          *   1318.07  *      *Y                   

03            *          * 4          *   1318.07  *      *Y                   

*1-3*AGENT TICKETING FEE APPLIES                

 

איך מבצעים REVALIDATION על כרטיס?

 

רוב חברות התעופה לא מאפשרות  REVALIDATION אבל אם חברת התעופה מאפשרת אופן הביצוע הינו              

1.      משנים את תאריך החזרה 

2.      מעלים את שורת הכרטיס האלקטרוני המקורי בהזמנה  (20 מספר שורת הכרטיס)                                                                                 . TWD/L20

3.      מתוך מסך הכרטיס מבקשים ל-SEGMENT החדש REVALIDATION : TTP/ETRV/L20/S3/E2  כאשר L20 שורה של ה FA . S3 הסגמנט החדש, E2 מספר הקופון. ( במקרה שלנו קופון 2 ).

4.      תתוסף שורה חדשה של FA ששייכת רק לסגמנט החדש  עם מספר הכרטס המקורי.

5.      במקרה של BA יש להוציא VMPD  ולהוסיף את המספר להזמנה ב – OSI

  OS BA VMPD 12345 or OS RJ VMPD 12345

 

מהם השלבים לבניית הזמנה קבוצתית בחברת אל-על?
  1.       NG15LYGROUP                                                create group name for 15 pax
  2.       AN12MAYTLVPAR/ALY                                   
 1.     SS15Y1/RG                                                 sell  confirmed 15 seats y class

                                                                         With EL-AL

  1. SRGRPF-GV15                                           group rate element
  2. OS LY GSOR TLV LY AGT NAME                add osi
  3. NM1AMADEUS/TEST MR                             add names
  4. PNR ELEMENTS                                          add  the mandatory pnr elements

  Ap 03-5555555 agent/agency tours

  Tktl1may

               RF agent

               ER            

פקודת לתמחור מחירי זוגות COMPANIAN?

FXP/RCMA*CMP/P1-2

מהי הפקודה לבדיקת היסטוריה של מחיר (דטה) בהזמנה?

הצגת דטה      TQT

DELETED TSTS                                                                   

1    A    DUANE/TZAHI             USD    1508.81                                

1    B    DUANE/TZAHI             USD    1508.58                               

1    C    DUANE/TZAHI             USD    1508.58    

TTH/T1A

תמחור : טיפ

טיפ:  לפני כל פקודת התמחור בהזמנה חובה לוודא שאין שום שורת FV בהזמנה. ניתן להעלות את המידע בפקודת  RTG אם קיימת שורת FV יש לבטל אותה ורק אז לתמחר את ההזמנה.

או לחילופין ניתן לתמחר כל הזמנה בכל אחד מה-_FX בתוספת ה- VALIDATING CARRIER לדוגמא: FXP/R,VC-LH  או FXB/R,VC-LH וכו.  המסך ה-FQQ למטה רואים את ה – PRICED WITH VALIDATING  CARRIERיש תמיד לבדוק שורה זו לאימות הנתונים.

אם הנ"ל לא יבוצע עלולים להיות הפרשי מסי  דלק  שיחולו על הסוכן. אנא הקפידו על כלל זה  

1. מהי הפקודה לקבלת דפי מידע חיוניים של חברת אל-על בעולם כולל: טלפונים וכתובות?

GGAIRLY

GGAIRLYA2B     נקבל רשימת טלפונים של משרדים לפי סדר אלףבית 

לדוגמא :

CITY INDEX:   CITY NAMES BEGINNING WITH   A - B ............  GGAIRLYA2B       

               CITY NAMES BEGINNING WITH  C - G ............  GGAIRLYC2G       

               CITY NAMES BEGINNING WITH  H - L ............  GGAIRLYH2L       

               CITY NAMES BEGINNING WITH  M - O ............  GGAIRLYM2O       

               CITY NAMES BEGINNING WITH  P - S ............  GGAIRLYP2S       

               CITY NAMES BEGINNING WITH  T - Z  .......      GGAIRLYT2Z      

1. מהי הפקודה לשנות שם בהזמנה קבוצתית מבלי לשנות את מספר הנוסעים בקבוצה ?

יציג את השמות בהזמנה קבוצתית                                                                       RTN

 הסרת שם   נוסע  מאלמנט מספר 3 מתוך הרשימה                                                                         3G

הוספת השם החדש בהזמנה                                       NM1COHEN/MOSHE MR

 

כיצד אפשר להוציא העתק של כרטיס אלקטרוני שכורטס?

ITR/L30

L30 = מספר שורת FA בהזמנה

טיפ: כרטוס אלקטרוני ב-BSP

להזכירכם, בעקבות מעבר ה-BSP לכרטוס כרטיסים אלקטרוניים בלבד, לא ניתן לכרטס במשרדכם כרטיסי נייר.

לפיכך, אם הסכם ה-INTERLINE בין החברות אינו מאפשר כרטוס אלקטרוני, או אם אין אפשרות לכרטס תינוק באופן אלקטרוני לא ניתן לכרטס את הכרטיס דרך המערכת אלא רק באמצעות חברת התעופה.

כרטיסים על סטוק אל על ניתנים עדיין לכרטוס נייר במשרדכם מדפסת אל על המחוברת לאמדאוס.

מהי הפקודה להצגת כל ההזמנות מ-Q מסויים על פי סדר תאריך היציאה?

 

QV/33C0/S-(DD)

הכרחי                       QV-        

חיפוש מ-33            Q 33C0-/

סריקה לפי תאריך-       S-(DD)/

 

QUEUE VIEW - TLV1A0980 Q33 C0  12) 12 FOUND ON 12 SCANNED                      

----------------------------------------------------------------               

NO. NAME     RLOC   PROVIDER  DATE  BRDOFF ST TKDAT CRDAT PLACED               

----------------------------------------------------------------                

001 BURNS    4GULTB HY0302  Q 10JUL TLVTAS HK 08JUN 08JUN 09JUL                

002 PAGIS    3FCXE6 AZ0643  N 11JUL EWRFCO HK 06MAR 07FEB 09JUL                

003 LAOR     32QPYA LY0001  S 13JUL TLVJFK HK 08JUL 29JUN 08JUL                

004 APOLONOV 3JLOQP LY0611  G 20JUL TLVDME HK 08JUN 05JUN 09JUL                

005 MANUHIN  Z5GRTL FV0267  T 26JUL LEDTLV HK 27MAR 26MAR 09JUL

 

   המשך QVMD  

 

QVM1-12/1C30

הכרחי           QVM-

יעביר את ההזמנות מ-Q33 ל-Q1  ויציג רשימה משורה 1 עד 12 ל-Q1 קטגוריה 30   - 1-12/1C30  

 

 

כיצד נזמין מקומות ישיבה לקבוצה בחברת אל על לאחר שמחלקת קבוצות שמרה מקומות עבורם?

     ראשית יש לבדוק שחברת התעופה שמרו עבור הקבוצה את המקומות ולוודא ששורת ה-

SRNGSTLYHK     מופיעה בהזמנה.

    כדי לראות את מקומות הישיבה שנחסמו עבור הקבוצה יש להקיש על המחלקה המקומות שנשמרו במפת ההושבה יסומנו בצהוב.

    ניתן להזמין מקסימום 7 איש  ביחד  באופן אקראי ST/P1-7                                                                  

    או על פי מקומות מפורטים ST/22AB/S20/P1-2                                                                             

הכרחי              ST/

הזמנת המושב /22AB          

סגמט 20 לנוסע 1 ו 2 /S20/P1-2      

 

מהי הפקודה לתמחור הזמנה במחיר הזול ביותר על פי המחלקות המוזמנות (ללא שינוי של המחלקות המוזמנות)?
FXP/LO
מהי הפקודה לתמחור הזמנה של עובד זר בחברת אל על?

FXP/LBR

יתמחר עובד זר ללא צורך בהוספת PTC בסוגריים ליד השם בהזמנה.

טיפ: כרטוס חברות זרות על סטוק חברת אל על (114)

ניתן לכרטס חברות זרות על חברת אל-על  כאשר טיסות אל-על הן חלק מאותו מסלול  באותה הזמנה ו/ או ככרטיס נפרד. כלומר אם כרטיס אל-על כורטס בהזמנה נפרדת והינכם מכרטסים חברה זרה  בכרטיס נפרד  חובה עליכם להוסיף ב- ENDORSEMENT את מספר כרטיס ההמשך של אל-על.

הדבר עשוי לגרום לאי נעימויות לנוסע ולחברת אל על  ולחיובים מיותרים לסוכני הנסיעות .

טיפ: שינוי כרטיס טיסה, שדרוג מחלקה ודרכי פעולה

במקרים שסוכן מבקש לבצע שינוי  בכרטיס טיסה  UPGRADE (שדרוג מחלקה) בהזמנה מכורטסת.הסוכן חייב לייצור קשר עם חברת התעופה לביצוע השינוי וגביית סכום השינוי  מראש, יש לציין  הערה  מסוג (SSR/OSI) לשינוי הכרטיס וסכום השינוי ולשלוח לחברת התעופה.  כל זאת כדי להמנע מחיובים   ואי נעימות ללקוח.

מהי הפקודה לשנות שם בהזמנה קבוצתית מבלי לשנות את מספר הנוסעים בקבוצה ?

 

מהי הפקודה לבדיקת סטטוס כרטיס אלקטרוני ומה המשמעות של כל אות בעמודת ה- ST?

מחוץ להזמנה              TWD/TKT220-2424322434

מתוך הזמנה                TWD/L20

 

OD-SAOSAO  SI-      FCMI-0   POI-TLV  DOI-08SEP08  IOI-37284951               

   1.LERNER/JAIME              ADT            ST                               

 1 OGRU UA 4256 C 09SEP 2230 OK J77RT         F        09SEP 2PC               

 2  JFK    ARNK                                                                

 3 OEWR LH 403  C 14SEP 1740 OK J77RT         O        09SEP 2PC               

 4 XFRA LH 686  J 15SEP 1015 OK J77RT         O        09SEP 2PC               

 5 OTLV LH 687  D 18SEP 1645 OK DFFBR1        O        09SEP 2PC               

 6 XFRA LH 506  D 18SEP 2235 OK DFFBR1        O        09SEP 2PC               

    GRU                                                                        

FARE   F USD      7671.00                                                      

TAX      USD       320.00YQ                                                     

TAX      USD        13.00IL                                                    

TAX      USD        98.36XT                                                    

TOTAL    USD      8102.36                                                       

/FC SAO UA NYC LH X/FRA LH TLV20M4703.40LH X/FRA LH SAO Q100.00                

2868.00NUC7671.40END ROE1.000000XT36.00BR5.50YC5.00XA7.00XY2.50A               

Y37.86RA4.50XF EWR4.5                                                           

FE FL RESTR/CANX BA FOC CHG BA FOC                                             

FP CASH                                                                        

SAC-9574225166260                                                

 

THE STATUS CAN BE ANY OF THE FOLLOWING:                                    

    A  AIRPORT CONTROL               O  OPEN FOR USE                           

    C  CHECKED IN                    N  NOT SHOWING FINAL STATUS               

    P  PRINTED                       E  EXCHANGED/REISSUED                     

    R  REFUNDED                      F  FLOWN/USED                             

    S  SUSPENDED                     U  UNAVAILABLE                            

    G  CONVERTED TO FIM (SEE NOTE)   T  PAPER TICKET                           

    I  IRREGULAR OPERATIONS          V  VOID                                   

    L  LIFTED/BOARDED                X  PRINT EXCHANGE                         

    Z  CLOSED                        Y  REFUND TAXES/FEES.                      

 

מהי הפקודה להוצאת דו"ח כרטיסי VOID מתאריך עד תאריך?

TJQ/SOF/D-01AUG30AUG/QTC-CANX

. מהי הפקודה להוצאת דו"ח כרטיסי REFUND מתאריך עד תאריך?

TJQ/SOF/D-01AUG30AUG/QTC-RFND

כיצד ניתן לבדוק חוקי DL לגבי שינוי וביטול מתוך רשימת המחירים ?

 תצוגת מחירים על DL לניו יורק                           FQDTLVNYC/20OCT/ADL/R,UP 

הצגת הדף הראשון לקנסות דלתא                        FQN2*PE/P1                                                                                                                       

טיפ : כרטיס שהונפק על ידי חברת התעופה

כאשר חברת תעופה מכרטסת  עבורכם כרטיס טיסה בהזמנה שנעשתה אצלכם, חובה עליכם להוסיף מספר כרטיס להזמנה לכל נוסע.

 

            FHE071-2345678909/S7-9/P1 

בהזמנת קבוצה מהי הפקודה של העברת השמות לדוקט?

BZ                      פותח דוקט ומשדר טיסות

BT/P1-10          יעביר את השמות לדוקט לנוסעים מ-1 עד 10        

מהי הפקודה לראות סטטוס לקוח של נוסע מתמיד באל-על ?

FFALY-212108

RP/TLV1A0980/

1.CHICHEPORTICHE/MICHEL

2.*SSR FQTV YY HK/LY212108/PL                                                                                 

מהי פקודת כניסה ל- QUEUE מספר 0 בקטגוריה 20 במשרד מסוים אשר שייך לאותה רשת?

QT/TLVI32280                        הצגת ה-Q הכללי במשרד

QS/TLVI32280/0C20D1         כניסה ל-Q0 קטגוריה 20 בדחיפות 1

מהי הפקודה לשינוי תאריך בכרטיס בונוס בהזמנה מכורטסת ?

SBLY001*15DEC5

    הכרחי                       SB

 חברת תעופה ומספר טיסה                 *LY001

   תאריך החדש                  15Dec

מספר האלמנט שנבקש לשנות                          5

 

לתשומת לבכם:  אין אפשרות להוסיף טיסה נוספת בהזמנה מכורטסת.

 עליכם לפנות לחברת אל-על לביצוע השינויים.

 

טיפ: בניית הזמנה לנוסע מתמיד באל-על

לפי נוהל העבודה בניית הזמנה לנוסע מתמיד צריכה להתבצע מתוך הנתונים הקיימים במערכת ויש להשתמש ב ENTRY:

 

FFALY-212108

RP/TLVI1A0980/ 

1.CHICHEPORTICHE/MICHEL                                                      

2.*SSR FQTV YY HK /LY212108/PL 

 

לצורך הכנסה אוטומטית ומדויקת של השם לPNR.

      באופן זה תמנע האפשרות של טעות בשמו.

 

                                                                   

 

מהי הפקודה להצגת יעדי חיבור בין שתי ערים?

הצגת מידע באותו יום                                                          DRTPARSFO

הצגת מידע בתאריך ספציפי DRT19JULPARSFO                                         

הצגת מידע עם חברת תעופה DRT19JULPARSFO/AAF                          

 

מה תפקיד האייקון "WL" אשר מופיע בסרגל הscript ?

באמצעות לחצן WL , תוכל לתמחר טיסות אשר נמצאות ברשימת המתנה  ולצפות במחיר העתידי של אותם מחלקות .

 

יש ללחוץ על GET PRICE לשם הצגת מחיר רלוונטי  , בהתאם לחוקי מחיר ומסלול.

לסיום יש ללחוץ על IG .

כאשר אני מנסה לכרטס ומתקבלת ההודעה : SEMI-AUTO COM CAP FOUND - NEED MAN FM

יש להקליד את העמלה באופן ידני : FM7 (7- העמלה של חברת התעופה) או לבטל אל כל האלמנטים של הכירטוס שנותרו (FP,FV) ולהכניס אלמנטים של  כירטוס חדשים הכוללים את העמלה .

 

·                * לשם כרטוס DATA חדשה , 3 אלמנטים חייבים להיות בהזמנה (ticket elements) : FV    - חברת תעופה ,

                    FP-   אמצעי תשלום , FM- עמלת סוכן .

טיפ: בכרטוס חברות עיסקיות עם חברת לופטנהזה. הוספת מספר חברה ב- ENDORSEMENT

 

לתשומת ליבכם : בכרטוס כרטיסי חברות עיסקיות בחברת לופטנהנזה חובה עליכם להוסיף את מספר החברה בשורת ה – ENDORSMENT ובנוסף יש להוסיף את שורת ה – OSI עם מספר החברה .

במידה ויש כבר ENDORSMENT , יש להוסיף את מספר החברה– LH/CPXXXXX בתחילת השורה ולא בסיומה .

 

לדוגמא :

 

OS LH/CPXXXXXXXXX

FE LH/CPXXXXXXXXX

 

הנכם מתבקשים לנהוג לפי כללי חברת התעופה על-מנת למנוע חיובים מיותרים .

כיצד ניתן לצפות בחלקים מסוימים מתוך היסטוריה של הזמנה ?

RH  - היסטוריה כללית של הזמנה

RHI – היסטוריה של מסלול

RHG היסטוריה של תכתובות

RHQ – Q היסטוריה של שליחה וקבלת נתוני הזמנה ל-

RTTN/H – היסטוריה של כרטיסים (כל הכרטיסים שכורטסו בהזמנה רלוונטית)

RHN  - היסטוריה של שמות

RHR – היסטוריה של הערות

RHS2 – היסטוריה רק של סגמנט 2

RHL  - locator number of airline (pnr number) היסטוריה של –

 

RHI,G,N היסטוריה של מסלול,תכתובות ושמות בלבד

 

אפשרויות נוספות ומגוונות ניתן למצוא בדפי  העזרה של המערכת : HERH

מהי הפקודה לכרטוס על פי סגמנטים כאשר המערכת מבקשת specify segments?

יש    יש לבחור את הסגמנטים המבוקשים בפעולת הכרטוס אשר שותפים לכרטיס מבוקש אחד : TTP/S3,4

        פקודה זו מחליפה (במקרים בהן נדרש) את פקודת כרטוס ה data TTP/T1 שאנו רגילים לה .

 

 

לאחר שינוי המסלול בחברות תעופה LH ו-OS , הצטרפה להזמנה שורת FA אוטומטית מחברת התעופה אשר מכילה את המסלול החדש . האם שורה זו פוטרת אותי משינוי הכרטיס (reissue/revalidation)?

תשובה: לא

 

תפקידה של שורת ה FA שנוספה באופן אוטומטי היא למנוע שליחה של time limit חדש ושמירה על  השינוי המבוקש עד אשר יכורטס ע"י הסוכן .

שורת ה FA  אינה מציינת sticker שנעשה ע"י חברת תעופה , אלא אמצעי שימור השינוי בהזמנה עד אשר יונפק כרטיס חדש מעודכן .

·         יש לבצע reissue  או revalidation מבלי להתייחס לשורת ה- FA אשר נוספה אוטומטית .

 

האם ניתן להזמין בתי מלון במערכת תוך הוצאת שובר מלון לנוסע ותשלום מראש ?

תשובה : כן

 

בעזרת הicon  החדש TRANS HOTEL” " ניתן לשלם מראש ולהוציא שובר לנוסע .

לפרטים נוספים ועזרה בנושא : אנא צרו עמנו קשר .

 

טיפ: בהזמנה מבוטלת אשר הטיסות נמצאות בסטטוס HX , רצוי לא להזמין טיסות חדשות כיוון שזה עלול לגרום לבעיות של תקשורת בין המערכת וחברת התעופה .

שידור זמני הטיסות החדשות יכול להשתבש במהלך הזמנת הטיסות החדשות ועלול לגרום לבעיות סינכרון והמתנה ארוכה לפיתרון תקשורתי .

·         TK,AC,LY,DL: בחברות אלו להימנע מחלוטין בהזמנת טיסות חדשות על גבי הזמנה שקיבלה HX.

פיתרון : יש לבטל את ההזמנה הספציפית ולפתוח הזמנה חדשה לגמרי עם הטיסות הרצויות .

 

כיצד אוכל לבדוק טבלאות הסכמים של חברות תעופה ?

TGETD-ILחברות אשר מאפשרות כרטוס אלקטרוני במערכת

TGGSD-IL –  (מותנה באישור טלפוני)HR חברות שותפות לכרטוס על- (כרטוס על אל על )

בדיקת הסכמי חברות בין חברות תעופה ספציפיות (כרטוס על אל על )- TGADLY/PG

כיצד ניתן לבצע החזר כרטיס של חברת LY (refund) באמצעות פקודות ידניות ?

רצוי לעבוד מתוך ה-ICON LY. ניתן לבצע REFUND בפקודות:

            

          הצגת מסך ה-REFUND ההזמנה / מחוץ להזמנה:

 

           TRF/L13                                                              פתיחת שורת כרטיס                                                                                                                                                 

           TRF114-1234567891                                                                      פתיחת מספר כרטיס ע"י מספר כרטיס      

                                                                                                                                                                          

 

          אפשריות לפני סגירת רפאונד

           TRFU/CP100A                   הוספת קנס                                                                                             

           TRFU/RMNO PEN NEW TKT 1141234567891                                                              הוספת הערה 

            TRFP                                                                                                                         סגירת רפאונד  

                                                                                                                                                    

 

                נקודות חשובות :

·         הצגת החזר אל על חובה להוסיף /T-LY

·         במידה ואין קנס או תוספת הערה , יש לדלג על האופציות ולסגור באמצעות TRFP.

·         לאחר סגירת הרפאונד TRFP- לא ניתן לשנות את ההחזר . יש לבדוק לפני הסגירה .

·         רפאונד יכול להתבצע רק אם כל הקופונים פתוחים לשימוש .

כיצד להוסיף תינוק למבוגר בזמן הכנסת שם מבוגר / אחרי הכנסת שם מבוגר ?

בזמן הכנסת שמות

 

תינוק עם שם משפחה שונה מהמבוגר:   NM1FRID/DANA(INFFRIEDMAN/NOA/12MAY09)

תינוק עם שם משפחה זהה למבוגר : NM1FRIED/DANA(INF/NOA/12MAY09)                    

 

צירוף לשם קיים

 

תינוק עם שם משפחה שונה מהמבוגר : 1/(INFFRIEDMAN/NOA/12MAY09)                                         

                           1/(INF/NOA/12MAY09)                                                       תינוק עם שם משפחה זהה למבוגר 

הוספתי תארכי לידה ב-FE למה הם לא מופיעים על הכרטיס?

התהליך הנכון להוסיף תאריכי לידה הוא:

1.       תמחור הזמנה FXP  או FXB

2.       רק לאחר התמחור יש להקליק על ה-FE ולהוסיף תאריכי לידה בתחילת השורה של כל נוסע.

3.       אם מכל סיבה נעשה TST חדש יש להוסיף שוב תאריכי לידה ב-FE.

אנא זכור: חובה לשמור TST לפני הוספת תאריכי הלידה.

לכל נוסע שמקבל הנחה עקב גילו יש להוסיף תאריכי לידה ב-ENDO כדי שיופיע על הכרטיס (FE)

קבוצות אלעל – קיצורים לבניית הזמנה קבוצתית והוספת TKT ELEMENTS מתאימים :

  בניית הזמנה קבוצתית דרך HOSTKEYS (שוקולד) :

 

·         לחיצה על K.LY GROUP

·         המערכת תשאל מספר שאלות לצורך בניית ההזמנה .

 

הוספת TKT ELEMENTS להזמנות קבוצתיות של אל על :

 

·         כניסה לקוביית LY TKT ELEMENTS

·         בחירת אמצעי תשלום (FOP)   : E.POINT TO POINT /F.NET REMIT , על פי הנחיות תמחור של אלעל.

 

מתי עלי להכניס מספר FQTV להזמנות אלעל ?

יש אפשרות להוסיף את מספר ה   FQTV לפני הוספת שם בעת יצירת ההזמנה, בפקודה אחת נכנסים השם והמספר נוסע מתמיד .

פקודה ידנית להכנסת FQTV ושם נוסע   : FFALY-NUMBER

הכנסת FQTV מבטיח לא רק את זיכוי הנקודות לחשבון החבר, אלא גם זיהוי בתהליכים רבים, המשפרים שירות והטבות לנוסע. (אישור מקום מרשימת המתנה, זכאות להושבה מועדפת, זיהוי ברשימות שדרוג וכו).

כיצד מוסיפים בקשה למושב בטיסות אשר לא מאפשרות אישור על מקום ישיבה מראש?

ST/RQST/1ABC/S3/P1-3       כאשר 1ABC הם מקומות ישיבה, S3 מספר סגמנט ו-P1-3 מספר נוסעים

 ST/RQST/1C/S3/P1              כאשר 1A הוא מקום ישיבה, S3 מספר סגמנט ו-P1 מספר נוסע

כיצד אני מקבלת החזר על הכרטיס (refund) למעט מס מסוים ?

יש להעלות את הכרטיס בפקודה : trf/l    או מחוץ להזמנה trf005-1234567890

·         TRFT – לצפייה במיסים

·         TRFU/TX1- הוצאת המס שעליו אין החזר (1= מספר שורה של המס )

·         TRF – כדי לצפות שוב  לאחר הורדת המס

·         TRFP- אם הכל כשורה סוגרים בפקודה זו .

כיצד עלי לסגור מחיר ואמצעי תשלום לתינוק בהזמנת בונוס של LY?

 

·         FXP/RIN/L-XXXXX :   XXXX ה-F/B שחברת התעופה נותנת

·         FPINFAGT*V123456DF

·         FM7;FVLY

·         TTP/INF/T-LY

כיצד עלי לתמחר את המחיר הנמוך ביותר מתוך מחלקה זמינה ?

FXP/LO

טיפ : מחירי NEGO של BA

במחירי NEGO אין להוריד את ה tour code שנכנס אוטומטית להזמנה. המערכת מוסיפה באופן אוטומטי FT*XXXXX בזמן תמחור, לאחר מכן יש להוסיף את ה-TICKET ELEMENTS ,להתעלם מהודעת ה-INVALID NOT ENTERED ,לסגור את ההזמנה ולהוציא כרטיס.  במידה ומבטלים את ה-FM וה-FV  יש לוודא שבטעות לא מבטלים את  שורת ה-FT. סוכן אשר יבטל את ה tour code  יקנס ע"י חברת התעופה .

טיפ: שינוי על כרטיס IT

יש לשים לב לסכום הכולל ב-TST   לפני הכרטוס כיון שלחיצה על exchange והכנסת ההפרשים או penalty מעדכן את סכום ה total בתוספת ה base fare. לפני פקודת הכרטוס יש לשים לב שהסכום אשר מופיע ב total  הוא הסכום המבוקש לכרטוס .

מהי הדרך הטובה ביותר לתמחר מסלול בשילוב LY עם חברה נוספת (LY BEYOND) ביעדים אסיה , אמריקה הצפונית/דרומית ואוסטרליה ?

ע"י לחיצה על "BEYOND", מתוך סרגל LY, ייפתח החלון הבא :

יש למלא את הנתונים ולהגדיר את מקום החיבור (connection) בין LY לחברת התעופה הנוספת .

לאחר לחיצה על SEARCH המערכת תחפש את האופציות למסלול זה ותציג את המלצתה.

במידה והסוכן מעונין להזמין את האופציה הנבחרת ,יש להקיש על BOOK ולסגור את ההזמנה (הוספת שמות ,PNR ELEMENTS.. וכדומה ).

כיצד עלי להזמין EXST/CBBG בחברת LY ?

סוכן יכול לבצע הזמנה של EXST/CBBG, כל עוד ה- EXST/CBBG הינו לכל אורך הנסיעה.

 יש להזמין 2 מקומות : NM2HELMAN/SARIT(ID CBBG)/CBBG

NM2HELMAN/SARIT(ID CBBG)/CBBG

RP/TLVLY0112/

     1.HELMAN/SARIT(ID CBBG)  

   2. HELMAN/CBBG

            ישנם 2 סוגים של EXST :

1.    CBBG – עבור ציוד (כגון כלי נגינה)

            2.         EXST   – עבור נוחות או עבור סיבה רפואית.

יש להנפיק כרטיס אחד (עבור הנוסע בלבד) ובתוכו יש לגלם את עלות המושב הנוסף (ה- EXST/CBBG ) ב- Q (מחיר כרטיס + דלק ללא מיסי נמל)

·         להלן דוגמא עם מושב נוסף:

FC TLV LY HKG Q165.00Q721.00 556.00LY TLV Q165.00Q4.25Q721.00 556.00NUC2888.25END ROE1.000000

 

·         להלן דוגמא עם 2 מושבים נוספים:

FC TLV LY HKG Q165.00Q1442.00 556.00LY TLV Q165.00Q4.25Q1442.00 556.00NUC4330.25END ROE1.000000

במקרה שבו הנוסע צריך EXST/CBBG רק עבור כיוון אחד או רק לחלק מהטיסות:

·         יש לפתוח הזמנה רגילה

·         לבקש מאל-על לפתוח עבורו הזמנה עבור מושב נוסף ,ההזמנה נפתחת כ- ** NON-COMMERCIAL PNR **

·         פעולת הכרטוס זהה – יש להנפיק רק כרטיס אחד עבור הנוסע (הכולל בתוכו את עלות המושב הנוסף).

 

כיצד עלי לחפש חוקי מחיר במחירון היסטורי ?

מתוך תמחור ההזמנה :

·         FXX/S2,3/R,10MAY09   - תמחור טיסות במספר 2 ו-3 (גם אם FLWN) על תאריך ה 10 במאי 2009 (תאריך הכרטוס ).

·         FQN1-1*PE  - כניסה לחוקי ביטול/שינוי של קוד מחיר ראשון   או :  FQN1-2*PE  לקוד מחיר השני .

 

מתוך מחירון היסטורי :

Fqdtlvlon/d10jun09/aba/r,07may09           

·         10JUL09- תאריך היציאה

·         07may09- תאריך הכרטוס המקורי

FQN2*PE

 

טיפ : כרטיס נייר של חברת RA על סטוק LY

RA   לא רואים את מספרי כרטיסים הניירים  בלבד ועל כן הזמנות של חברה זו מתבטלות.

על מנת לטפל בבעיה זו , הסוכן מתבקש ליצור קשר עם  RA (OPEN SKY) ולעדכן אותם במספר כרטיס הטיסה שהוצא על סטוק LY או לשלוח אימייל ל- rcra@nac.com.np 

 

כיצד עלינו לנהוג כאשר מבקשים לכרטס כרטיס תינוק ומקבלים הודעת שגיאה?

OS ETKT:NBR OF INFS EXCEEDS MAX ALLOWED PER ADT   

         

 

       כאשר יוצרים הזמנה עם מבוגר ותינוק המערכת מתמחרת  ודורשת לכרטס את המבוגר והתינוק  באותו הזמן.

       במידה ולא פעלתם כנדרש עליכם להוסיף להזמנה FOID  לדוגמא:

 

SR FOID OS HK5 CCAX371449635311004/P1-5  

 

ולאחר מכן המערכת תאפשר את כרטוס התינוק.
מהי הפקודה לתמחר קבוצה באל על POINT TO POINT?

FXP/R,U*ILS00,CL-MIT/ZO-100A/P1,2,8,15

 

ZO-100A – IS THE DISCOUNT AMOUNT

P1,2- PASSENGER ASSOCIATION

 

במקרה של מספר סוגי נוסעים יש להגדיר בפקודת התמחור את סוג הנוסע מראש!!!

במידה ויש תמחור של סוג נוסע, חובה לשייך את הנוסע הרלוונטי בסוף פקודת התמחור ב - /P1

תינוק (INF) יש לכרטס רגיל, ממחיר מערכת ולא ממחיר קבוצתי (מפורט בסעיף 1בחריגים).

דוגמא

תמחור של ילד:

FXP/RCH,U*ILS00,CL-MIT/ZO-100A/P1

CH CHILD DISCOUNT CODE

ZZ / ZS– YOUTH / STUDENT DISCOUNT CODE

CD SENIOR CITIZEN DISCOUNT CODE

לאחר יצירת ה- TST   יש להזין TICKET ELEMENTS

יש לבחור בקוביית אל על – TICKET ELEMENTS  – FORM OF PAYMENT  - קטגוריה E –POINT TO POINT    

 

 

מהי הפקודה להצגת מקומות ישיבה מתוך הזמנה?

RTSTR

              .PASSOS /EDSON                                                                

              JJ3328 S 27AUG CWBGRU HK     08F   ST/08F                                  

               LY0010 N 27AUG GRUTLV HK     47B   ST/47B 

מהי הדרך לצפות בזמינות טיסה עם CONNECTION אחד בחברת דלתא (DL) מסאן דייאגו לתל-אביב דרך ניו-יורק בתאריך ה- 10 בדצמבר?

AN10DECSANTLV/XJFK/ADL/ZUS

ZUS= ZONE US

טיפ: טיפ:חברת KA ו-CX הודיעו על התהליך החדש למעקב אחר ניצול טיסות יוצאות ונכנסות

התהליך החדש יתנהל באמצעות married segments control.

סוכן אשר ייפר תהליך זה , תבוטל הזמנתו  והערה תיווסף להזמנה בפורמט SSR :

 

ssr canx due od abuse

סוכן אשר מעוניין להפריד בין הטיסות או לשנות מחלקה /תאריך לאחת הטיסות  , יבטל את הטיסות כמקשה אחת ויזמין מחדש על פי רצון הלקוח.

במקרים קיצוניים , יש לפנות לחברות התעופה CX ו- KA 

האם ישנה אפשרות כי הלקוח ייכנס לאתר אמדאוס העולמי וידפיס עבורו את הכרטיס האלקטרוני?

התשובה: כן

 

http://eitr.amadeusasia.com עליו להקיש את כתובת האתר:  

 

 

1)       להקיש את מספר ההזמנה.

2)       להקיש את שם המשפחה.

3)       ללחוץ על מספר הכרטיס ולהדפיס.

 

שימו לב : מחיר הכרטיס מופיע באתר

כיצד אוסיף הערת SSR של תינוק בהזמנה אחרי כרטוסה?
SRINFT LY NN1-LAST NAME/FIRST NAME 01JUN09/S3-6/P1
כיצד אבדוק לאלו מספרי Q נשלחה הזמנה מתוך הצגתה וכיצד אפעל להוצאתה מה- Q?

Inside a PNR

RTQ

SYSTEM RESPONSE:                                                               

 ------------------------------------------------------------                  

 PNR QUEUE LIST - YYLNEW                                                       

 ------------------------------------------------------------                  

 NUM    OFFICE ID   QUEUE   CAT   DR    DATE / TIME   SIGN                     

 0001   NCEPL2120    003    000   00    20AUG/ 0822    TS                      

 0002   NCEPL2120    016    003   01    20AUG/ 0823    DM                      

 0003   NCEPL2120    033    001   02    20AUG/ 0829    AH                      

 0004   NCEPL2120    013    000   01    20AUG/ 0827    JP                      

                                                                               

QXP3   Remove the PNR from queue 3 only

QXP/ALL remove all PNRs from all queues

 

טיפ : DUPE בחברת RJ

 

כפילות בחברת RJ תטופל על ידי מיזוג הזמנות זהות לכדי הזמנה אחת או שליחת הודעות ביטול בפורמט SSR במידה ואלו דומות אך לא זהות .

אנא שימו לב לשורות ה SSR בהזמנה ובידקו שאין דבר המעיד על ביטול הטיסות  בזמן הכרטוס .

לשם מניעת ביטול עקב כפילות , רצוי לברר עם הלקוח האם ישנן הזמנות נוספות על שמו  .

דוגמא לSSR הנשלח על ידי RJ :

SSR OTHS 1A RJ342S27SEP AMMTLV HX1                                      

 28 SSR OTHS 1A XCLD AS DUPE BOOKINGS JQ48D WITH JG8BK                         

 29 SSR OTHS 1A XCLD AS DUPE BOOKINGS JQ48D WITH JG8BK                         

 30 SSR OTHS 1A MSG RCVD AS FOLLOWS                                            

 31 SSR OTHS 1A 1COHEN/LIOR MR                                                 

 32 SSR OTHS 1A RJ341K18SEP TLVAMM HX1                                         

 33 SSR OTHS 1A RJ182K19SEP AMMHKG HX1                                         

 34 SSR OTHS 1A RJ183S26SEP HKGAMM HX1                                         

 35 SSR OTHS 1A RJ342S27SEP AMMTLV HX1  

                                       

אנא פנה לחברת התעופה ,טרם ביצוע פעולה כלשהי ,במידה והתקבלה הודעת SSR בנושא הנ"ל.

כיצד אזמין מושב בצורה ידנית (לא מתוך מפת הושבה ) ?

הזמנת מושב ספציפי לסגמנט 3 ונוסע מספר 3                 ST/13A/S3/P3                                            

      הזמנת מושב במעבר או ליד חלון לסגמנט 3 (A – מעבר , W- חלון )                              ST/A/S3 /P3      

      הזמנת מושב בסטאטוס REQUEST   לסגמנט 5  , לנוסע 3                               ST/RQST/12C/S5/P3    

      הזמנת מושב לתינוק ליד חלון בסגמנט 3 לנוסע מספר 3   ST/WI/S3/P3                                                  

 

לאפשרויות נוספות : HEST

האם עלי לעדכן תאריך לידה לילד ולתינוק בשמו בלבד ?

התשובה : לא .

למען הימנעות מחיוב עתידי ,יש לעדכן את פרטי תאריך הלידה בשמו של הילד / תינוק  ובנוסף לעדכן את האינפורמציה ברובריקת ה-  ENDORSMENT   לאחר סגירת DATA.

הכנסת תאריך הלידה בשמו של הילד/תינוק יוצר SSR עם פרטי הנוסע . SSR זה הוא לבקשת IATA  והכרחי.

 

תינוק

הוספת תינוק ותאריך לידה לאחר הוספת שם מבוגר                              1/(INFMOR/DEMI/01AUG09)                         

ילד

       איפיון ילד והוספת תאריך לידה לשם קיים : 2/(CHD/01SEP03)                                                          

 

 אין לגעת בשמות של הזמנות LH!

 

הוספת תאריך לידה ל endorsement  לאחר סגירת DATA:

·         הוספת תאריך לידה ב endorsement רלוונטי לתינוק, ילד, צעיר, סטודנט וסניור

 

לחיצה על מקש FE אדום ועדכון תאריך לידה בתחילת השורה המתאימה   DOB 01AUG 09                  

 

האם ניתן להזמין יותר מחדר אחד בפקודת חיפוש אחת במלון ספציפי

תשובה : כן.

 

·         חיפוש זמינות מלון עד 9 חדרים (שים לב כי המערכת מציגה זמינות לכלל החדרים בחיפוש ספציפי ולכן זמינות חדרי המלון משתנה בהתאם למספר החדרים המבוקשים )

HAPAR12JUN-2/NR-2

 

כמו כן , מערכת אמדאוס שידרגה את אופציות חיפוש המלונות מבחינות רבות , להלן הבולטות :

 

·         חיפוש זמינות מלון במקום ספציפי ( פאריז מתאריך ה 20 ליוני ל 3 לילות ) :

 

HAPAR20JUN-3/LOC-ARC TRIOMPHE

המערכת תציג רשימה :

בדיקת זמינות לשורה מספר 1 מתאריך ה 20 ביוני לשלושה לילות : HAL1/DT-20JUN-3

     חיפוש זמינות מלון עד 4 אנשים בחדר במבחר רשתות : HAPAR20NOV-2/RT-3

 

המערכת תציג מחירון חדרים רלוונטי:

 

OCC:3 אינדיקציה כי חיפוש זמינות מלון היא עבור 3 אנשים.

COM:Y עמלה כלולה במחיר

כמו כן , הסוכן יוכל להבחין האם המחיר כולל מיסים או לא בתצוגת הזמינות :

I -  מסמל כי המחיר המוצג כולל מיסים .

E- מסמל כי המחיר המוצג אינו כולל מיסים .

 

 

טיפ : כרטוס ידני

יצירת DATA ידנית נעשית ע"י שימוש ב ticket editor  או סגירת DATA  בדרך שאינה אוטומטית.

תמחורים ומיסים אינם מגובים ע"י המערכת כאשר נסגרים בצורה זו ועל כן יש לבקש מחברת התעופה את האינפורמציה הבאה :

 

 1. מחיר וקוד מחיר (FARE BASE)
 2. אינפורמציה האם המחיר מופיע על הכרטיס או IT (tour code  במידה ו IT)
 3. מחיר לפני מיסים
 4. פירוט מיסים ופירוט דלק (קוד וסכום המס , כולל פירוק ה XT)
 5. FE endorsement  רלוונטי במידה וניתן.
 6. BAGGAGE ALLOWNACE 

 

סעיפים אלו הם תנאי הכרחי לבניית DATA ידנית בכל חברת תעופה .

טיפים בתמחור

FXB/K 

הזמנה המורכבת משני סוגי מחלקות: עסקים ותיירים ואנו מבקשים לשמור את מחיר הזול ביותר לפי אותן המחלקות שהזמנו בהוספת האות K המערכת תתמחר לנו את המחיר הזול ביותר בהתחשב במחלקות המוזמנות.

 

  FXB/KF

תמחור הזמנה במחיר הזול ביותר ב-  FIRST CLASS     

 (למרות שבהזמנה מופיעות מחלקות שונות)

  

FXB/KC

תמחור הזמנה  במחיר הזול ביותר ב- BUSINESS CLASS

 (למרות שבהזמנה מופיעות מחלקות שונות)     

FXB/KW

תמחור הזמנה  במחיר הזול ביותר ב- PREMIUM CLASS

 (למרות שבהזמנה מופיעות מחלקות שונות)   

 

FXB/KY

תמחור הזמנה  במחיר הזול ביותר ב- ECONOMY CLASS

 (למרות שבהזמנה מופיעות מחלקות שונות)     

 

למה יש לשים לב טרם שינוי כרטיס IT ביצוע (REISSUEׂ)?

כרטיס IT הוא כרטיס אשר מחירו מוסתר .

בין אם נוהגים בשיטת ה ATC  (FXQ) או בשיטת ה reissue  הותיקה ,

 יש לזכור לבדוק את ה TOTAL DATA ולוודא כי זהו הסכום שאנו רוצים לחייב את הכרטיס החדש . 

לאחר בדיקה זו ניתן להוציא את הכרטיס . 

מהי הפקודה לבדוק את טבלת חברות התעופה שמופיעות ב- BSP בישראל?

TGETD-IL

 

ELECTRONIC TICKETING CARRIERS                                                  

                                                                               

AA    AB    AC    AF    AM    AR    AV    AY                                   

AZ    A7    BA    BD    BT    B2    CO    CX                                   

CY    CZ    DE    DL    D9    ET    FB    FV                                   

GF    GJ    HR    HU    HY    IB    IZ    JJ                                   

JU    J2    KC    KE    KL    KQ    LA    LH                                   

LO    LX    LY    MA    NM    NZ    OA    OK                                   

OS    OU    PS    QF    QR    RG    RJ    RO                                    

SA    SN    SQ    SS    S7    TK    UA    UL                                   

UN    US    UT    UX    U9    VN    VS    VV                                   

YM    YO    0B    0O    2U    5L    6H    7D  

9W                                  

                                          
טיפ: פיצול הזמנות קבוצה של AZ

כאשר חברת התעופה AZ  מזמינה עבור הסוכן מסלול להזמנה קבוצתית , יש לעדכן את ההזמנה הקבוצתית במערכת אמדאוס על ידי שימוש ב passive segments ומספר הזמנה רלוונטי .

במידה ועל הסוכן לפצל את ההזמנה הנוכחית , עליו לפנות תחילה ל AZ ולבקש מהם לפצל מצידם את ההזמנה .

לאחר שחברת התעופה תפצל את ההזמנה הקבוצתית , יימסר לסוכן מספר הזמנה משני (LOCATOR).

מספר הזמנה זה ישמש את הסוכן בעת עדכון ההזמנה החדשה עבור הנוסעים / מקומות רצויים .

הדרך להוסיף צורת תשלום באמצעות כרטיס אשראי לחברות תעופה שחברות ב- BSP

  חשוב מאוד, לבדוק האם חברת התעופה מכבדת תשלום באמצעות כרטיס אשראי בישראל,

            במידה התשובה היא:כן. יש לפעול להלן:                        

FPCCVI123456789012345/0810

FPCC    פקודה

VI =VISA ,CA=MASTER, AX=AMERICAN EXPRESS,DC =DINERS   קוד חברות  האשראי

0810/       תוקף

FMX  עמלה        

 

 

מהי הפקודה לבדיקת מינימום זמן המתנה בין טיסה לטיסה מתוך הזמנה?

הצגת מינימום זמן המתנה בין שורה 8 ל-9

DM8/9

בדוגמא צריך 115  שעה ו-15 דקות ויש 4 שעות ועשרים דקות

 

 

        

מהם השלבים לבדיקת מחירי BEYOND בחברת אל-על?

1. הצגת מחיר FQDTLVCPH/4NOV/ALY

2. בדיקת חברות משתלבות. מידע זה ניתן למצוא בחוק   FQN2*FL במסך זה המערכת מודיע  גם על מספרי טיסות שניתן לקחת.

3. בדיקת מחלקות FQS2/AOS יציג את המחלקות שצריך להזמין על OS

4. הצגת AVAILABILITY ב-AD4NOVTLVCPH/ALY

5. בניית הזמנה

    

טיפ: נהלי הכבודה בחברת ( BT (AIR BALTIC

בחברת  אייר בלטיק, בזמן התמחור המערכת מציגה מחיר אוטומטי ומראה משקל כבודה

למרות הכתוב לעיל בחברת אייר בלטיק  מדיניות הכבודה הינה בתשלום להלן הפרטים:

 

מזוודה 1 לכל כיוון  10 יורו, בעת רכישת הכרטיס.

שתי מזוודות עד שמונה מזוודות, 15 יורו לכל קטע טיסה, לכל מזוודה בעת רכישת הכרטיס.

 

במידה ומשלמים על הכבודה בנפרד (לא בעת רכישת הכרטיס) עלות מזוודה אחת עד שמונה מזוודות יעלה 15 יורו  לכל קטע טיסה לכל מזוודה.

מקסימום המשקל המותר 20 קילו למזוודה.

מקסימום 8 מזוודות לכל נוסע.

.BSP דרך ה- VMPD הסוכן מתבקש לשלוח שובר תשלום

  את הפרטים לדוגמא:SSR לאחר ביצוע התשלום הסוכן מתבקש להכניס בהערת

SR CKIN-CKBG 1/S2

1=מספר מזוודות

 שיוך לסגמנט S2

 

. מהי הפקודה לבדיקת מחירי VUSA בתוך אירופה עם חברת ק.ל.מ -אייר פראנס?

FQDAMSMIL/AKL,AF/R,-ITX,FS-USD

ROE 1.00 NEAREST 1.00 USD              SURCHG MAY APPLY-CK RULE                

17FEB10**17FEB10/KL AMSMIL/ITX;EH/TPM   507/MPM   608                          

LN FARE BASIS    OW   USD  RT   B PEN  DATES/DAYS   AP MIN MAXFR               

01 NSKY3           80           N 130    -     -   +  + -   -  R               

02 QSKY3          120          Q 130      -     -   +  + -   -  R  

 

הכרטוס ידני ומותנה ב- 3 קופונים מינימום.

מהי הפקודה להצגת כל ההזמנות הפעילות במשרד המתחילות בשם משפחה COHEN?

מהי הפקודה להזמנת כל ההזמנות בסטטוס HX,UC,US לפי SIGN IN ל -60 Q?

LPO/W(HX,UC,US)S(2431AC)-Q60

 

לפני הקשת הפקודה יש לייצור את מספר ה- Q.

 

להזכירך, חובה לבטל סגמנטים בסטטוס HX,UC,US,UN  או על ידי פקודת: ERK או ב- XE

בכדי להימנע מחיובים מחברות תעופה  לעיל הפקודה שתקל עליכם  באיתור הזמנות עם הסטטוס הנ"ל.

 

טיפ: שידרוג נוהל תימחור

בזמן תמחור הזמנה, המערכת משדרת  את אלמנט FV עם שיוך לסגמנטים.

FV PAX /S5-6/P3-4   לאור האמור לעיל ,אין צורך להוסיף את שורת ה- FV ב- TICKET ELEMENT   אשר מופיע בשוקולד. אלא רק את העמלה ומספר דוקט.

אין אפשרות לשנות את ה- FV אחרי תמחור.  במידה ורוצים לתמחר על חברה ספציפית  הפקודה לתמחור:

FXP/R,VC-XX      XX  קוד חברת התעופה עליה נבקש לכרטס

מהי הפקודה למציאת 3 אותיות של קוד מדינה כשמוסיפים מספר דרכון בהזמנה?

DCIL או DCISRAEL

DC         הכרחי

IL    קוד מדינה

ISR  ISRAEL CITIZEN

מהי הפקודה לבדוק אינפורמציה על טיסה ספציפית לדוגמא: 581 MU?

DOMU581

FLIGHT NOT OPERATING ON DATE SPECIFIED / SEE ALTERNATE DISPLAY                 

* 1A PLANNED FLIGHT INFO *              MU 581   -1 MO 15MAR                   

APT ARR   DY DEP   DY CLASS/MEAL          EQP  GRND  EFT   TTL                 

PVG          1450  MO FPACJODYKBE/D       346        10:40                     

                      HLMNRSVTWXG/D                                            

                      Q/D                                                      

YVR 1030  MO                                               10:40               

                                                                               

COMMENTS-                                                                       

 1.FROM PVG  - DEPARTS TERMINAL 1                                              

 2.TO YVR    - ARRIVES TERMINAL M                                              

 3.PVG YVR   -   9/ NON-SMOKING                                                 

 4.PVG YVR   -  ET/ ELECTRONIC TKT CANDIDATE                                   

                                                                               

CONFIGURATION-                                                                  
מהי הפקודה לראות יותר משני מחירי CORPRATE בפקודה אחת?

FQDTLVSOF/20MAR/ALY/R,U*DDD00-*MIM00

מספרי קוד מחיר DDD ו MMM

מהן שתי הפקודות לשליחת העתק מסך (PRINT SCREEN) למייל ?

דוגמא: שליחת העתק דוח כרטיסים מתאריך 1 במרץ עד ה-31 במרץ

WM/FWD/EML AMADEUSֲAMADEUS.CO.IL/TJQ/SOF/D-01MAR31MAR

דוגמא: שליחת ההזמנה למייל שכוללת את כל ההערות

WM/FWD/EML AMADEUSֲAMADEUS.CO.IL

מהי הדרך להזמין את החיבור הנכון בגרמניה עם חברת אל על בשיתוף חברת הרכבות 9B ?

AN9APRFRAQYG/A9B

 

  2A*9B3001  F  Y                  FRATN QYG    0400    0500  E0 TRN       1:00

 22A*9B3002  F  Y                  FRATN QYG    0500    0600  E0 TRN       1:00

 32A*9B3003  F  Y                  FRATN QYG    0600    0700  E0 TRN       1:00

 

                                                                                                                   הזמנה        SS1Y3

                                                                     

                                                                                           הצגת חזור אחרי 12 יום        ACR12

מדוע לא מקבלים מספר הזמנה בחברת AB AIRBERLIN והאם ניתן לכרטס?

       

         חברת אייר ברלין הינה SYSTEM USER באמדאוס  ולכן מספר ההזמנה זהה למספר ההזמנה של אמדאוס.

         כן . אפשר לכרטס הזמנות מסוג זה למרות שלא מופיע  בצד מספר הזמנה .

 

-- RLR ---                                                                    

RP/TLV1A0980/TLV1A0980            NL/SU  13MAY10/1058Z   2IQP6L                 

TLV1A0980/0501NL/13MAY10                                                       

  1.VARD/NATALIE                                                               

  2  AB8805 Y 20JUL 2 TLVDUS HK1  0835 1230  20JUL  E  AB/                     

  3  AB6450 Y 20JUL 2 DUSTXL HK1  2045 2155  20JUL  E  AB/                     

  4  AB8902 Y 20JUL 2 TXLTLV HK1  2240 0335  21JUL  E  AB/                     

  5 AP TLV 972-3-7950000 - AMADEUS ISRAEL - A                                  

  6 TK OK13MAY/TLV1A0980                                              

מהי הפקודה להזמין ל -26Q את כל הקבוצות שנפתחו במשרד?

         הערה: לפני השליחה יש לוודא שמספר ה-Q  פנוי ושאין בתוכו הזמנות.   

 

LPO/G-Q26

כיצד עליי לפעול במידה וכירטסתי בטעות כרטיס לאילת בפקודת TTP?

חובה עליי לבצע  VOID   ולכרטס שנית בפקודת TTP/T-LY.

כיצד אני מציג מחירון בשקלים לטיסות לאילת?

יש  להקיש עלאייקון אילת, במשבצת FARE DISPLAY להוסיף את התאריך המבוקש  ונקבל מחירים בשקלים.

כיצד אני מציג דו"ח כרטיסים לטיסות לאילת?

בלחיצה על אייקון LY יש לבחור TICKET REPORT  ולסמן  את האפשרות טיסות לאילת.

 

אפשרות נוספת בפקודת:

TJQ/SOF/T-LY/C-ILS/D-DATE

 

כיצד אני מבצע VOID בכרטיסי אילת?

לחיצה על אייקון   ולחיצה על VOID

בביצוע VOID מתוך הזמנה, מספר הכרטיס יופיע במשבצת, במידה ולא עליי להוסיף את מספר הכרטיס  ולדגל את אילת.

לחיצה על VOID   ולאשר ביצוע הפעולה.

אני מנסה לכרטס והמערכת מבקשת FOID, מה עושים?

        בחברות הדורשות   FOID- הכנסת מספר דרכון לנוסע, יש לציין את מספר הדרכון האמיתי ולמנוע 

        ובכך אי נעימות (אי קבלת הלקוח לטיסה) בעת הבידוק בשדה התעופה.

         (מופיע בשוקולד בקטגורית FOID INFO)

        

הפקודה:

   SRFOIDHY-PPXXXXXXX

SRFOID-הכרחי

     HY-חברת התעופה

PP     -מספר דרכון

 

האם ניתן לראות מחירי נטו ב-SQ (NET FARE) מתל-אביב לסידני בתאריך 25 ליוני מחלקה Y?

FQDTLVSYD/ASQ/CY/R,UP                                                          

                                       TAX MAY APPLY                           

ROE 1.00 NEAREST 1.00 USD              SURCHG MAY APPLY-CK RULE                

27JUN10**27JUN10/SQ TLVSYD/NSP;EH/TPM ...../MPM 10593                          

MISCELLANEOUS INFORMATION SEE INFONOTE SQ /6                                   

LN FARE BASIS    OW   USD  RT   B PEN  DATES/DAYS   AP MIN MAXFR               

01 YCL                     1510 Y 100 A02JUN B31MAY+ -  7  12MAR               

                                      O31MAY   -                               

02 YCL                     1650 Y 100 A02JUN B31MAY+ -  7  12MAR               

                                      O31MAY   -                               

03 YCL                     1660 Y 100 A02JUN B31MAY+ -  7  12MAR               

                                      O31MAY  

 

 

טיפ:נוהל חידוש הזמנה

בשל החמרה במדיניות חברות התעופה בנושא: ADVANCE PURCHASE RESTRICTIONS,  היננו לבקשכם להקפיד ולכרטס את ההזמנה בהתאם לתנאי הכרטוס של ההזמנה המקורית.

באותם מקרים שמועד הכרטוס המקורי חלף, יש לבצע PNR חדש לגמרי ולא להזמין את הטיסות מחדש על ההזמנה המקורית.

חברות התעופה ישתמשו בתאריך המקורי של יצירת ה-PNR לאכיפת ה-ADVANCE PURCHASE ועלולות לשלוח חיובים (ADM).  תמחור ההזמנה יופיע כמקובל, אולם ההזמנה עשויה להקנס עקב האמור לעיל.

אמדאוס אינה אחראית להזמנות מסוג זה. אנא הקפידו לעבוד בהתאם
מהי הפקודה לבקש שאילתא לטיסות בנתיב תל-אביב סידני עם חברות תעופה אשר חברות בכל אחת מהחברויות הנ"ל (ONEWORLD,STAR ALLIANCE,SKYTEAM)?

One World

AN*O12JULTLVSYD     GGONEWORLD  for info on airlines  

Star Alliance

AN*A12JULTLVSYD     GGSTAR ALLIANCE 

Skyteam

AN*S12JULTLVSYD     GGSKYTEAM

 

§
מהי הדרך הנכונה בביצוע ביטול כרטיס אלקטרוני (VOID) בהזמנה שעברה SPLIT ?

       יש להעתיק את מספר הכרטיס ולצאת מההזמנה ב-IG.

       הקשת הפקודה TWD/TKT114-246257928 יעלה את הכרטיס

       TWX ביטול הכרטיס

      TJQ בדיקה בדו"ח שאכן ה-VOID נקלט

D

הוספת DOCS להזמנה

חובת הכנסת פרטי נוסע (DOCS)  
על פי הוראה של מינהל התעופה האמריקאי והקנדי, חלה על סוכן הנסיעות האחריות על הכנסת פרטי הנוסע בכל הזמנת טיסות לצפון אמריקה.
חובה זו חלה על טיסות טראנסאטלנטיות כמו גם על טיסות פנים.
בהתאם לכך יש להקפיד על הוספת
SSR DOCS אשר יכלול את הפרטים הבאים:

שם נוסע כפי שמופיע ההזמנה, תאריך לידה ו-GENDER

אנא השתמש בשוקולד ב-SECURED FLIGHTS על מנת להוסיף פרטים אילו

רשויות התעופה האמריקאיות והקנדיות מתכוונות לחייב את סוכן הנסיעות בקנסות , במקרים בהם לא הוכנס המידע הנדרש. 
על מנת למנוע עוגמת נפש מלקוחותינו המשותפים, אנא הקפידו למלא הוראה זו במלואה

מהי הפקודה לבדיקת רשימת נוסעים(שם פרטי ומשפחה) לפי חברת תעופה מספר טיסה ותאריך במשרד?

         LP/LY213/1AUG

 

         LP- הכרחי

         LY213- חברת תעופה ומספר טיסה

         1AUG- תאריך טיסה

מהי הדרך למשוך להזמנה מקומות ישיבה אשר הוזמנו בחברת התעופה?

  ST/RQST/12C/S5/P3

  הכרחי ST/RQST

  12C מקום ישיבה

מספר סגמנט S5

מספר נוסע P3

 

טיפ: נוהל מעדכן לגבי הוספת תאריכי לידה באל עלׁ

טיפ: נוהל מעדכן לגבי הוספת תאריכי לידה באל על

 

בחברת אל על יש להוסיף תאריכי לידה של נוסעים אשר זכאים להנחות  YTH, YCD, STU

גם ב-SR וגם ב-ENDORSEMENT (FE)

הפקודה להוספת ה-SR הינה: P1/SR CKIN Ly hk1-DOB 25MAY1935 כאשר מדובר בנוסע מספר 1 בהזמנה.  או לתינוק  SR CKIN LY HK1-DOB 25MAY2009/INF

הוספת התאריך ב-FE  נישאר ללא שינוי דרך האייקון FE

-אייקון מקוצר מופיע בשוקולד LYSSR FOR DOB

PLS ADD A SSR OTHS ZZ WITH FREE TEXT

הודעת שגיעה זו מתקבלת כאשר חברת התעופה לוקחת שליטה על ההזמנה בטעות. על מנת להחזיר שליטה אנא יש  להקיש את הפקודה הבאה:

RP/TLVI32888/ALL

לאחר מכן גלובס לסגירת הזמנה

TLVI32888  קוד המשרד

 

 

מהי הפקודה לתמחור הזמנה ב- WAILTLIST?

      בדיקה בלבד מתעלם מה-ADVANCE PURCHASE    FXX/R,DO-OBD

    ׁאו באייקון WL

כיצד נבדוק בחברת תעופה מסויימת את מספרי הטיסות הפעילות?

בדוגמא: אייר ברלין

VISFAB

                                                                

 CARRIER FLIGHT INDEX - AB                              AAU-FSR)

NUMBER OF ACTIVE FLIGHTS -  1766  APT-Y  AG-S

FLT      FLT      FLT      FLT      FLT      FLT      FLT

NO. I/E  NO. I/E  NO. I/E  NO. I/E  NO. I/E  NO. I/E  NO. I/E

1003     2006     2007     2024     2025     2036     2037

2042     2043     2050     2051     2054     2055     2060

2061     2062     2063     2070     2071     2080     2081

 

הכרחי-VISF

         קוד חברת תעופה -XX

 

DOAB2006

 

          מידע על הטיסה                                                

   כגון:מסלול ומשך זמן טיסה, סוג מטוס, טרמינלים, חניית ביניים ואו החלפת מטוס ועוד.

 

DOAB2006                                                                        

FLIGHT NOT OPERATING ON DATE SPECIFIED / SEE ALTERNATE DISPLAY                 

* 1A PLANNED FLIGHT INFO *              AB2006    1 TU 17AUG                   

APT ARR   DY DEP   DY CLASS/MEAL          EQP  GRND  EFT   TTL                  

ZRH          0620  TU YDBHLMNTXUA/S       320         4:05                     

                      QGPOIKVWS/S                                              

ACE 0925  TU                                                4:05               

                                                                               

COMMENTS-                                                                      

 1.ZRH ACE   - ARRIVES TERMINAL 1                                              

 2.ZRH ACE   -   9/ NON-SMOKING                      

 

הכרחי DO-display operational(

קוד חברת תעופה XX-

2006 מספר טיסה

 

מהי הפקודה להעתקת הזמנה ושינוי מחלקה?

לדוגמא העתקה ושינוי למחלקה RRN/CD            D

מהו קיצור הדרך לשליחת כרטיסי הטיסה מתוך הזמנה כאשר כתובות המייל מופיעות בהזמנה?

לידיעתכם יש לוודא שכצובצ המייל מופיעה בהזמנה

להוספת כתובת המייל APE-VISTA@AMADEUS.CO.IL

שליחת מסלול לנוסע IEPJ-EMLA

שליחת כרטיס אלקטרוני לנוסע ITR-EMLA

נוהל תמחור נכון

מערכת האמדאוס עברה שידרוג, לפיכך בזמן התמחור המערכת בודקת הסכמי כרטוס,       SALES RESTRICTIONSובנוסף VALIDATING CARRIER בכדי להציע את המחיר המתאים ביותר.המערכת בודקת הסכמי כרטוס אלקטרונים ורק אם היא לא מוצאת אף חברת תעופה שהינה חלק מהמסלול שמאפשרת כרטוס אלקטרוני היא תציג VALIDATING CARRIER לכרטיס נייר. (להזכירכם כרטיסי נייר אפשריים רק בחברת אל על כאשר AIRTOUR מכרטסים בחברות תעופה אחרות אין אפשרות לכרטס כרטיסי נייר בכלל)

לדוגמא

במקרה זה המערכת מתמחרת עם VALIDATING CARRIER איבריה (IB) כיוון שלאיבריה יש הסכם כרטוס אלקטרוני עם LY ו-AT ולאל על יש הסכם לכרטוס נייר על       . AT  

לפיכך המקרים בהם מדובר בטיסות בחברת אל על בשילוב חברות תעופה עימן אין לאל על הסכם לכרטיסים אלקטרוניים אם רוצים לתמחר ולכרטס על אל על חובה להקיש את אחת משתי האפשרויות הבאות

 1 להוסיף FVLY להזמנה ורק לאחר מכן לתמחר או לעבוד עם ה-CORPORATE

 2 לתמחר בפקודת  FXP/R,UP,VC-LY

 

מהי הפקודה לבדוק מהו שדה התעופה הקרוב ביותר לעיר ללא שדה תעופה. לדוגמא: ל-YORK בבריטניה?

DANYORK/N                                                                       

MULTIPLE EXACT MATCHES:

                                                        

1   QQY  YORK/GB                          

2   THV  YORK/USPA                        

 

DAN1

                                                                          

NEAREST AIRPORT FROM:                                                          

QQY C  YORK        /GB                                                       

                                                                               

LBA LEEDS              LEEDS BRADFORD            /GB    -24M / 38K                   

DSA DONCASTER          ROBIN HOOD                /GB    -32M / 52K                   

HUY KIRMINGTON         HUMBERSIDE                /GB    -41M / 66K                    

מהי הפקודה להזמין ל- 40 Q ריכוז של כל ההזמנות במשרד עם חברת תעופה מסויימת לדוגמא: מקסיקנה (MX )?

לידיעתכם, אחרי הקשת פקודת ה- LPO נקבל הערה:  ACCEPTEDשמאשרת את הפקודה

           אחרי 20 שניות עלינו להקיש את הפקודה LPS/PS  נקבל רשימת שאילתות

           בהקשת הפקודה LPS/D1  בחירה מתוך הרשימה לפי מספר שורה.

 

LPO/A(MX)-Q40

מהי הפקודה לשליחת כל ההזמנות בסטטוס HX ל -50Q ?

לידיעתכם, אחרי הקשת פקודת ה- LPO נקבל הערה:  ACCEPTEDשמאשרת את הפקודה

           אחרי 20 שניות עלינו להקיש את הפקודה LPS/PS  נקבל רשימת שאילתות

           בהקשת הפקודה LPS/D1  בחירה מתוך הרשימה לפי מספר שורה.

 

 

 LPO/W(HX)-Q50

טיפ: שליחת מסלול ללא הזמנה

ניתן לשלוח מסלול לנוסע ללא סגירת PNR. יש להזמין את הטיסות ולהקליד PPQ. המערכת תתחבר ל-SENDMAIL, לחיצה על SEND תעביר את נתוני הטיסות לתיבת הדואר יוצא.

כיצד עליי לפעול כשהמערכת מתריאה - ? " YOUR PASSWORD HAS EXPIRED-MUST UPDATE"

   ההתראה נובעת מאי חידוש סיסמה.

   (המערכת מחייבת חידוש סיסמה כל 90 יום )

   הפעולה הדרושה-

   הקש 4 ספרות ושתי אותיות של ה-SIGN IN

PASSWORD-AMADEUS1

NEW PASSWORD-XXXXAA   
. רוצה לשנות הזמנה? רוצה לדעת במה שונה המחיר למחלקה החדשה מההזמנה קיימת?

     (לדוגמא: שאילתה על מחלקה מבוקשת D - מחלקת עסקים)

     הפעולה הדרושה-

     הקלד

FXX/R,BK-D

D= המחלקה הרצויה

כיצד עלי לפעול כשהמערכת מתריאהPASSENGER SECURITY IDENTIFICATION MISSING ?

בהתאם להנחיות מנהל התעופה האמריקאי TSA, חובה להכניס פרטי נוסע (DOCS )               

      עבור טיסות ל/מצפון אמריקה הן בטיסות בינלאומיות והן בטיסות פנימיות.

      ולכן-יש להקפיד על הוספת SSR DOCS (על פי הגדרת יאט"א) הכולל את הפרטים הבאים:

1)       שם מלא של הנוסע

2)       מגדר הנוסע(MALE/FEMALE)

3)       תאריך לידה של הנוסע 

ניתן להוסיף את SECURED FLIGHTS בעזרת האייקון P שמופיע ב-SCRIPT

איך מעתיקים (שמות ומסלול) למטרת חידוש הזמנה?

RRN/P1-2

טיפ: הדרך הקלה לכרטוס אילת

למשרדי נסיעות אשר פתוחים לכרטוס ותמחור אילת  יש האפשרות להעזר  באייקון LY  המופיע בסקריפט.   

יש להכנס בתפריט  לאילת  ולהעזר באפשרויות  המופיעות כגון:בדיקת מחירים, תמחור הזמנה, וכרטוס.

 

אנא הקפידו לעבוד עם הסקריפט על מנת למנוע טעויות כרטוס. 

    

 

YOUR PASSWORD HAS EXPIRED-MUST UPDATE

 

   ההתראה נובעת מאי חידוש סיסמה.

   (המערכת מחייבת חידוש סיסמה כל 90 יום )

   הפעולה הדרושה-

   הקש 4 ספרות ושתי אותיות של ה-SIGN IN

PASSWORD-AMADEUS1

NEW PASSWORD-XXXXAA   
PASSENGER SECURITY IDENTIFICATION MISSING

       בהתאם להנחיות מנהל התעופה האמריקאי TSA, חובה להכניס פרטי נוסע (DOCS )               

      עבור טיסות ל/מצפון אמריקה הן בטיסות בינלאומיות והן בטיסות פנימיות.

      ולכן-יש להקפיד על הוספת SSR DOCS (על פי הגדרת יאט"א) הכולל את הפרטים הבאים:

1)       שם מלא של הנוסע

2)       מגדר הנוסע(MALE/FEMALE)

3)       תאריך לידה של הנוסע 

ניתן להוסיף את ה-SECURE FLIGHT   בעזרת אייקון P שמופיע בscript-

(אי הוספת הפרטים מנע כרטוס ההזמנה ויתכן כי ההזמנה תבוטל ע"י חברת התעופה)

האם ניתן לבטל כרטיס אחרי ביצוע REISSUE?

התשובה כן.

אך שימו לב- ניתן לבטל רק ביום הביצוע ורק בחברות התעופה הבאות-

AA,CO,DL,IB,JJ,JK,KC,OK,UA,US,7D .

 

דרך הפעולה:

1..יש להקיש TJQ  (מקבלים דוח כרטיסים)

2.יש להקיש פקודה לביטול הכרטיס TRDC/SEQ NUMBER(SEQ NUMBER הוא המספר הסידורי של הכרטיס          

   שנמצא מצד שמאל בדוח הכרטיסים)

 

מהי הפקודה לבדיקת מחיר כרטיס שתאריך היציאה שונה מתאריך הכרטוס?

לדוגמה-טיסת אל על לבנקוק יציאה בתאריך 16 ביולי 2010  וכורטס בתאריך 20 במאי 2010 ?

 

FQDTLVBKK/D16JUL10/ALY/R,20MAY10,UP

 

תאריך יציאה-D 16JUL10

תאריך כרטוס-R  20MAY10

חברת תעופה A  LY

כיצד רואים אילו הודעות מופיעות ב- Q מתוך הזמנה ספציפית?

יש להקיש RTQ .

                     מתקבלת רשימה של הודעות ובהן מספר ה-Q והקטגוריות.

                     בכל שורה יש OFFICE ID,מספר Q,קטגוריה,DR -דחיפות,תאריך,שעה ו-SIGN IN  של שולח ההודעה.

                                                             

-----------------------------------------------------------                   

PNR QUEUE LIST - 3FMZ9L                                                        

------------------------------------------------------------                   

NUM    OFFICE ID   QUEUE   CAT   DR    DATE / TIME   SIGN                       

0001   TLVI32346    087    000   01    08NOV/ 1134    BB                       

0002   TLVI32346    087    001   02    08NOV/ 1134    BB      

 

ניתן להוציא את ההודעות בהוראת QXP/ALL  

מהי פקודת התמחור לצורך בדיקת מיסים עם חברת תאי( TG) ?

                  להזכירכם, חברת תאי לא חברה ב- BSP ולכן עליכם להשתמש בפקודה -

FXX/R,VC-TG
טיפ: איך נמנע מ-ADM בשורת ה- ENDORSEMENT

פשוט מאוד- אין למחוק שורת ה ENDORSEMENT אחרי התמחור מכל סיבה.

גם אם יש להוסיף כל פרט נוסף ולהלן הדרך הקצרה להוספת תאריך לידה או מספר כרטיס לאחר תמחור :

 

1.      יש לפתוח את  אייקון FE שמופיע בסקריפט.

2.      יופיע ENDORSEMENT שנשלח ע"י חברת התעופה

3.      יש להוסיף בתחילת השורה  לפני הכתוב את הנדרש- תאריך הלידה ו/או מספר כרטיס.

ההוספה ע"י לחיצה על מקש ה-INSERT

  לידיעתכם, חל איסור למחוק את

 

שימו לב להבדל בחברת US AIRWAYS -

 בביצוע REISSUE חובה להוסיף ב- ENDORSEMENT לפני  ביצוע כרטוס חדש :

1 ) מספר כרטיס מקורי

2 ) מספר טיסה

3) תאריך

 

אנא  הקפידו בביצוע הנוהל על-מנת להמנע מחיובים מיותרים (ADM)

IB/ET INALID RESERVATION BOOKING DESIGNATOR

יש להוסיף את פרטי הנוסע

P מאייקון ה

PRICING OVERRIDE NOT ALLOWED BY CARRIER

FS-יש לבדוק בהזמנה ולהוריד שורה שמתחילה ב

מהי הפקודה לרכז הזמנות שלא מכורטסות, שתזכורת לכרטוס ב- 26 לדצמבר ((TKTL26DEC ושליחה ל- Q 30 ?

LPO/Y(tl26dec)-Q30

מהי הפקודה לבדיקת דוח כרטיסי טיסה לאילת בשקלים?

TJQ/SOF/T-LY/C-ILS/D-DATE                               

LY      אפשרות שנייה להקליק על אייקון

TICKET REPORT   להקיש על

לדגל במשבצת  אילת

איך מבצעים החזר על כרטיס כאשר אין החזר על 100YQ בלבד?

TRF235-2552525599

הצגת רשימה של מיסיםTRFT 

 שורת המס  YR   TRFU/TX1

       הוספת קנס TRFU/CP 100A  

לאישור TRFP

ET INVALID RESERVATION BOOKING DESIGNATOR

בהתאם לכך יש להקפיד על הוספת SSR DOCS אשר יכלול את הפרטים הבאים:

שם נוסע כפי שמופיע ההזמנה, תאריך לידה ו-GENDER

אנא השתמש באייקון P (SECURED FLIGHTS ) על מנת להוסיף פרטים אילו

מציאת קודים

טיפ:  לינק למציאת קוד ערים

קיים קישור חדש במערכת המאפשר קבלת קוד עיר   ליעדים שונים .

לפתיחה יש להכנס לסימן שאלה ?  ולהקליק על ערים

NO FREQUENT FLYER CARD - REENTER AS FOID

זה קורה ממספרי נוסעים מתמידים חדשים. הפקודה להוסיף את המספר הינה

SRFQTVLHHK/-LH999900604027809/P2

SRFQTV-הכרחי

LHHK/-LH   קוד חברת התעופה

999900604027809

/P2     מספר נוסע

מהי פקודת חישוב מיילים בהזמנה, או מחוץ להזמנה?

לדוגמא: ת"א -פרנקפורט–מינכן.

 

אפשרות 1- מתוך הזמנה קיימת יש לבצע את הפקודה  FRM/S2-3                                                            

                                                                         

אפשרות 2- מחוץ להזמנה  FQM TLV FRA MUC  

 

התוצאה המתקבלת בעמודת TPM היא הסכום בכל סקטור

.

התוצאה המתקבלת בעמודת CUM היא הסכום הכללי.

 

 

מהי הפקודה להוצאת דוח כרטיסי REFUND בטווח תאריכים?

לדוגמא: 1 בינואר ועד 12 בינואר

TJQ/SOF/QTX-REFD/D-1JAN12JAN

 

מצורף העתק מסך-

Y NO - 37200192              QUERY REPORT 01JAN-12JAN            CURRENCY USD

OFFICE -                     SELECTION:                                      

AGENT  - ALL                   TX-REFD                              12 JAN 2011

-------------------------------------------------------------------------------

SEQ NO A/L DOC NUMBER TOTAL DOC    TAX    FEE   COMM FP PAX NAME AS RLOC   TRNC

-------------------------------------------------------------------------------

008367 114 1667239890   -546.40 -77.40   0.00 -43.33 CA LUVOVSKI RK 2NZZWA RFND

008392 114 1667325045  -2617.27 -56.27   0.00-179.27 CA LEVY/AM  CF 8MKBAT RFND

 

אפשרות הצגת העתק ההחזר-

     SEQ NUMBERלפי מספר סידורי-

 

הפקודה היא-

TRF/I-8392

 

 

כיצד ניתן לבדוק את גובה הקנס לכרטיס אחרי יציאה מהארץ?

1. יש לתמחר את ההזמנה כולל תאריך כרטוס

FXX/S2-3/R,15DEC10

       2 . יש להקיש פקודת FQN1*PE על מנת לבדוק את גובה הקנס

 

 

מהי הפקודה הנדרשת להכנסת נוסע מתמיד להזמנה כאשר בפקודה הרגילה FFNLH-XXXX מתקבלת הערה: NO FREQUENT FLYER CARD - REENTER AS FOID ?

SRFQTVLHHK/-LH999900604027809/P2

SRFQTV-הכרחי

LHHK/-LH   קוד חברת התעופה

999900604027809

/P2     שיוך לנוסע

עידכון-שינוי כרטיס (לפני יציאה) בחברת רויאל ג'ורדניאן

חברת רויאל ג'ורדניאן מבקשת לעדכן, בביצוע שינוי כרטיס (REISSUE)  לפני יציאה מהארץ

יש לבצע  REFUND על הכרטיס עם דמי הביטול  ולכרטס מחדש לפי המחיר והמיסים

החדשים במידה ויש כאלה. חברת RJ לא מרשה לבצע REISSUE לפני יציאה מהארץ.

 

מהי הפקודה להצגת מקומות ישיבה מתוך הזמנה?

בהקשת פקודת  RTSTR  המערכת מציגה את מקומות הישיבה

 

SEGEV/MEIR                                                                    

    LY0081 W 17FEB TLVBKK HK     77K   EXIT ROW, UP-DECK, POWER   ST/77K       

    MU0542 C 20FEB BKKPVG HK     02D   ST                                      

    TG0665 Z 26FEB PVGBKK HK     12B   ST/12B    

 

 

14 SSR RQST LY HK1 TLVBKK/77KN,P1/S2   SEE RTSTR

15 SSR RQST TG HK1          BKKPVG/14AN,P1/S3

16 SSR RQST TG HK1 BKKPVG/11BN,P1/S4                          
האם ניתן לשלוח מסלול לנוסע בשפות שונות?

 התשובה:כן

 

בשליחת מסלול למייל דרך האייקון  SEND MAIL יש ללחוץ על     Online Itinerary

בתחתית המסך נקבל רשימה של שפות שניתן להקליק ולקבל מסלול לנוסע בשפה הרצויה.

כיצד עליי לפעול כאשר המערכת מתריאה: RESTRICTED PLS ADD SSR OTHS ZZ WITH FREE TEXT

ההערה מתקבלת כאשר מקישים את הפקודה ET/ER  אחרי שינוי בהזמנה.

 משמעות שחברת התעופה לקחה שליטה בהזמנה.

לא יתאפשר לסוכן לבצע שינויים בהזמנה רק לאחרהחזרת השליטה.

עליכם להקיש את הפקודה: RP/OFFICE ID/Q    ו RFAGT;ER  או סגירה בגלובוס.

אחרי הפעולה כדלכמן יתאפשר לבצע שינויים בהזמנה.

מהי הפקודה לבדוק את ההיסטוריה של SSR שכולל בתוכו מקומות ישיבה,ארוחות,פרטי דרכון,הודעות TIME LIMIT ,נוסע מתמיד,תאריך לידה ?

4.       

RHG

הצגת כל כל הנושאים שקשורים ב- SSR